Zasady bezpieczeństwa Honeywell 033441 01

Honeywell 033441 01 to zasada bezpieczeństwa, która zapewnia zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa ustanowionymi przez rządy i instytucje regulacyjne na całym świecie. Zasada ta dotyczy wszystkich produktów, które obecnie są używane w przemyśle i medycynie. Zasada ta określa wymagania dotyczące wytrzymałości, tolerancji, bezpieczeństwa i higieny, a także konfiguracji i kontroli produktu oraz jego instalacji. Zasada ta jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom produktu i zapewnienia, że produkt będzie działał zgodnie z zaleceniami producenta.

Ostatnia aktualizacja: Zasady bezpieczeństwa Honeywell 033441 01

Produkty Resideo zmienią twój dom w smart home​

Z firmą Resideo wybór inteligentnych, niezawodnych i przemyślanych rozwiązań jest łatwy. Oferując produkty, począwszy od termostatów grzejnikowych, poprzez systemy regulacji temperatury w pomieszczeniach, systemy alarmowe i monitoring wizyjny, aż po rozwiązania do uzdatniania wody, a nawet produkty z zakresu energii odnawialnej, firma Resideo wykracza poza samą gamę produktów i oferuje całościowe rozwiązania dla domu.

DZIĘKUJEMY

Dziękujemy za zakup osuszacza powietrza Honeywell. Celem niniejszej instrukcji obsługi jest

celu dostarczenie ważnych informacji potrzebnych do skonfigurowania, obsługi, konserwacji i

rozwiązywania problemów z tym produktem.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE – PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE

Stosowanie produktów elektrycznych może stwarzać zagrożenia, które obejmują między innymi

obrażenia ciała, pożar, porażenie prądem. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować

jego uszkodzenie i/lub upośledzenie jego działania oraz unieważnienie gwarancji. W przypadku

jakiejkolwiek niespójności lub konfliktu między wersją w języku angielskim a jakąkolwiek inną wersją

językową treści tego materiału obowiązuje wersja w języku angielskim

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad

bezpieczeństwa:

NIE dotykać osuszacza powietrza ani wtyczki elektrycznej mokrymi

rękami.

Sprawdzić napięcie w domu, aby upewnić się, że odpowiada ono

specyfikacji urządzenia.

Przed rozpoczęciem pracy usunąć wszystkie elementy opakowania i

sprawdzić, czy nie wystąpiły uszkodzenia podczas transportu.

NIE używać żadnego produktu z uszkodzonym przewodem lub wtyczką.

NIE używać przedłużacza z tym urządzeniem.

NIE prowadzić przewodu zasilającego pod w ykładziną ani nie

przykrywać go dywanami lub chodnikami. Trzymać przewód z dala od

miejsc, w których można się potknąć.

Przed opróżnieniem zbiornika na wodę zawsze należy odłączyć osuszacz

powietrza od źródła zasilania.

Wodę zebraną w zbiorniku należy wyrzucić. Wody nigdy nie należy

używać do picia.

Zawsze odłączać osuszacz powietrza od źródła zasilania i usuwać wodę

ze zbiornika przed czyszczeniem, serwisowaniem lub przenoszeniem

urządzenia.

Wyjąć przewód zasilający z gniazdka elektrycznego, chwytając i ciągnąc

tylko za wtyczkę przewodu zasilającego, nigdy nie ciągnąć za przewód.

To urządzenie zostało wyprodukowane do użytku w warunkach

domowych i nie wolno go używać do innych celów.

NIE UŻYWAĆ produktu w obszarach, w których używana jest benzyna,

farba lub inne łatwopalne towary i przedmioty.

Ten osuszacz powietrza jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań

domowych. Nie należy go używać do zastosowań komercyjnych lub

przemysłowych.

PL

1

linkowy [16]linkowy dwustronny [5]linkowy jednostronny [140]

Zasady bezpieczeństwa Honeywell 033441 01

Bezpośredni link do pobrania Zasady bezpieczeństwa Honeywell 033441 01

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zasady bezpieczeństwa Honeywell 033441 01