Uwagi użytkownika Craftsman 315 108490

Użytkownicy Craftsman 315 108490 są zachwyceni jakością wykonania, wytrzymałością i uniwersalnymi funkcjami, które ułatwiają obróbkę drewna. Wiertarka Craftsman 315 108490 posiada silnik o mocy 9 A, co pozwala na wykręcanie śrub o średnicy do 5/8 cala i wiercenie w drewnie do 1,5 cala. Użytkownicy cenią sobie jej wytrzymały i wytrzymały mechanizm, który pozwala na pracę przy wysokich obrotach. Jest ona również wyposażona w zbiornik na olej i odpylacz, który chroni użytkowników i otoczenie przed pyłem. Wiertarka Craftsman 315 108490 to wszechstronne i wytrzymałe narzędzie, które może być używane zarówno przez profesjonalistów, jak i amatorów.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi użytkownika Craftsman 315 108490

Na komputerze wyświetlany jest komunikat „Wymagana interwencja użytkownika” i drukarka nie może drukować. Ten problem może być spowodowany przez stan błędu drukarki, uszkodzone zadania drukowanialub problemy z połączeniem bezprzewodowym.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Użyj drukarki po wykonaniu każdego zadania, aby sprawdzić, czy problem zostałrozwiązany.

Sprawdź wszelkie migające kontrolki i zamknij komunikaty o błędach

Jeśli drukarka nie reaguje lub nie działa zgodnie z oczekiwaniami, odszukaj komunikat o błędzie, aby uzyskać więcej przydatnychinformacji.

 1. Sprawdź panel sterowania drukarki: Jeżeli kontrolki drukarki migają lub wyświetla się komunikat o błędzie, wykonaj instrukcje na panelu sterowania drukarkilub w oprogramowaniu drukarki, aby rozwiązać problem. Jeżeli nie zostaną wyświetlone żadne instrukcje, wybierz, Obsługa klienta HP wpisz model drukarki, a następnie wyszukaj migające kontrolki lub określony błąd, aby uzyskać szczegółowe informacje.

 2. Sprawdź oprogramowanie drukarki lub aplikację HP Smart: Komunikaty o błędach i powiadomieniach w oprogramowaniu i aplikacjach HP dostarczają czasami instrukcji rozwiązywania problemówzwiązanych z błędem drukarki.

Skorzystaj z aplikacji HP Print and Scan Doctor (Windows)

Użyj aplikacji HP Print and Scan Doctor na komputerze z systemem Windows, aby zdiagnozować i rozwiązać problemy z drukowaniemi skanowaniem.

  Sprawdź, czy papier jest załadowany do podajnika głównego, a następnie włącz drukarkę.

  Pobierz HP Print and Scan Doctor, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami i otwórz narzędzie.

  Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Start, aby wybrać drukarkę i uruchomić narzędzie diagnostyczne.

  Jeżeli nie możesz znaleźć nazwy posiadanej drukarki, kliknij pozycję Mojego produktu nie ma na liście, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemu z połączeniem.

  Zresetuj środowisko drukowania w systemie Windows

  Zatrzymaj bufor wydruku, ręcznie usuń pliki zadań drukowania, a następnie uruchom ponownie komputer i drukarkę.

   Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz przewód zasilający.

   W systemie Windows wyszukaj frazę Usługi i uruchom to narzędzie.

   W oknie Usługi kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Bufor wydruku, a następnie wybierz polecenie Zatrzymaj.

   Po zatrzymaniu bufora wydruku zamknij okno Usługi.

   W systemie Windows otwórz Eksplorator plików.

  1. Przejdź do.

   Usuń wszystkie pliki z folderu PRINTERS.

   Wyłącz komputer.

   Ponownie podłącz przewód zasilający do drukarki, a następnie włącz drukarkę.

   Włącz komputer.

   Zresetuj drukarkę

   Zresetuj drukarkę, aby skasować błędy drukarki.

    Jeśli drukarka jest wyposażona w wymienną baterię, wyjmij ją.

    Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda drukarki.

    Odłącz kabel zasilający od źródła zasilania.

    Odczekaj 60 sekund.

    Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego i do drukarki.

    Uwaga:

    HP zaleca podłączenie drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.

    Włącz drukarkę, aby zakończyć resetowanie.

    Uruchom narzędzie do rozwiązywanie problemów z drukarką w systemie Windows

    System Windows zawiera narzędzie do rozwiązywania problemów, które może pomóc rozwiązać problemy z drukarką.

     W systemie Windows wyszukaj frazę Ustawienia rozwiązywania problemów i wybierz ją z listy wyników.

     Kliknij pozycję.

     Po wyświetleniu komunikatu z listy wybierz swoją drukarkę, a następnie kliknij przycisk Dalej.

     System Windows zidentyfikuje i rozwiąże problemy z drukarką HP.

     Ręczne tworzenie połączenia IP

     Wydrukuj stronę Konfiguracja sieci lub Wyniki testu sieci bezprzewodowej, a następnie użyj informacji zawartych na tej stronie,aby bezprzewodowo podłączyć drukarkę.

      Wydrukuj raport Wyniki testu sieci bezprzewodowej lub Konfiguracja sieci.

      Na wydruku odszukaj stan sieci bezprzewodowej, adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną i adres URL.

       Stan połączenia bezprzewodowego: W obszarze Sieć bezprzewodowa 802. 11 w polu Status powinna być wartość Połączono. Jeśli status jest inny, drukarka nie jest podłączona do sieci bezprzewodowej. Podłącz drukarkę do sieci. Aby uzyskać więcejinformacji, otwórz dokument Nawiązywanie połączenia z bezprzewodową drukarką HP.

       Adres IP, maska podsieci, brama domyślna: W obszarze Sieć bezprzewodowa 802. 11 znajdź adres IP drukarki, maskę podsieci i bramę domyślną. Jeżeli numery dla protokołów IPv4 i IPv6 są różne, potrzebny będzietylko numer IPv4.

       Adresy URL: W obszarze Informacje ogólne znajdź pozycję Adresy URL wbudowanego serwera internetowego. Drukarka może mieć kilka adresów URL.

      Na komputerze podłączonym do tej samej sieci otwórz przeglądarkę internetową, wpisz jeden z adresów URL w polu adresu, a następnienaciśnij klawisz Enter, aby otworzyć wbudowany serwer internetowy drukarki. Jeżeli serwer EWS nie wyświetli się, spróbuj użyć innej przeglądarkiinternetowej.

      Na stronie serwera EWS kliknij kartę Sieć lub Połączenia sieciowe, otwórz opcję menu Komunikacja bezprzewodowa, a następnie kliknij opcję Konfiguracja IPv4.

      Wybierz pozycję Ręczny adres IP, a następnie wprowadź informacje o drukarce.

       W celu automatycznego wypełnienia wszystkich pól kliknij Sugeruj ręczny adres IP, a następnie upewnij się, że pola Ręczny adres IP, Ręczna maska podsieci i Ręczna brama domyślna są zgodne z informacjami o drukarce na stronie konfiguracji sieci.

       Jeżeli opcja Sugeruj ręczny adres IP nie jest dostępna, wpisz informacje ze strony konfiguracji sieci w polach Adres IP, Maska podsieci i Brama domyślna.

       Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie poczekaj na potwierdzenie zmian.

       Utwórz port TCP/IP w systemie Windows (tylko komunikacja bezprzewodowa)

       W systemie Windows dodaj port drukarki, który jest zgodny z adresem IP drukarki.

        Na stronie konfiguracji sieci odszukaj adres IP drukarki.

        W systemie Windows odnajdź i otwórz okno Drukarki i skanery.

        Kliknij nazwę drukarki, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj.

        Kliknij Właściwości drukarki.

        Na karcie Porty kliknij przycisk Dodaj port.

        Zaznacz opcję Standardowy port TCP/IP, a następnie kliknij przycisk Nowy port.

        Wpisz adres IP drukarki, a następnie kliknij Dalej.

        Wybierz z listy nowy standardowy port TCP/IP, a następnie kliknij przycisk OK.

        Uwaga:

        Na liście urządzeń może się wyświetlić druga drukarka. Nie usuwaj ani nie odinstalowuj żadnej drukarki.

        Oddaj drukarkę do naprawy

        Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, oddaj drukarkę HP do naprawy lub wymieńją.

        Przejdź do sekcji Kontakt z centrum obsługi klienta HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę urządzenia. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrumserwisowego w swoim obszarze.

        Aby potwierdzić stan gwarancji, przejdź do sekcji Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czego unikać w doborze kolorów w wizualizacji
 • Jakie są poprawne techniki wykorzystania kolorów
 • Jak poprawić kodowanie kolorów
 • Co zrobić, aby wizualizacja była przejrzysta

Projektując wizualizację, przy doborze kolorów, należy zwrócić uwagę na to, że wizualizacja powinna przyciągać uwagę użytkownika w sytuacjach alarmowych i wymagających akcji oraz nie rozpraszać go, gdy wszystkie parametry są w normie. Duże znaczenie nabiera m. in. ujednolicenie kolorystyki w zależności od kategorii elementów, np. w przypadku elementów wymagających akcji, elementów informacyjnych, wartości i trendów.

Czego powinniśmy się wystrzegać? Przyjrzyjmy się kilku przykładom użycia kolorów w wizualizacji.

Błąd 1: Zbyt kolorowe tło do wizualizacji HMI i SCADA i te kolory są zbyt intensywne

Na obu ekranach została przedstawiona wizualizacja przepływów. W przypadku pierwszej wizualizacji wyróżnia się mnogość elementów i kolorów, przez co użytkownik nie wie, na co powinien zwrócić uwagę.

Przy drugiej wizualizacji charakterystyczna jest jednorodność kolorów, a uwaga użytkownika zostaje od razu zwrócona na istotne elementy.

W pierwszej wizualizacji zostało użyte bardzo dużo kontrastujących ze sobą kolorów, które nie mają pełnić żadnej funkcji. Dodatkowo zostały wprowadzone elementy 3D oraz efekty o wartości czysto wizualnej. Powodują one zredukowanie przejrzystości wizualizacji i rozproszenie uwagi użytkownika.

Jak poprawić przejrzystość wizualizacji?

W drugiej wizualizacji bardzo widoczna jest spójność kolorów. Kolory w tym przykładzie wykorzystują paletę szarości. Wyszczególnione są tylko wybrane elementy.

Istnieją również możliwości uatrakcyjnienia wizualizacji, jednocześnie nie zaciemniając przekazu, m. poprzez szereg dostępnych stylów, które można importować do wizualizacji.

W poniższym przykładzie do wizualizacji został zaimportowany nowy styl. Wizualizację wyróżniło zaznaczenie aktualnej wartości na niebiesko, a wartości zadanej – na zielono. W tym przypadku ważne jest, żeby te kolory się odróżniały i jasno wskazywały na pełnioną przez siebie funkcję. Ich funkcją nie jest alarmowanie, więc nie powinno się wprowadzać zbyt dużego kontrastu z kolorem przewodnim wizualizacji. Zmieniony też został odcień szarości w tle.

Przy kolejnym zaimportowanym stylu, wizualizacja zmieniła kolorystykę na niebieską, przez co stała się trochę bardziej atrakcyjna wizualnie. Co ważne, nadal została zachowana spójność kolorów i przejrzystość.

Wskazówka 1: Postaw na jednolitą kolorystykę wizualizacji, staraj się nie używać kontrastujących kolorów, gdy nie ma takiej potrzeby. Pamiętaj, że elementy 3D utrudniają odbiór.

Błąd 2: Kolory zostały źle dopasowane do znaczenia elementów wizualizacji HMI i SCADA

W przypadku pierwszej wizualizacji użycie kontrastującego koloru zostało odniesione zarówno do elementów wymagających akcji, jak również do elementów informacyjnych.

W drugiej wizualizacji kontrastujący kolor żółty odnosi się tylko do elementów, które wymagają akcji użytkownika.

Na pierwszym ekranie widoczne jest kilkukrotne użycie koloru czerwonego: m. gdy zawór jest zamknięty, podczas zatrzymania lub alarmu. Część z tych elementów wymaga reakcji operatora, a część nie. Prowadzi to do braku spójności przekazu i powoduje, że operator nie wie, w której sytuacji powinien zareagować, a w której nie. Programowanie HMI nie jest więc takie łatwe, jak się wydaje.

Jak poprawić kodowanie kolorów?

Należy zwrócić uwagę na kodowanie kolorów, czyli nadawanie cech elementom wizualizacji dzięki kolorom. Na drugim ekranie elementy, które nie wymagają akcji, nie wyróżniają się kontrastem koloru, pozostają w różnych odcieniach szarości. Kolor żółty wskazuje na to, że konieczna jest reakcja operatora.

Dzięki ujednoliceniu kolorystyki całej wizualizacji możliwe jest wykorzystanie kontrastu kolorów w sytuacjach tego wymagających. Daje to możliwość skupienia uwagi operatora w pożądanych momentach, a w efekcie – przyspieszenie jego reakcji. Wyróżniający się kolor powinien reprezentować tylko te elementy, które mają zwrócić uwagę użytkownika i odróżniać się od elementów, które są mniej istotne w wizualizacji.

W tej wizualizacji stan włączenia sygnalizowany jest kolorem ciemnoszarym, a stan wyłączenia kolorem białym.

Zasada ta jest wprowadzona w całej wizualizacji, przez co przekaz jest zgodny niezależnie od ekranu.

W zakładce Element Styles możliwe jest sprawdzenie znaczenia różnych kolorów oraz upewnienie się co do ich spójności w aplikacji.

Wskazówka 2: Gdy dobierasz kolory do elementów wizualizacji, zadbaj o spójność i dopasowanie ich do akcji, jaką mają wywoływać.

Błąd 3: Do wizualizacji HMI i SCADA zostały wprowadzone elementy rozpraszające uwagę

Popatrzmy na pierwszy panel HMI: mocno widoczne są elementy rozpraszające. Po otwarciu zaworu z powietrzem, na wizualizacji pojawia się animacja pęcherzyków powietrza.

Dla porównania spójrzmy na drugi panel operatorski: na tym ekranie kolorystyka zbiornika z wodą jest utrzymana w zgaszonych barwach, ze względu na to, że grafika pełni tylko funkcję wizualną. Zaznaczone są tylko kontury zbiornika.

Jakie błędy zostały popełnione w pierwszym przypadku? Mimo, że ten element zbiornika nie wymaga reakcji, odbiorca najpierw dostrzega animację i głównie na niej skupia swoją uwagę. Może to spowodować, że ostrzeżenie w sytuacji alarmowej będzie mniej widoczne od animacji, w związku z czym operator nie zareaguje na alarm.

Jak poprawić wyróżnienie kluczowych elementów?

Dla kontrastu, w drugim przypadku operator zauważa element zbiornika, ale jego uwaga nie jest skupiona tylko na nim. Poziom zapełnienia zbiornika nie wymaga użycia kontrastującego koloru, może być zaznaczony w postaci słupka o kolorystyce dopasowującej się do całości.

Wskazówka 3: Unikaj używania niepotrzebnych animacji w wizualizacjach, szczególnie w przypadkach, gdy nie ma konieczności zwracania uwagi operatora na dany element. Postaraj się je zastąpić elementami pasującymi do kolorystyki całości.

 Zobacz nasze systemy SCADA

Idea wykorzystywana w polecanych wizualizacjach – Situational Awareness – ma na celu ułatwienie użytkownikowi podglądu aktualnego stanu procesu, sterowania nim i reagowania na stany alarmowe, a w efekcie zapewnienie bezpieczeństwa działania procesu.

i otrzymaj 10 praktycznych artykułów na start!

Chcesz wiedzieć więcej o technikach dobierania kolorów w wizualizacji? Obejrzyj film:

Przedstawione wizualizacje zostały stworzone w oprogramowaniu Wonderware InTouch, przy wykorzystaniu obiektów Situational Awareness, które są bezpłatnie dołączane do każdej licencji.

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

magra 02 Nov 2007 21:55 2774

 • #1Level 10  

  #1

  Kłaniam się forumowiczom a szególnie nukowcom elektroniki.
  - Kupiłem sobie Wkrętarkę w USA. Ładowarka zasilanie 110 VAC 60Hz 65W. I jest problem, bo gość elektronik w sklepie elektronicznym w Polsce sprzedał mi chinke 75W która zdymiła za 3 min. Gośc oglądał moją ładowarkę i Gwarantował, ze ta będzie dobra i wytrzyma. Niestety- Padła. Poszedłem do niego powiedział mi, że to wina mojej ładowarki. Ja wcześniej mówiłem mu, że ładowarka bierze 1. 5A z naszej sieci, a on mówi, że ta będzie dobra- jest reklamacja.
  Nie chiałbym znów dać się wpuścić -chcę używać mój sprzet. Co byście koledzy poradzili, abym mógł użuwać moją wkrętarke. Dlaczego te urządzenia 60 Hz biarą tyle prądu i grzeją, albo palą transformatory. Możecie koledzy elektronicy mi to wyjaśnić w czym ten problem. Czy to jest norma. W USA ZAŁADOWAŁEM JĄ Z SIECI I UŻYWAŁEM BEZ PROBLEMU.
  Czekam na DOKŁADNE info I POMOC

  magra

 • #2KACZOREKLevel 21  #2

  u nas w kraju napięcie w sieci wynosi 230/400V~. więc napięcie zasilające ładowarkę przekroczyłeś dwukrotnie. napisz trochę więcej na temat tej
  ładowarki czy jest zrobiona na przetwornicy czy na klasycznym transformatorze jakie napięcie wyjściowe

 • #3#3

  Wiam Cie Kaczorku.
  Bardzo się cieszę, że ktoś sie odezwał.
  Jeśli idzie o ładowarkę to ma takie Prametry
  Craftsman charger 110VAC 60Hz 65W impulsowa beztransformatorowa od 7. 4: 24 VDC. Nie wiem dlaczego mówisz, że przekroczyłem dwukrotnie napęcie zasilania ładowarki. Ten transfotmator 70watowy był 230 /110VAC.
  Ładowarka jest sprawna bo włączałem i naładowałem też przez autotransformator ale trochę małej mocy i się bardzo grzeje. Czy jesteś w stanie mi w tym pomóc.
  !. Dlaczego ona bierze taki prąd z sieci przy ładowaniu 1. 5 A.
  2. Czy można ją przerobić, żeby nie korzystać z atotransformatora.
  Oczekuje na odpowiedż Twoją i wszystkich znawców elektroników tego tematu.

 • #4#4

  czyli ty zasilasz ładowarkę poprzez zwykły transformator 220/110V~. w takim wypadku moc transformatora powinna być co najmniej dwa razy większa od mocy ładowarki. ja bym dał zwykły transformator z 220V bezpośrednio na takie napięcie jakie daje przetwornica w ładowarce do tej częsci która ładuje aku. czyli podłączyć ładowarkę pod autotrafo i zmierzyć napięcie na wyjściu transformatorka w ładowarce i dobrać zwykły transformator z takim napięciem. może zrób parę zdjęć rozebranej ładowarki

 • #5#5

  Kaczorku -Myślę, że chyba nie jasno się wyraziłem.
  Jeszcz raz.
  - Kupiłem sobie Wkrętarkę w USA. Ładowarka do niej to Charger Craftsman- ma zasilanie 110VAC 60Hz 65W. jest to beztransformatorowa ładowarka impulsowa, ładuje on akumulatory od 7. 4 do 24V DC. - Ja mam w domu atotransformator z regulacją z odczepem na 90 V AC, ale małej mocy i naładowałem akumulator w ciagu godziny, z tym, że on się mocno zagrzał.
  I Pytania;
  1. Czy można ta ładowarkę warto przerobić ze 110VAC 60Hz i czy się by opłacało, żeby właczać ja bezpośrednio do naszej sieci 230 V AC, 50 Hz żeby nie uzywać dodatkowo autotransformatora?
  2. Czy też kupić autotransformator większej mocy np: na 230/110V AC ok 200 VA, aby wytrzymywał stały pobór 1. 5 A AC przy ładowaniu i żeby się nie zdymił.Może ktoś wyjasni też najważniejszą sprawę poboru 1. 5A prądu AC przy ładowniu z naszej 50Hz sieci. W USA ładowarka podłaczona do ich 110 V sieci pobierała mi około 0. 6 A ACpozdro
  magra-czekam również na inne podpowiedzi wyjasnienia i cenne uwagi użytkowników elektrody.

Uwagi użytkownika Craftsman 315 108490

Bezpośredni link do pobrania Uwagi użytkownika Craftsman 315 108490

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwagi użytkownika Craftsman 315 108490