Ustawianie ręczne Canon D78 5313

Ustawianie ręczne Canon D78 5313 może być proste i łatwe, jeśli wiesz, w jaki sposób. Przede wszystkim upewnij się, że masz wszystkie potrzebne części i narzędzia. Następnie, zobacz instrukcje dotyczące ustawień ręcznych, które są dostępne online. Przed rozpoczęciem, upewnij się, że wszystkie ustawienia są ustawione na fabryczne ustawienia. Następnie możesz zacząć ustawiać poszczególne elementy, takie jak kąt ostrzenia, czułość ISO i czas naświetlania. Upewnij się, że wszystkie ustawienia są odpowiednio ustawione, aby zapewnić optymalną jakość zdjęć.

Ostatnia aktualizacja: Ustawianie ręczne Canon D78 5313

Błędne ustawienie głowicy drukującej może spowodować wykrzywianie się linii oraz zmiany w odwzorowaniu kolorów na wydruku. Wyrównanie pozycji głowicy drukującej pozwala poprawić wyniki drukowania.

Pozycję głowicy drukującej można wyrównać automatycznie lub ręcznie.

W tej części opisano procedurę ręcznego wyrównywania pozycji głowicy drukującej.

Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)

 1. Uruchom aplikację Canon IJ Printer Assistant Tool.

 2. Upewnij się, że drukarka jest włączona, i kliknij opcję Ustawienia niestandardowe (Custom Settings)

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia niestandardowe (Custom Settings).

 3. Wybierz opcję ręcznego wyrównywania

  Wybierz opcję Wyrównaj głowice ręcznie (Align heads manually).

 4. Zastosuj ustawienia

  Kliknij przycisk OK. Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij opcję Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment)

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment).

 6. Załaduj papier do drukarki.

  Załaduj na tylną tacę 2 arkusze zwykłego papieru formatu A4 lub Letter.

 7. Przeprowadź procedurę wyrównywania pozycji głowicy drukującej

  Kliknij przycisk Start. Wykonaj niezbędne operacje zgodnie z instrukcjami zawartymi w treści komunikatu.

  Ważne

  • Nie otwieraj pokrywy drukarki w czasie, gdy drukarka drukuje.
 8. Sprawdź wydrukowane wzory.

  W poszczególnych polach wprowadź numer wzoru z najmniej widocznymi smugami lub paskami spośród wydrukowanych wzorów.
  Można też automatycznie wprowadzić numery w polach wprowadzania, klikając odpowiedni wzór w oknie podglądu.

  Po zakończeniu wprowadzania kliknij przycisk OK. 0/PL/PPG/common/i_note_trans. gif" alt=""/>Uwaga

 9. Jeśli wzory nie są jednolite, wybierz wzór z najmniej widocznymi pionowymi smugami.

  (A) Mniej widoczne pionowe smugi
  (B) Bardziej widoczne pionowe smugi

 10. Jeśli wzory nie są jednolite, wybierz wzór z najmniej widocznymi poziomymi paskami. 0/PL/PPG/screens/horizontal_cyan. gif" alt=""/>(A) Mniej widoczne poziome paski
  (B) Bardziej widoczne poziome paski
 11. Zapoznaj się z treścią komunikatu i kliknij przycisk OK

  Wzory dopasowania głowicy drukującej zostaną wydrukowane na drugim arkuszu.

  W poszczególnych polach wprowadź numer wzoru z najmniej widocznymi paskami spośród wydrukowanych wzorów.

 12. Zakończ wyrównywanie pozycji głowicy drukującej

  Kliknij przycisk OK.

  Wyrównywanie głowicy drukującej zostało zakończone.

 • W oknie dialogowym Wyrównywanie głowic drukujących (Print Head Alignment) kliknij opcję Wydrukuj wartość wyrównania (Print Alignment Value), aby wydrukować bieżące ustawienia w celu ich sprawdzenia.
 • Przed przystąpieniem do łączenia drukarki PIXMA z siecią bezprzewodową należy sprawdzić, czy spełnione są następujące dwa warunki:

  1. Musisz mieć punkt dostępu (czasami nazywany routerem lub koncentratorem), za pomocą którego możesz uzyskać połączenie z Internetem. Przed przejściem do następnego kroku punkt dostępu musi być w pełni funkcjonalny.
  2. Musisz mieć urządzenie obliczeniowe, np. komputer PC, Mac, tablet lub smartfon, nazywane dalej komputerem, które ma połączenie z Internetem.

   Aby sprawdzić, czy komputer przeznaczony do pracy z drukarką jest podłączony do sieci, spróbuj otworzyć na nim stronę internetową, np. www. com. Jeśli strona internetowa nie zostanie wyświetlona, oznacza to, że nie ma prawidłowego połączenia z Internetem. Należy wyeliminować ten problem przed kontynuacją.

  UWAGA

  Jeśli masz problemy lub nie wiesz, w jaki sposób skonfigurować punkt dostępu lub połączenie z Internetem, zapoznaj się z instrukcją obsługi punktu dostępu, z którego korzystasz, lub skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP).

  Po spełnieniu powyższych warunków wybierz produkt poniżej, aby uzyskać dostęp do instrukcji dotyczących konfiguracji sieci bezprzewodowej.

  Ważne

  • W przypadku systemu Windows:

   Inicjowanie powoduje usunięcie wszystkich ustawień sieciowych drukarki, co może uniemożliwić drukowanie lub skanowanie z komputera przez sieć. Aby ponownie korzystać z drukarki za pośrednictwem sieci po przywróceniu jej fabrycznych ustawień domyślnych, jeszcze raz przeprowadź konfigurację, korzystając z Instalacyjnego dysku CD-ROM lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon.

  • W przypadku systemu Mac OS:

   Inicjowanie powoduje usunięcie wszystkich ustawień sieciowych drukarki, co może uniemożliwić drukowanie lub skanowanie z komputera przez sieć. Aby ponownie korzystać z drukarki za pośrednictwem sieci po przywróceniu jej fabrycznych ustawień domyślnych, jeszcze raz przeprowadź konfigurację, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w witrynie firmy Canon.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Stop, a następnie zwolnij go, gdy kontrolka Alarm mignie 19 razy.

  Ustawienia sieciowe zostaną zainicjowane.

  Ustawianie ręczne Canon D78 5313

  Bezpośredni link do pobrania Ustawianie ręczne Canon D78 5313

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ustawianie ręczne Canon D78 5313