Szybki start i informacje Frigidaire Fdb740rcs0

The Frigidaire FDB740RCS0 is an easy-to-use dishwasher with useful features and a quick start option. It offers a tall-tub design, stainless steel interior, and a robust motor and pump system to ensure powerful and efficient cleaning. The quick start option allows you to start the dishwasher before it is completely filled, allowing you to start cleaning immediately and save time. Additionally, the dishwasher includes a soil sensor that automatically adjusts the cycle duration and temperature to ensure optimal cleaning performance. With its intuitive control panel, you can easily select the cycle you need and adjust settings for a customized clean. The Frigidaire FDB740RCS0 is a great choice for those looking for a reliable and efficient dishwasher.

Ostatnia aktualizacja: Szybki start i informacje Frigidaire Fdb740rcs0

Krok 1: Opanowanie podstaw

Zanim zaczniemy, musisz zapoznać się z kilkoma komponentami Jira Work Management.

Czym jest projekt biznesowy?

Projekt reprezentuje współdzieloną przestrzeń, w której możesz dokumentować, śledzić i organizować pracę. W Jira Work Management są dostępne dwa typy projektów:

 • Projekty zarządzane przez zespół są przeznaczone dla niezależnych zespołów, które dążą do pełnej autonomii w zarządzaniu własnymi projektami i procesami w odrębnej przestrzeni.
 • Projekty zarządzane przez firmę są konfigurowane i prowadzone przez administratorów Jira, którzy zarządzają Jira Work Management i standaryzują sposoby pracy w wielu zespołach.

Dowiedz się więcej o typach projektów

Czym jest zgłoszenie?

Zgłoszenie możesz potraktować jako jednostkę pracy. Możesz wybrać typ zgłoszenia, który najlepiej odzwierciedla to, nad czym akurat pracujesz:

Ikona zasobu Epik: duży fragment prac.

Ikona zasobu Zadanie: małe, odrębne jednostki pracy, które mogą składać się z zadań podrzędnych. com/pl/dam/jcr:fa941d8c-f461-48a3-8209-164e7029a935/Asset%20Icon. png? cdnVersion=787"/> Zasób: śledzony obiekt cyfrowy lub fizyczny. com/pl/dam/jcr:d45bffe8-e743-4def-90af-564b8ac81dde/Story%20Icon. png? cdnVersion=787"/> Historyjka: funkcje wyrażone jako cele użytkowników. com/pl/dam/jcr:8941df30-35d8-44e2-b336-efe690bc4bf2/Bug%20Icon. png? cdnVersion=787"/> Błąd: problem lub błąd.

Możesz również utworzyć własny typ zgłoszenia z unikatową ikoną, który odzwierciedla wykonywane prace.

Czym jest tablica?

Tablica zapewnia wizualizację w stylu Kanban procesu roboczego i statusu każdego zgłoszenia. Zgłoszenia są reprezentowane przez karty, które można przesuwać po tablicy. Umożliwia to śledzenie, porządkowanie i ustalanie priorytetów zgłoszeń w kolumnach odpowiadających Twojemu przepływowi pracy.

Czym jest karta?

Karta zawiera podsumowanie pojedynczego zgłoszenia, na którym pracujesz. Karty możesz dostosować tak, aby zawierały informacje ogólne, takie jak termin, osoba przypisana i priorytet, które pomogą w porządkowaniu prac.

Po wybraniu karty są wyświetlane bardziej szczegółowe informacje. Możesz dodać pola potrzebne do pracy nad zgłoszeniem i zostawiać komentarze dla siebie oraz innych, aby każdy był na bieżąco.

Teraz, gdy znasz już elementy składowe Jira Work Management, możesz zacząć korzystać z tego narzędzia.

Krok 2: Wybór szablonu

Skonfiguruj Jira Work Management w kilka sekund, wybierając jeden z wielu szablonów Jira. Szablony mają wstępnie skonfigurowane typy zgłoszeń i przepływy pracy, ale można je łatwo dostosować do specyficznych potrzeb zespołu.

Po wyszukaniu szablonu, którego chcesz użyć, wybierz opcję Wypróbuj teraz na karcie szablonu. Spowoduje to wyświetlenie monitu o utworzenie nowego konta Jira Work Management i nadanie nazwy pierwszemu projektowi.

Korzystasz już z systemu Jira? Masz więc automatycznie bezpłatny dostęp do Jira Work Management.

Wybierz opcję Projekty na głównym pasku nawigacyjnym, a następnie pozycję Utwórz projekt na koncie Jira. Wybierz jeden z szablonów zarządzania pracą, aby od razu rozpocząć korzystanie z Jira Work Management.

Krok 3: Zapoznanie się z widokami

Znajdujesz się teraz w swoim pierwszym projekcie w Jira Work Management. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób możesz wizualizować swoją pracę. W nawigacji widoku projektu jest dostępnych kilka opcji:

 • Tablica: to miejsce w którym znajdujesz się na początku i gdzie możesz wizualizować swoją pracę oraz procesy, korzystając z widoku w stylu Kanban.
 • Kalendarz: w tym widoku możesz sprawnie sprawdzać nadchodzące terminy, wdrożenia oraz dostępność.
 • Lista: ten widok w stylu arkusza kalkulacyjnego pozwala szybko i z łatwością zarządzać jednostkami pracy i je aktualizować.
 • Podsumowanie: ten widok dostarcza ogólnego obrazu aktywności w ramach projektu oraz statystyk, dzięki którym tworzenie raportów jest banalnie proste.
 • Oś czasu: w tym widoku w stylu Gantta przygotujesz harmonogram i poznasz zależności.

Krok 4: Dostosowywanie projektu

Poczuj się jak w domu! Możesz dostosować tę przestrzeń, aby odzwierciedlić unikatową osobowość swojego zespołu.

 • Zmień kolor tła projektu: wybierz ikonę puszki farby obok nazwy projektu.
 • Zmień ikonę projektu: Wybierz opcję Ustawienia projektu w nawigacji widoku projektu, a następnie kliknij przycisk Zmień ikonę pod istniejącą ikoną na następnym ekranie. Możesz przekazać własne zdjęcie lub wybrać jedną z opcji.

Krok 5: Utworzenie pierwszego zgłoszenia

Istnieją dwa sposoby tworzenia zgłoszeń w Jira Work Management:

Wybranie opcji +Utwórz u dołu pierwszej kolumny na tablicy.

 • Wprowadź podsumowanie zgłoszenia i naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć kartę.
 • Aby dodać więcej szczegółów, wybierz kartę i uzupełnij pola.

Wybranie przycisku Utwórz na głównym pasku nawigacyjnym.

 • Dodaj na karcie wszystkie potrzebne informacje.
 • Kliknij przycisk Utwórz u dołu ekranu, aby utworzyć kartę.

Dowiedz się więcej o tworzeniu zgłoszeń

Fachowa porada: Nie musisz znajdować się w widoku tablicy, aby dodać nowe zgłoszenia do projektu. Wyszukaj opcję +Utwórz w widokach listy i osi czasu lub po prostu wybierz datę w widoku kalendarza, aby utworzyć nowe zgłoszenie.

Krok 6: Zaproszenie zespołu

Teraz, gdy udało Ci się rozpocząć pracę w Jira Work Management, nadszedł czas, aby zaprosić zespół.

 • Wybierz ikonę Dodaj osoby obok swojego awatara.
 • Wprowadź adresy e-mail współpracowników i wybierz ich rolę: Użytkownik z uprawnieniem do wyświetlania, Członek lub Administrator.
 • Kliknij przycisk Dodaj. com/jira-work-management/docs/add-new-users/" data-event="clicked" data-uuid="89de7e7f-bf" data-event-component="linkButton" data-event-container="linkButton" data-schema-version="1" data-product-key="jiraSoftware" data-label="Dowiedz się więcej o dodawaniu nowych użytkowników" data-label-english="Learn more about adding new users"> Dowiedz się więcej o dodawaniu nowych użytkowników

  Fachowa porada: Chcesz zaangażować większy zespół? Połącz się z kontem Google, Slack lub Microsoft, aby wysłać więcej zaproszeń w krótszym czasie.

  Krok 7: Łączenie narzędzi

  Czy Twój zespół używa w pracy innych narzędzi? Usprawnij procesy, łącząc ulubione aplikacje z projektem Jira Work Management. Dzięki ponad 500 integracjom i ponad 3000 innym rozszerzeniom, sklep Atlassian Marketplace ma w swojej ofercie wiodące aplikacje dla każdego rodzaju zespołu.

  • Wybierz opcję Aplikacje na głównym pasku nawigacyjnym, a następnie wybierz pozycję Poznaj więcej aplikacji.
  • Wyszukaj aplikację po nazwie lub przeglądaj według kategorii.
  • Wybierz kartę aplikacji, aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z aplikacji i jej instalowania.

  Krok 8: Zebranie informacji od zespołu

  Masz dość pisania e-maili w celu uzyskania wymagań od innych zespołów, z którymi współpracujesz? Jira Work Management umożliwia utworzenie różnych formularzy do gromadzenia danych potrzebnych do realizacji każdego zadania bez konieczności prowadzenia zbędnej korespondencji. Formularze są zapisywane, dzięki czemu możesz przekształcić wnioski w powtarzalny proces.

  • Wybierz opcję Formularze w nawigacji widoku projektu, a następnie kliknij przycisk + Utwórz formularz.
  • Zmodyfikuj formularz, przeciągając żądane pola, wybierając ich kolejność i edytując ich nazwy.
  • Wybierz opcję Podgląd u góry formularza, aby zobaczyć, jak będzie wyglądał.
  • Wybierz opcję Udostępnij u góry formularza, aby wprowadzić nazwy odbiorców lub adresy e-mail i wysłać formularz.

  Fachowa porada: Po przesłaniu Twój formularz zostanie dodany do projektu jako zgłoszenie. To ułatwi jego przypisywanie i śledzenie procesu zbierania danych.

  Dowiedz się więcej o tworzeniu formularzy

  Krok 9: Kontynuowanie prac

  Gdy zaczniesz robić postępy w pracy, informuj swój zespół na bieżąco i aktualizuj projekt. Ułatwi to śledzenie zgłoszeń i przekazywanie zadań.

  Czy zgłoszenie jest gotowe na przeniesienie do kolejnego etapu przepływu pracy?

  • Przeciągnij karty i upuść je w kolejnej kolumnie na tablicy; lub
  • Zmień statusy zgłoszeń za pomocą przycisku rozwijanego na karcie.

  Czy musisz dostosować przepływ pracy?

  • Kliknij dwukrotnie tytuły kolumn, aby edytować nazwy kroków przepływu pracy.
  • Przeciągnij i upuść kolumny, aby zmienić kolejność kroków.
  • Kliknij przycisk + obok ostatniej kolumny na tablicy, aby utworzyć nowy krok.

  Krok 10: Automatyzacja procesu

  Reguły automatyzacji obsługują ważne i często wykonywane czynności w Twoich procesach, takie jak zamykanie wszystkich zadań podrzędnych po ukończeniu zadania. Twój zespół może wyeliminować ręczne aktualizacje, o których łatwo zapomnieć, aby nigdy niczego nie pominąć.

  • Wybierz opcję Ustawienia projektu w nawigacji widoku projektu, a następnie wybierz pozycję Automatyzacja.
  • Wybierz opcję Biblioteka, aby wyświetlić najpopularniejsze szablony automatyzacji.
  • Kliknij przycisk Utwórz regułę, aby utworzyć własną regułę automatyzacji, postępując zgodnie z wyświetlanymi monitami.

  Czy Jira Work Management różni się od innych produktów Jira? Copy link to heading Copied! Pokaż

  Narzędzia Jira ułatwiają zespołom współpracę, synchronizację i dostarczanie efektów prac. Są one oparte na platformie Jira, co pomaga zespołom biznesowym i programistycznym utrzymać kontakt na dużą skalę.

  Jira Work Management a Jira Software

  Narzędzie Jira Software jest przeznaczone dla zespołów programistycznych, które wykorzystują w pracy metodyki Agile. Jira Work Management zaprojektowano z myślą o zespołach biznesowych, uwzględniając widoki i funkcje dostosowane do ich unikatowych sposobów pracy.

  Jira Core a Jira Work Management

  Jira Work Management jest nową generacją narzędzia Jira Core. Zostało ono przeprojektowane i unowocześnione, aby zwiększyć zwinność zespołów biznesowych dzięki bardziej intuicyjnym widokom i szablonom.

  Więcej informacji o platformie Jira znajdziesz tutaj.

  Czy narzędzie Jira Work Management wchodzi w skład Jira Software? Copy link to heading Copied! Pokaż

  Tak. Narzędzie Jira Work Management jest dostępne bezpłatnie w przypadku każdej licencji Jira Software (i Jira Service Management). Jeśli jesteś użytkownikiem systemu Jira, nie musisz kupować żadnych dodatkowych licencji, aby od razu rozpocząć korzystanie z Jira Work Management.

  Oczywiście z Jira Work Management możesz korzystać także wówczas, gdy nie jesteś użytkownikiem rozwiązania Jira Software.

  Jira Work Management a Trello Copy link to heading Copied! Pokaż

  Korzystasz już z Trello lub próbujesz dokonać wyboru między Jira Work Management a Trello? Zbuduj silniejszą, zdrowszą dynamikę zespołu dzięki dwóm zaawansowanym narzędziom, które lepiej działają razem.

  • Przeprowadzaj z zespołem burze mózgów na temat pomysłów na wirtualnej tablicy w Trello.
  • Osadzaj widoki Trello w projektach Jira Work Management, aby nie stracić z oczu nadrzędnej wizji.
  • Mapuj zależności i twórz formularze w Jira Work Management w celu dopracowania specyfiki projektu.
  • Korzystaj z Advanced Roadmaps w Jira Work Management, aby zobrazować współpracę interdyscyplinarną w zespole.
  • Śledź projekty swojego zespołu bez opuszczania Trello, korzystając z dodatku Power-Up Jira Work Management.

  Projekty oprogramowania a projekty biznesowe Copy link to heading Copied! Pokaż

  Projekty oprogramowania są zaprojektowane w taki sposób, aby wspierały metodyki Agile stosowane przez zespoły programistyczne, na przykład backlog, sprinty i Scrum.

  Projekty biznesowe pomagają zespołom z działów marketingu, operacyjnego, sprzedaży, HR, finansowego, prawnego i projektowego. Te zespoły mogą skorzystać z szablonów projektów, automatyzacji oraz wizualizacji w formie list, osi czasu, kalendarzy i formularzy.

  Więcej informacji o projektach biznesowych znajdziesz tutaj.

  Kiedy używać projektu, a kiedy epiku? Copy link to heading Copied! Pokaż

  Z projektu warto skorzystać, gdy zespół potrzebuje współdzielonej przestrzeni do dokumentowania, wizualizowania, śledzenia i organizowania pracy.

  Epik pozwala odzwierciedlić znaczący fragment prac realizowanych w ramach większej inicjatywy. Możesz podzielić epiki na historyjki i zadania, ale nie będziesz w stanie wizualizować wszystkich tych zgłoszeń przechodzących przez kolejne etapy przepływu pracy z taką łatwością, jak w przypadku projektu.

  Więcej informacji o wyborze typów zgłoszeń znajdziesz tutaj.

  Jak zmienić typy zgłoszeń? Copy link to heading Copied! Pokaż

  Aby zmienić typ zgłoszenia, wybierz kartę zgłoszenia, które chcesz zmodyfikować. Wybierz ikonę zgłoszenia w lewym górnym rogu karty. Spowoduje to wyświetlenie listy rozwijanej typów zgłoszeń, które są obecnie dostępne w przypadku Twojego projektu.

  Nie widzisz żądanego typu zgłoszenia? Jeśli masz uprawnienia administratora, wybierz Ustawienia projektu na głównym pasku nawigacyjnym, a następnie opcję Zgłoszenia. Tutaj możesz dodać nowe typy zgłoszeń.

  Jeśli nie masz do tego odpowiednich uprawnień, musisz skontaktować się z administratorem w celu uzyskania pomocy.

  Jak filtrować zgłoszenia? Copy link to heading Copied! Pokaż

  Zgłoszenia można filtrować w dowolnym widoku Jira Work Management. Wybierz opcję Filtruj w prawym górnym rogu widoku i przefiltruj zgłoszenia według następujących kryteriów:

  • Zgłoszenia z terminem w tym tygodniu
  • Przypisane do
  • KATEGORIA
  • Typ
  • Etykiety
  • Priorytet

  Możesz także tworzyć filtry na podstawie najczęściej używanych wyszukiwań w Jira Work Management. Po wprowadzeniu zapytania w polu wyszukiwania na głównym pasku nawigacyjnym nastąpi przekierowanie na stronę Wyszukaj. Wybierz opcję Zapisz jako obok pozycji Wyszukaj, aby nadać wyszukiwaniu nazwę i zapisać je jako filtr.

  Aby użyć filtrów niestandardowych, wybierz opcję Filtr na głównym pasku nawigacyjnym i wybierz wybrany filtr.

  Więcej informacji o filtrowaniu zgłoszeń znajdziesz tutaj.

  Jak generować raporty? Copy link to heading Copied! Pokaż

  Jira Work Management oferuje szereg raportów przeznaczonych do analizy zgłoszeń, ewidencji czasu i poznawania obciążeń w ramach poszczególnych projektów. To świetny sposób na uzyskanie bardziej szczegółowych informacji po zapoznaniu się z widokiem Podsumowanie.

  Aby wygenerować raport, wybierz opcję Raporty w nawigacji widoku projektu, a następnie wybierz typ raportu. Ekran konfiguracji pozwala wybrać projekt, filtr i przedział czasu. com/jira-work-management/docs/generate-a-report/" data-event="clicked" data-uuid="5f5addb0-d8" data-event-component="linkButton" data-event-container="textBlock" data-schema-version="1" data-product-key="jiraSoftware">Opis wszystkich raportów znajdziesz tutaj.

  Jira Work Management — przewodniki po produkcie

  Poradnik dla zespołów marketingowych

  Czytaj dalej

  Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem w grupie Chmury rodzinnej, możesz za pomocą iPhone'a lub iPada wprowadzić preferowane ustawienia kontroli rodzicielskiej na nowym urządzeniu dziecka. 

   

  Jeśli zarówno Twoje urządzenie, jak i nowe urządzenie dziecka są uaktualnione do systemu iOS 16, iPadOS 16 lub nowszego, możesz użyć funkcji Szybki start, aby automatycznie skonfigurować nowe urządzenie dziecka zgodnie z preferowanymi ustawieniami kontroli rodzicielskiej. Jeśli jedno lub oba urządzenia mają system iOS 15, iPadOS 15 lub starszy, możesz zamiast tego skonfigurować urządzenie ręcznie. 

  Konfigurowanie urządzenia dziecka za pomocą funkcji Szybki start

  1. Włącz nowe urządzenie dziecka i przesuń palcem w górę, aby je odblokować. 
  2. Wybierz swój kraj lub region oraz język. 
  3. Umieść swoje urządzenie w pobliżu nowego urządzenia dziecka. Następnie wykonaj poniższe czynności na swoim urządzeniu.
  4. Gdy pojawi się karta Skonfiguruj nowy [urządzenie], stuknij opcję Kontynuuj.
  5. Poczekaj, aż na nowym urządzeniu dziecka wyświetli się animacja. Trzymaj swoje urządzenie nad urządzeniem dziecka, a następnie wyśrodkuj animację w wizjerze.
  6. Wybierz, kto będzie korzystał z nowego urządzenia, a następnie stuknij opcję Kontynuuj. W grupie Chmury rodzinnej wyświetlona są tylko te dzieci, które nie ukończyły 13 lat*. Możesz też wybrać opcję Utwórz nowe konto dziecka, jeśli chcesz dodać dziecko, które nie należy jeszcze do Twojej grupy Chmury rodzinnej. com/library/content/dam/edam/applecare/images/pl_PL/iOS/ios-16-iphone-13-pro-home-screen-quick-start-family-child. png" alt="" width="350"/>
  7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć konfigurowanie nowego urządzenia dziecka. Jeśli konfigurujesz urządzenie dla dziecka, które już jest w grupie Chmury rodzinnej, możesz automatycznie skonfigurować dla niego obowiązujące go ustawienia kontroli rodzicielskiej. Jeśli zdecydujesz się utworzyć nowe konto dziecka, możesz utworzyć Apple ID dla swojego dziecka, a następnie skonfigurować preferowane ustawienia kontroli rodzicielskiej. 

  * Ten wiek zależy od kraju i regionu. 

  Data publikacji: 

  Szybki start: logowanie użytkowników i wywoływanie programu Microsoft Graph w aplikacji klasycznej systemu Windows - Microsoft Entra | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

  Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

  Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 2 min

  W tym przewodniku Szybki start pobierzesz i uruchomisz przykładowy kod, który pokazuje, jak aplikacja Windows Presentation Foundation (WPF) może logować użytkowników i uzyskiwać token dostępu w celu wywołania interfejs Graph API firmy Microsoft.

  Zobacz Jak działa przykład, aby zapoznać się z ilustracją.

  Krok 1. Konfigurowanie aplikacji w witrynie Azure Portal

  Aby kod przykładowy w tym przewodniku Szybki start działał, dodaj identyfikator URIhttps://login. microsoftonline. com/common/oauth2/nativeclient przekierowania i ms-appx-web://microsoft. aad. brokerplugin/{client_id}.

  Aplikacja została skonfigurowana przy użyciu tych atrybutów.

  Krok 2. Pobieranie projektu programu Visual Studio

  Uruchom projekt przy użyciu programu Visual Studio 2019.

  Porada

  Aby uniknąć błędów spowodowanych ograniczeniami długości ścieżki w systemie Windows, zalecamy wyodrębnienie archiwum lub sklonowanie repozytorium do katalogu w pobliżu katalogu głównego dysku.

  Krok 3. Aplikacja jest skonfigurowana i gotowa do uruchomienia

  Skonfigurowaliśmy projekt przy użyciu wartości właściwości aplikacji i wszystko jest gotowe do uruchomienia.

  Uwaga

  Enter_the_Supported_Account_Info_Here

  Więcej informacji

  Jak działa przykład

  MSAL. NET

  Biblioteka MSAL (Microsoft. Client) to biblioteka używana do logowania użytkowników i żądania tokenów używanych do uzyskiwania dostępu do interfejsu API chronionego przez Platforma tożsamości Microsoft. Bibliotekę MSAL można zainstalować, uruchamiając następujące polecenie w Konsoli menedżera pakietów programu Visual Studio:

  Install-Package Microsoft. Client -IncludePrerelease

  Inicjowanie biblioteki MSAL

  Aby dodać odwołanie do biblioteki MSAL, dodaj następujący kod:

  using Microsoft. Client;

  Następnie zainicjuj bibliotekę MSAL, używając następującego kodu:

  IPublicClientApplication publicClientApp = PublicClientApplicationBuilder. Create(ClientId). WithRedirectUri("https://login. com/common/oauth2/nativeclient"). WithAuthority(AzureCloudInstance. AzurePublic, Tenant). Build();
  Gdzie:Opis
  ClientIdJest identyfikatorem aplikacji (klienta) dla aplikacji zarejestrowanej w witrynie Azure Portal. Tę wartość można znaleźć na stronie Przegląd aplikacji w witrynie Azure Portal.

  Przesyłanie żądań tokenów

  Biblioteka MSAL oferuje dwie metody uzyskiwania tokenów: AcquireTokenInteractive i AcquireTokenSilent.

  Interaktywne pobieranie tokenu użytkownika

  Niektóre sytuacje wymagają wymuszenia interakcji użytkowników z Platforma tożsamości Microsoft za pośrednictwem okna podręcznego, aby zweryfikować swoje poświadczenia lub wyrazić zgodę. Oto niektóre przykłady:

  • Gdy nowi użytkownicy logują się do aplikacji po raz pierwszy.
  • Gdy użytkownicy muszą ponownie wprowadzić poświadczenia, ponieważ hasło wygasło.
  • Gdy aplikacja żąda dostępu do zasobów wymagającego zgody użytkownika.
  • Gdy wymagane jest uwierzytelnianie dwuetapowe.
  • authResult = await App. PublicClientApp. AcquireTokenInteractive(_scopes). ExecuteAsync();_scopesZawiera żądane zakresy, takie jak { "user. read"} program Microsoft Graph lub { "api://<Application ID>/access_as_user"} niestandardowe internetowe interfejsy API. 

   Dyskretne pobieranie tokenu użytkownika

   Nie chcesz, aby użytkownik musiał weryfikować poświadczenia za każdym razem, gdy musi uzyskać dostęp do zasobu. Przez większość czasu uzyskiwanie i odnawianie tokenów powinno odbywać się bez żadnej interakcji z użytkownikiem. Możesz użyć metody AcquireTokenSilent do uzyskiwania tokenów umożliwiających dostęp do chronionych zasobów po początkowym skorzystaniu z metody AcquireTokenInteractive:

   var accounts = await App. GetAccountsAsync();var firstAccount = accounts. FirstOrDefault();authResult = await App. AcquireTokenSilent(scopes, firstAccount). ExecuteAsync();scopesfirstAccountOkreśla pierwszego użytkownika w pamięci podręcznej (biblioteka MSAL obsługuje wielu użytkowników w jednej aplikacji). 

   Pomoc i obsługa techniczna

   Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz zgłosić problem lub poznać opcje pomocy technicznej, zobacz Pomoc i obsługa techniczna dla deweloperów.

   Następne kroki

   Wypróbuj samouczek dotyczący aplikacji klasycznych systemu Windows, aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia aplikacji i nowych funkcji, w tym pełne objaśnienie informacji zawartych w tym podręczniku Szybki start.

  Dodatkowe zasoby

Szybki start i informacje Frigidaire Fdb740rcs0

Bezpośredni link do pobrania Szybki start i informacje Frigidaire Fdb740rcs0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Szybki start i informacje Frigidaire Fdb740rcs0