Szczegółowa instrukcja serwisowa Canon Lv 7555f

Szczegółowa instrukcja serwisowa Canon LV 7555f to kompletne wytyczne dotyczące instalacji, użytkowania, konserwacji i naprawy drukarki laserowej Canon LV 7555f. Obejmuje ona informacje o instalacji, wymianie toneru, konserwacji, problemach i usuwaniu problemów. Instrukcja ta jest dostępna w wersji online, jako plik PDF i jako format drukowany. Zawiera ona szczegółowe informacje o elementach sterownika, konfiguracji sieci, sterowaniu żarnikami, dostosowywaniu ustawień drukowania i innych zastosowaniach. Instrukcja zawiera także instrukcje dotyczące wymiany części i rozwiązywania problemów z drukowaniem. Instrukcja ta jest przydatna dla użytkowników, którzy chcą uzyskać szczegółowe informacje na temat swojej drukarki i jej działania.

Ostatnia aktualizacja: Szczegółowa instrukcja serwisowa Canon Lv 7555f

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Drukarki I Multifunkcjonalność Canon

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Drukarki I Multifunkcjonalność Canon.
Mamy 1, 006 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 194 produktów Canon w kategorii Drukarki I Multifunkcjonalność.

 • b
 • cimps
 • Warunki otoczenia podczas pracy

  Ten podręcznik został przystosowany do prawidłowego wyświetlania w następujących systemach operacyjnych i przeglądarkach.

 • Windows
 • Systemy operacyjne

  Windows 8. 1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista SP2 i Windows XP SP3 (tylko wersja 32-bitowa)

 • Przeglądarki internetowe

  Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9 i Internet Explorer 8 (*1)
  Mozilla Firefox
  Google Chrome

 • Mac OS

  OS X Yosemite v10. 10, OS X Mavericks v10. 9, OS X Mountain Lion v10. 8 i OS X Lion v10. 7. 5

  Safari 8, Safari 7, Safari 6 i Safari 5

 • iOS

  iOS 8. 0, iOS 7. 1, iOS 7. 0 i iOS 6. 1 (*2)

  Safari 8, Safari 7 i Safari 6

 • Android

  Android 4. 4, Android 4. 3, Android 4. 2, Android 4. 1, Android 4. 0 i Android 2. 3

  Przeglądarka internetowa

 • Windows RT

  Internet Explorer 11 i Internet Explorer 10

 • * Należy w ustawieniach przeglądarki zezwolić na zapisywanie plików cookie i włączyć obsługę języka JavaScript.
 • *1 Niektóre obrazy mogą nie być wyświetlane prawidłowo w Trybie zgodności w przeglądarce Internet Explorer 8. W takim przypadku należy wyłączyć Tryb zgodności.
 • *2 Odtwarzanie filmów jest obsługiwane tylko w systemie operacyjnym iOS w wersji 7. 0 lub nowszej.
 • Korzystanie z tego Podręcznika online
 • Znaki towarowe i licencje
 • Zrzuty ekranu w tym podręczniku
 • Standardowa metoda połączenia

  Krok 1

  1. Naciśnij przycisk [Home/Początek] (A) na drukarce.


  Krok 2

  1. Użyj przycisków [] (A), aby wybrać ikonę [WLAN] (Sieć WLAN) .

  2. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny (B). pl/media/2-3_tcm125-1109581. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Krok 3

  1. Gdy zostanie wyświetlony poniższy ekran, wybierz pozycję [Wireless LAN Setup] (Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN) i naciśnij przycisk [OK]. pl/media/2-4_tcm125-1109605. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Kontrolka sieci Wi-Fi (niebieska) (C) włącza się, gdy włączono opcję połączenia bezprzewodowego.

  Krok 4

  Wyświetlacz drukarki powinien wyglądać tak samo jak na poniższej ilustracji. pl/media/image14_tcm125-1109574. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  1. Naciśnij przycisk [ Stop/Reset] (Stop/Resetuj) .

  Zostanie wyświetlony poniższy ekran. pl/media/image15_tcm125-1109591. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  2. Wybierz opcję [Standard setup] (Standardowa konfiguracja), a następnie naciśnij przycisk [OK], aby rozpocząć standardową procedurę konfiguracji.

  Drukarka rozpocznie wyszukiwanie wszystkich dostępnych sieci bezprzewodowych w bezpośrednim otoczeniu.

  3. png" data-aspect="0" width="100%"/>], aby wybrać punkt dostępu w postaci nazwy (SSID) sieci, a następnie naciśnij przycisk [OK]. pl/media/2-7_tcm125-1109586. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Tutaj nazwa sieci bezprzewodowej jest oznaczona jako „xxxx”.

  Jeśli nie znasz nazwy sieci bezprzewodowej, być może znajdziesz ją na etykiecie umieszczonej na punkcie dostępu. Możesz też sprawdzić nazwę sieci, do której jest podłączony komputer.

  Jeśli sieć nie jest widoczna na liście, naciśnij lewy przycisk funkcyjny (A), aby wybrać opcję [Search again] (Wyszukaj ponownie). pl/media/2-8_tcm125-1109575. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  W drukarce zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów, w zależności od metody zabezpieczeń używanej przez punkt dostępu. pl/media/2-9_tcm125-1109578. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  4. Naciśnij przycisk [OK], aby wprowadzić lub poprawić hasło sieciowe.

  5. Wprowadź hasło sieciowe (klucz WEP lub hasło) sieci bezprzewodowej.
  Rozróżniane są duże i małe litery. pl/media/2-10_tcm125-1109588. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Znaki można wprowadzić, gdy na wyświetlaczu LCD drukarki jest wyświetlona klawiatura. Procedura została opisana poniżej.

  a. W haśle są rozróżniane wielkie i małe litery, należy więc używać środkowego przycisku funkcyjnego (A) do przełączania między małymi i wielkimi literami oraz cyframi.

  b. Użyj przycisków (B), aby zaznaczyć znak na klawiaturze, a następnie naciśnij przycisk OK, aby wybrać ten znak i przejść do następnego znaku.

  c. Powtórz kroki a i b, aby wprowadzić więcej znaków. pl/media/2-11_tcm125-1109593. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  6. Po wprowadzeniu hasła sieciowego naciśnij lewy przycisk funkcyjny [Done] (Gotowe).

  7. Zostanie wyświetlone hasło sieciowe. Sprawdź, czy wprowadzone dane są prawidłowe.
  Jeśli popełnisz błąd, naciśnij przycisk [OK], aby poprawić hasło.

  WEP

  WPA/WPA2

  8. Naciśnij lewy przycisk funkcyjny, aby wybrać opcję [End Setup/Zakończ konfigurację].

  9. Gdy zostanie wyświetlony ekran po lewej stronie, naciśnij przycisk [OK].

  Na tym kończy się procedura standardowej konfiguracji połączenia.

  Teraz należy zainstalować oprogramowanie, które pozwoli wykorzystać możliwości drukarki PIXMA MG5550.

  Jeśli nie masz instalacyjnej płyty CD, którą dołączono do produktu, pobierz podręczniki i oprogramowanie, aby kontynuować.

  Jeśli mimo wykonania instrukcji podanych w tym dokumencie nie można skonfigurować sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

  Szczegółowa instrukcja serwisowa Canon Lv 7555f

  Bezpośredni link do pobrania Szczegółowa instrukcja serwisowa Canon Lv 7555f

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Szczegółowa instrukcja serwisowa Canon Lv 7555f