Standardowy podręcznik specyfikacji CAndt Solution Rco 1030 J1900

Standardowy podręcznik specyfikacji CAndT Solution Rco 1030 J1900 to najnowsza generacja technologii przeznaczonej do zastosowań w zakresie automatyzacji przemysłowej. Zapewnia ona wysoką niezawodność, niski poziom zużycia energii oraz zintegrowaną zabezpieczenia sprzętową i oprogramowanie. Jest to kompletny zestaw narzędzi - w skład którego wchodzi procesor, pamięć, interfejs sieciowy, wejścia/wyjścia, oprogramowanie i inne peryferia - do rozwiązywania różnych problemów automatyzacji przemysłowej. Posiada on wiele możliwości, w tym wsparcie dla wielu języków programowania, zarządzanie siecią, automatyczne zarządzanie systemem, komunikację szeregową, I/O i wiele innych. Jest to idealne rozwiązanie do projektowania, rozwijania i wdrażania automatyzacji na różnych platformach i w różnych środowiskach.

Ostatnia aktualizacja: Standardowy podręcznik specyfikacji CAndt Solution Rco 1030 J1900

Certyfikowany system zarządzania jakością wg standardu IATF 16949 to wciąż najpopularniejsza certyfikacja w branży motoryzacyjnej. Zgodnie z podręcznikiem Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949: „(…) IATF 16949 ma zastosowanie w zakładach produkcyjnych zleceniodawcy, w których wytwarza się części do produkcji i serwisu oraz wyposażenie dodatkowe według specyfikacji klienta (…)”.

Wymaganiem wobec firm dostarczających wyroby bezpośrednio do OEM, jest posiadanie certyfikowanego SZJ zgodnego ze standardem IATF 16949 – wówczas organizacja zapewnia, iż spełnia wymagania branżowe, a system zarządzania jakością jest skutecznie wdrożony i utrzymywany.

Oczywiście nie wszystkie organizacje w ramach łańcucha dostaw posiadają certyfikowane systemy zgodne z wymaganiami standardu IATF. Dostawcy niższego rzędu często posiadają tylko certyfikowany system potwierdzający zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015. To bez wątpienia jest zgodne z wymaganiami branżowymi, ponieważ wg standardu IATF 16949:2016 – pkt. 8. 4. 2. 3 & SI 8 „(…) system zarządzania jakością certyfikowany na zgodność z ISO 9001 jest początkowym minimalnym akceptowalnym poziomem rozwoju, chyba że klient zaakceptuje inne rozwiązanie (…)”.

Czy istnieją zatem inne możliwe certyfikacje systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej? Tak.

Verband der Automobilindustrie (VDA) zaleca swoim członkom stosowanie standardu VDA 6. 1 w przypadku wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością.

Żeby posiadać certyfikowany system zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami tomu VDA 6. 1, organizacje powinny również znać wymagania podręcznika referencyjnego VDA 6 – „Wymagania do certyfikacji dla VDA 6. 1, VDA 6. 2 i 6. 4”, który określa wymagania dotyczące kwalifikacji auditorów 3. strony, jak i procesu uzyskania certyfikacji. Niestety certyfikacja systemu zarządzania jakością na zgodność z VDA 6. 1 jest wciąż rzadkością w Polsce. Jednostki certyfikujące, przeprowadzające audity 3. strony, mogą wystawić certyfikat VDA 6. 1, jeśli posiadają zatwierdzenie VDA. Lista jednostek certyfikujących, które mają możliwości przeprowadzenia takiej certyfikacji znajduje się na stronie organizacji VDA (LINK). Certyfikat VDA 6. 1 jest wydawany przy stopniu spełnienia wymagań na poziomie 90% i zakończeniu procesu zarządzania niezgodnościami. Stopień spełnienia wymagań [%] nie jest podany na certyfikacie VDA 6. 1.

Podręcznik VDA 6. 1 – Audit systemu zarządzania jakością (PL)

W tomie VDA 6 -„Wymagania do certyfikacji dla VDA 6. 4” przedstawiono:

 • rodzaje auditów w organizacjach,
 • wymagania do certyfikacji na zgodność z VDA 6. 1,
 • cykl certyfikacji,
 • wymagania wobec jednostek certyfikujących,
 • wymagania dotyczące umowy pomiędzy jednostką certyfikująca a klientem/zleceniodawcą,
 • wymagania wobec auditorów trzeciej strony,
 • wymagania dotyczące procesu auditu zgodności ze standardami VDA (ustalanie liczby dni auditowych, działania wspomagające, powoływanie zespołu audytującego, plan auditu dla wszystkich auditów itp. ).

Wymagania wskazane w standardzie VDA 6 są porównywalne do treści podręcznika: „Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949”.

Standard VDA 6. 1 nie jest nowością w branży motoryzacyjnej. Pierwsze wydanie tomu miało miejsce już w roku 1991. Od tego czasu podręcznik był aktualizowany w celu dostosowania jego treści do aktualnych wymagań obowiązujących w branży motoryzacyjnej.

Podręcznik VDA 6. 1 stanowi podstawę dla:

 • wewnętrznych auditów systemów zarządzania jakością (audity 1. strony),
 • auditów u dostawców (audity 2. strony),
 • oraz auditów certyfikujących (3. strony).

Podręcznik VDA 6. 1 zawiera katalog pytań, który obowiązuje w trakcie auditowania systemu jakości w organizacji, wraz z definicją, objaśnieniem i wyjaśnieniem każdego pytania. Forma podręcznika ułatwia tym samym przeprowadzenie auditu, czy też opracowanie wewnętrznych formularzy w organizacji na potrzeby takiego auditu. Wynik auditu bazujący na wyniku procentowym, ma wskazać organizacji, gdzie powinna skupić swoje wysiłki w celu dalszego doskonalenia SZJ. Ważne jest, aby pamiętać, iż przy zastosowaniu tomu VDA 6. 1 obowiązują równocześnie wymagania tomu VDA 6 „Wytyczne do certyfikacji”, gdzie wskazano, w jaki sposób należy ocenić zgodność procentową auditowanego systemu. Katalog pytań w podręczniku jest podzielony na dwie części: część U – Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz część P – Wyrób
i proces. W części U określono m. in. podstawowe zadania kierownictwa przedsiębiorstwa, do których należy:

 • ustalenie polityki jakości, uzgodnienie i nadzorowanie celów jakościowych,
 • ustalenie i monitorowanie wskaźników dotyczących kosztów jakości (środki),
 • uwzględnienie aspektów bezpieczeństwa wyrobu i odpowiedzialności producenta za wyrób,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników w poczucie odpowiedzialności za jakość (zasoby).

W części P z kolei wskazane są wymagania/pytania do auditowania wyrobu i procesu wytwarzania podzielone tematycznie na rozdziały. Uwzględniono tam zagadnienia dotyczące m. in:

 • przeglądu umowy,
 • rozwoju wyrobu (08) – zadania w zakresie zapewnienia jakości w obszarze rozwoju i konstruowania wyrobu,
 • planowania procesu wytwarzania,
 • nadzorowania udokumentowanych informacji – kompetencji osób, sposobu nadzorowania i przechowywania dokumentacji,
 • procesu zakupów – wraz z wymaganiami przekazywanymi dostawcom,
 • nadzorowania wyrobu powierzonego przez klienta (12) – element ten nie ma zastosowania, kiedy nie mamy do czynienia z wyrobem powierzonym w rozumieniu definicji ujętej w tomie VDA 6. 1,
 • identyfikacji i identyfikowalności wyrobów,
 • sterowania procesem – część ta obejmuje planowanie procesu wytwarzania, organizację produkcji, działania zmierzające do zabezpieczenia produkcji wraz z gospodarką narzędziową,
 • kontroli wyrobu,
 • nadzorowania środków kontrolno-pomiarowych,
 • nadzorowania wyrobów niezgodnych,
 • działań korygujących.

Podobnie jak w standardzie IATF 16949, dozwolone są pewne wyłączenia z zakresu systemu zarządzania jakością. Wg standardu IATF 16949 – jedyne dopuszczone wyłączenie dotyczy wymagań dla projektowania i rozwoju wyrobu. Wg podręcznika VDA 6. 1 – w szczególnych okolicznościach można całkowicie lub częściowo pominąć elementy: 08 Rozwój, rozwój wyrobu i/lub 12 – Nadzorowanie wyrobu powierzonego przez klienta.

Chcesz wziąć udział w szkoleniu z zakresu jakości?

W rozdziale 10. podręcznika VDA 6. 1 – Macierz porównawcza, przedstawiono w formie tabeli różnice pomiędzy VDA 6. 1, a normą ISO 9001:2015. Widać tym samym specyficzne wymagania standardu VDA 6. 1, które nie są uwzględnione w normie ISO 9001 i analogicznie, których brakuje w standardzie IATF 16949:2016, takie jak: pełnomocnik najwyższego kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością, aspekty finansowe systemów zarządzania jakością, czy też monitorowanie zadowolenia pracowników.

Na koniec warto również wspomnieć o zmianach do podręcznika VDA 6. Podobnie jak
w standardzie IATF 16949:2016, gdzie mamy 19 zatwierdzonych interpretacji (SI), do podręcznika VDA 6. 1 też zostały wydane SI. Obecnie istnieją 3 zatwierdzone interpretacje zmieniające kolejno wymagania pytań: 4. 5, 16. 1 oraz 16. Zatwierdzona interpretacja (SI) zmienia interpretację zasady lub wymagania, zatem organizacja powinna uwzględnić opublikowane zmiany w trakcie auditu SZJ na zgodność ze standardem VDA 6. Opublikowane SI oraz FAQ do tomu VDA 6. 1 dostępne są TUTAJ.

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem z tematyki VDA 6. 1 lub przeprowadzeniem auditu w Państwa firmie na zgodność z tym standardem, zapraszamy do kontaktu.

Autor:
Anna Niedźwiedzka-Kubieniec
Trener/konsultant, auditor IATF 16949/VDA 6. 1

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Zapraszamy do zapoznania się ze Specyfikacjami Ogólnymi GS1 wersja 22

Specyfikacje ogólne GS1 to bazowy dokument zawierający techniczne informacje o konstrukcji systemu GS1 oraz sposobach wykorzystania jego standardów. Dokument ten stanowi źródło wiedzy zarówno dla pracowników zajmujących się technicznymi aspektami związanymi z wdrażaniem technologii automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych w firmach (ang. Automatic Identification and Data Capture, AIDC), jak również dla dostawców rozwiązań tworzących aplikacje bazujące na globalnych standardach GS1.

Najważniejsze zmian wprowadzone do wersji 22 Specyfikacji Ogólnych zostały wymienione na początku dokumentu.

Specyfikacje Ogólne GS1 podzielono na 9 rozdziałów.

Każdy rozdział został poświęcony szczególnym rozwiązaniom Systemu GS1, w tym m. in. takim jak obliczanie cyfry kontrolnej, zagadnieniom związanym ciągami danych oraz nośnikom danych. Dodatkowo z Specyfikacjach Ogólnych GS1 przedstawiono informacje związane z wykorzystywaniem kodów kreskowych i ich lokalizacji na różnych formach opakowaniowych.

Opis zawartości poszczególnych części dokumentu jest następujący:

Opis zawartości poszczególnych części dokumentu jest następujący:

Rozdział 1.  Podstawy i zasady systemu GS1: stanowi wprowadzenie do najważniejszych elementów systemu GS1.

Rozdział 2.  Standardy zastosowania: opisuje różne środowiska zastosowania standardów GS1 wraz z definicjami i odnośnikami do kolejnych rozdziałów: Identyfikatory Zastosowań (Rozdział 3), Reguły zastosowań (Rozdział 4), Nośniki danych (Rozdział 5), Lokalizacja kodów (Rozdział 6), Walidacja oraz przetwarzanie ciągu elementów Rozdział 7).

Rozdział 3. Identyfikatory Zastosowania GS1 – definicje: opisuje znaczenie, struktury oraz funkcje ciągów elementów GS1 – Identyfikatorów Zastosowania, w celu ich poprawnego wykorzystywania przez użytkowników systemu. Lista Identyfikatorów Zastosowania GS1 jest dostępna na stronie.

Rozdział 4.  Reguły zastosowań: opisuje zasady wykorzystania standardów GS1 w środowiskach aplikacyjnych z uwzględnieniem różnic branżowych oraz możliwości zastosowania różnych Identyfikatorów Zastosowania.

Rozdział 5.  Nośniki danych: W rozdziale tym znajduje się szczegółowy opis nośników danych zatwierdzonych przez GS1. Tabele Specyfikacji symbolik GS1, zaprezentowane w niniejszym rozdziale, prezentują wymagania jakościowe względem symbolik kodów z uwzględnieniem różnych operacyjnych środowisk ich skanowania w łańcuchach dostaw.

Rozdział 6.  Wskazówki dotyczące umieszczania symboli kodów kreskowych: stanowi przewodnik po lokalizacjach kodów kreskowych na różnego typach produktów wraz z niezbędnymi informacjami zakresie standardów związanych z etykietą transportową oraz znacznikami radiowymi.

Rozdział 7.  Zasady walidacji w systemach AIDC: dostarcza opis zasad związanych z walidacją oraz przetwarzaniem ciągów elementów bez interwencji człowieka. W rozdziale tym znajdują się również informacje opisujące algorytmy obliczania cyfry kontrolnej oraz określania „lat” w danych.

Rozdział 8.  Terminologia GS1: słownik pojęć wykorzystywanych w systemie GS1.

Rozdział 9. Terminologia GS1: słownik pojęć wykorzystywanych w systemie GS1.

Specyfikacje Ogólne GS1 to vademecum technicznej wiedzy o naszych standardach. Zapraszamy do zapoznania się z polskojęzyczną wersją dokumentu.

Wersja anglojęzyczna dostępna na stronie.

Standardowy podręcznik specyfikacji CAndt Solution Rco 1030 J1900

Bezpośredni link do pobrania Standardowy podręcznik specyfikacji CAndt Solution Rco 1030 J1900

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Standardowy podręcznik specyfikacji CAndt Solution Rco 1030 J1900