Sprawozdanie z badania Emerson Liebert Nxc

Sprawozdanie z badania Emerson Liebert Nxc to kompleksowe narzędzie diagnozy dla systemów klimatyzacji, chłodzenia, pomp i wentylatorów. Przeprowadzone badanie dostarcza klientom użytecznych informacji na temat stanu systemu, w tym wskaźników wydajności, obciążenia, napięcia i prądu. Przedstawia również dane dotyczące temperatury, wilgotności i stanu filtrów. Badanie umożliwia łatwą identyfikację problemów z wydajnością systemu i optymalizację działania systemu. Dzięki temu klienci mogą wiedzieć, jakie naprawy są potrzebne i jakie działania należy podjąć, aby zminimalizować awarie i koszty utrzymania systemu.

Ostatnia aktualizacja: Sprawozdanie z badania Emerson Liebert Nxc

WYDZIAŁ TELEKOMUNIKACJI, INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI

Zakład Energoelektroniki, Maszyn i Napędów

Elektrycznych

LABORATORIUM Maszyn Elektrycznych

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR 4

Temat ćwiczenia:

Badanie transformatora jednofazowego

Autor sprawozdania

Grupa ćwiczeniowa 1 Data wykonania ćwiczenia 12. 11. 2020

Ocena za sprawozdanie

Data przyjęcia sprawozdania

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było poznanie charakterystyk stanu jałowego, zwarcia i obciążenia transformatora jednofazowego oraz metod ich wyznaczania, a także sposobu wyznaczania parametrów schematu zastępczego na podstawie wyników próby stanu jałowego i zwarcia.

2. Układy pomiarowe

Poniżej zamieszczono schemat układu, który posłużył do badania transformatora jednofazowego w stanie jałowym.

Rys. 1. Schemat układu pomiarowego do badania transformatora jednofazowego w stanie jałowym. [1]

Poniżej zamieszczono schemat układu, który posłużył do badania transformatora jednofazowego w stanie zwarcia.

Rys. 2. Schemat układu pomiarowego do badania transformatora jednofazowego w stanie zwarcia. [1]

Poniżej zamieszczono schemat układu, który posłużył do badania transformatora jednofazowego w stanie obciążenia.

Rys. 3. Schemat układu pomiarowego do badania transformatora jednofazowego w stanie obciążenia. [1]

3. Parametry badanego transformatora

Poniżej zamieszczono parametry znamionowe badanego transformatora jednofazowego.

Parametry:

 • moc pozorna znamionowa: 1 kVA;
 • napięcia znamionowe: 220/230 V;
 • znamionowy prąd: 4, 55 A;
 • 4. Przebieg ćwiczenia

  Obiektem badań był transformator jednofazowy. Podczas ćwiczenia przebadano transformator w stanie jałowym, zwarcia i obciążenia.

  a) badanie transformatora w stanie jałowym

  Układ połączono zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 1. Uzwojenie pierwotne transformatora zostało zasilone z autotransformatora, napięcie po stronie pierwotnej regulowano w przedziale od zera do 1, 3U1N. Podczas pomiarów odczytywano napięcie strony pierwotnej U0, moc czynną P0, i napięcie po stronie wtórnej U20. Wyniki pomiarów zestawiono w tabeli nr.

  b) badanie transformatora w stanie zwarcia

  Układ połączono zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 2. Uzwojenie pierwotne transformatora zostało zasilone z autotransformatora, napięcie po stronie pierwotnej zwiększano z odpowiednim krokiem tak aby w zwartym uzwojeniu wtórnym popłynął prąd o wartości 1, 3IN. w Podczas pomiarów odczytywano napięcie Uk, prąd Ik i moc Pk.

  c) badanie transformatora w stanie obciążenia

  Układ połączono zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 3. Uzwojenie pierwotne transformatora zostało zasilone z autotransformatora napięciem znamionowym. Po stronie wtórnej dołączono odbiornik o regulowanej impedancji. Prąd obciążenia zwiększano od zera do wartości 1, 3IN przy zachowaniu stałego współczynniku mocy cosφ1.

  Podczas pomiarów odczytywano napięcie U1 i U2, moc P1 i P2, prąd I1 i I2.

  5. Wyniki pomiarów

  W poniższej tabeli przedstawiono wyniki

  Pomiary

  pomiarów i obliczeń otrzymane próby stan jałowy.

  Obliczenia

  Lp.

  U0

  I0

  P0

  U20

  cosφ0

  sinφ0

  IFe

  Q0

  ϑu

  -

  V

  A

  W

  V

  -

  -

  A

  A

  var

  -

  1

  50, 2

  0, 078

  2, 3

  52, 5

  0, 59

  0, 81

  0, 046

  0, 063

  3, 2

  1, 05

  2

  95, 2

  0, 140

  9, 0

  99, 6

  0, 68

  0, 74

  0, 095

  0, 10

  9, 8

  1, 05

  3

  130

  0, 194

  15, 0

  136

  0, 595

  0, 804

  0, 115

  0, 156

  20, 3

  1, 05

  4

  160

  0, 282

  22, 5

  167

  0, 499

  0, 867

  0, 141

  0, 244

  39, 1

  1, 05

  5

  190

  0, 430

  30, 4

  199

  0, 372

  0, 928

  0, 160

  0, 399

  75, 8

  1, 05

  6

  220

  0, 680

  41, 2

  230

  0, 275

  0, 961

  0, 187

  0, 654

  143, 8

  1, 05

  7

  Tab. Wyniki

  250

  W poniższej transformatora.

  pomiarów i

  1, 148

  tabeli

  Tab. Wyniki

  76, 0

  obliczeń próby

  zamieszczono

  stanu jałowego

  pomiarów i

  262

  wyniki

  obliczeń próby

  0, 265

  pomiarów

  stanu zwarcia

  0, 964

  i obliczeń

  0, 304

  próby

  pomiarowego

  1, 11

  zwarcia

  276, 8

  pomiarowego

  1, 05

  Lp.

  Uk

  Ik

  Pk

  cosφk

  -

  V

  A

  W

  -

  1

  2, 82

  1, 0

  2, 50

  0, 89

  2

  5, 92

  2, 0

  7, 50

  0, 63

  3

  8, 88

  3, 0

  17, 5

  0, 66

  4

  11, 40

  4, 0

  30, 0

  0, 66

  5

  12, 40

  4, 5

  35, 0

  0, 63

  W poniższej

  U1

  tabeli

  I1

  zamieszczono wyniki

  6

  P1

  pomiarów

  13, 88

  cosϕ1

  i obliczeń

  5, 0

  U2

  próby

  45, 0

  I2

  0, 65 obciążenia

  P2

  transformatora.

  cosϕ2

  K

  η

  Lp

  V

  A

  W

  -

  V

  A

  W

  -

  -

  %

  1

  220

  0, 700

  30

  0, 19

  231

  0, 00

  0, 0

  0

  0, 00

  0

  2

  220

  1, 40

  260

  0, 844

  230

  1, 00

  248

  1, 08

  0, 220

  95, 4

  3

  220

  1, 85

  380

  0, 934

  228

  1, 50

  360

  1, 05

  0, 330

  94, 7

  4

  220

  2, 35

  500

  0, 967

  226

  2, 00

  468

  1, 04

  0, 440

  93, 6

  5

  220

  3, 30

  700

  0, 964

  224

  2, 96

  680

  1, 03

  0, 651

  97, 1

  6

  220

  3, 80

  820

  0, 981

  222

  3, 46

  780

  1, 02

  0, 760

  95, 1

  7

  220

  4, 11

  920

  1, 02

  222

  3, 92

  884

  1, 02

  0, 862

  96, 1

  8

  Tab. Wyniki

  220

  pomiarów i

  4, 48

  1040

  obliczeń próby

  obciążenia

  1, 06

  221

  4, 40

  980

  1, 01

  0, 967

  94, 2

  6. Przykładowe obliczenia

  Poniższe przykładowe obliczenia wykonano dla 3 pomiaru we wszystkich tabelach.

 • Przekładnia napięciowa transformatora ϑu:

  (1. 0)

 • Napięcie po stronie wtórnej U20:

  (1. 1)

 • Współczynnik mocy stanu jałowego cosϕ0:
 • sinφ0: (1. 2) (1. 3)
 • Składowa czynna prądu jałowego:
 • Składowa bierna prądu jałowego: (1. 4)

  (1. 5)

 • Moc bierna:

  (1. 6)

 • Współczynnik obciążenia:
 • (1. 7)
 • Sprawność η:

  (1. 8)

 • Procentowa wartość prądu stanu jałowego:

  (1. 9)

 • Procentowe straty jałowe:

  (2. 0)

 • Procentowe napięcie zwarcia:

  (2. 1)

 • Procentowa moc zwarcia:

  (2. 2)

 • Składowa czynna napięcia zwarcia:

  (2. 3)

 • Składowa bierna napięcia zwarcia:

  (2. 4)

 • Ustalony prąd zwarcia w warunkach znamionowych zasilania:

  (2. 5)

 • Zmienność napięcia w stanie obciążenia:
 • (2. 6)

  7. Wyznaczanie parametrów schematu zastępczego

  Na podstawie próby stanu jałowego i próby zwarcia wyznaczono parametry schematu zastępczego.

  Na poniższym rysunku przedstawiono schemat zastępczy transformatora jednofazowego.

  Rys. 4. Schemat zastępczy transformatora jednofazowego [2]

  Poniżej zamieszczono obliczenia wykonane podczas wyznaczania parametrów schematu zastępczego transformatora jednofazowego.

 • Znamionowa impedancja transformatora ZN:

  (2. 7)

 • Wyznaczanie reaktancji rozproszenia X1 uzwojenia pierwotnego oraz reaktancji rozproszenia X2’ uzwojenia wtórnego sprowadzonej na stronę pierwotną:

  (2. 8)

 • Wyznaczanie rezystancji uzwojenia pierwotnego R1 oraz wtórnego R2’ sprowadzonej na stronę uzwojenia pierwotnego:

  (2. 9)

 • Rezystancja gałęzi magnesowania RFe:

  (3. 0)

 • Reaktancja gałęzi magnesowania Xμ:
 • (3. 1)

  8. Charakterystyki

  Na poniższym rysunku zamieszczono charakterystykę zależności prądu I0 od napięcia strony pierwotnej U0, otrzymaną na podstawie wartości z próby stanu jałowego.

  Rys. 5. Charakterystyka zależności prądu I0 od U0 po stronie pierwotnej w stanie jałowym: I0=f(U0)

  Na poniższym rysunku zamieszczono charakterystykę zależności składowej biernej prądu jałowego Iμ od napięcia strony pierwotnej U0, otrzymaną na podstawie wartości z próby stanu jałowego.

  Rys. 6. Charakterystyka zależności składowej biernej prądu jałowego Iμ od napięcia strony pierwotnej U0 w stanie jałowym

  Iμ =f(U0)

  Na poniższym rysunku zamieszczono charakterystykę zależności mocy czynnej P0 od napięcia strony pierwotnej U0, otrzymaną na podstawie wartości z próby stanu jałowego.

  Rys. 7. Charakterystyka zależności mocy czynnej P0 od napięcia strony pierwotnej U0 w stanie jałowym P0=f(U0)

  Na poniższym rysunku zamieszczono charakterystykę zależności współczynnika mocy stanu jałowego cosϕ0 od napięcia strony pierwotnej U0, otrzymaną na podstawie wartości z próby stanu jałowego.

  Rys. 8. Charakterystyka zależności współczynnika mocy stanu jałowego cosϕ0 od napięcia strony pierwotnej U0 w stanie jałowym cosϕ0=f(U0)

  Na poniższym rysunku zamieszczono charakterystykę zależności mocy biernej Q0 od napięcia strony pierwotnej U0, otrzymaną na podstawie wartości z próby stanu jałowego.

  Rys. 9. Charakterystyka zależności mocy biernej Q0 od napięcia strony pierwotnej U0 w stanie jałowym Q0=f(U0)

  Na poniższym rysunku zamieszczono charakterystykę zależności prądu zwarcia Ik od napięcia zwarcia Uk, otrzymaną na podstawie wartości z próby zwarcia pomiarowego.

  Rys. 10. Charakterystyka zależności prądu zwarcia Ik od napięcia zwarcia Uk próby zwarcia pomiarowego Ik =f(Uk)

  Na poniższym rysunku zamieszczono charakterystykę zależności mocy zwarcia Pk od napięcia zwarcia Uk, otrzymaną na podstawie wartości z próby zwarcia pomiarowego.

  Rys. Charakterystyka zależności mocy zwarcia Pk od napięcia zwarcia Uk próby zwarcia pomiarowego Pk =f(Uk)

  Na poniższym rysunku zamieszczono charakterystykę zależności współczynnika mocy stanu zwarcia cosϕk od napięcia zwarcia Uk, otrzymaną na podstawie wartości z próby zwarcia pomiarowego.

  Rys. 12. Charakterystyka zależności współczynnika mocy stanu zwarcia cosϕk od napięcia zwarcia Uk próby zwarcia pomiarowego cosϕk =f(Uk)

  Na poniższym rysunku zamieszczono zależności prądu strony pierwotnej I1 od współczynnika obciążenia k, otrzymaną na podstawie wartości z próby obciążenia.

  Rys. 13. Charakterystyka zależności prądu strony pierwotnej I1 od współczynnika obciążenia k próby obciążenia I1 =f(k)

  Na poniższym rysunku zamieszczono zależności współczynnika mocy cosϕ2 strony wtórnej od współczynnika obciążenia k, otrzymaną na podstawie wartości z próby obciążenia.

  Rys. 14. Charakterystyka zależności współczynnika mocy strony wtórnej cosϕ2 od współczynnika obciążenia k próby obciążenia cosϕ2=f(k)

  Na poniższym rysunku zamieszczono zależności napięcia strony wtórnej U2 od współczynnika obciążenia k, otrzymaną na podstawie wartości z próby obciążenia.

  Rys. 15. Charakterystyki przedstawiające zależności napięcia U2 od współczynnika obciążenia k, próby obciążenia U2=f(k)

  9. Wnioski

  W stanie jałowym uzwojenie pierwotne transformatora jest zasilane ze źródła prądu przemiennego, a uzwojenie wtórne jest rozwarte. W tym stanie transformator jest nie obciążony a co za tym idzie nie przenosi na stronę wtórną żadnej mocy. Cała moc pobierana z sieci jest zużywana na pokrycie strat. Straty mocy w sanie jałowym transformatora, dzielą się na straty w uzwojeniu pierwotnym oraz na straty w rdzeniu. W przybliżeniu można założyć, że straty w stanie jałowym w uzwojeniu pierwotnym (z uwagi, że są małe w stosunku do strat w rdzeniu) są pomijalne. W przybliżeniu cała moc pobierana przez transformator wydziela się w postaci strat w rdzeniu PFe.

  Straty w żelazie są spowodowane stratami wynikającymi z histerezy, ich wartość jest proporcjonalna do pola wewnątrz histerezy. Występują także straty wiroprądowe, które są spowodowanie indukowaniem się wewnątrz rdzenia napięć. Prądy wirowe ogranicza się poprzez budowę rdzenia z cienkich blach, jednostronnie izolowanych. Straty histerezowe zmniejsza się poprzez stosowanie różnych domieszek do materiału ferromagnetycznego, takich które pozwolą uzyskać jak najmniejszą szerokość pętli histerezy.

  Straty w rdzeniu są w przybliżeniu proporcjonalne do kwadratu napięcia zasilającego PFe ≈ cU2 co wyjaśnia przebieg charakterystyki P0 = f(U0).

  Badany transformator w stanie jałowym zachowuje się jak dławik z rdzeniem stalowym. W stanie jałowym przez uzwojenie pierwotne przepływa prąd jałowy, który można wyrazić zależnością gdzie: (3. 2)

  IFe – składowa czynna prądu jałowego Io;

  Iμ – składowa bierna prądu jałowego Io.

  Analizując przebiegi zależności prądu stanu jałowego I0 = f(U0) oraz prądu magnesującego

  = f(U0) można zauważyć, że przebiegi są bardzo zbliżone do siebie. Przebieg I0 = f(U0) jest zbliżony do krzywej magnesowania rdzenia. Prąd w stanie jałowym można także w przybliżeniu określony wzorem:

  (3. 3)

  Obserwując charakterystykę I0 = f(U0) można zauważyć, że z początku jest liniowa do momentu w którym rdzeń zaczyna się nasycać. Na stan nasycenia rdzenia ma wpływ przede wszystkim wartość napięcia zasilania od, którego zależy wartość strumienia magnetycznego.

  Gdy rdzeń zaczął się nasycać, natężenie prądu zaczęło rosnąć szybciej w zależności od (3. 4) przyłożonego napięcia, niż występowało to poprzednio. Jest to spowodowane tym, że po przekroczeniu stanu nasycenia rdzenia reaktancja magnesująca zaczęła maleć, co skutkowało szybkim wzrostem wartości prądu jałowego zgodnie z zależnością 3.

  Poniżej zamieszczono charakterystykę która przedstawia zależność reaktancji magnesującej od napięcia zasilającego, w stanie jałowym. Charakterystyka została zamieszczona w celu zobrazowania zjawiska, jednak nie jest to wyznaczona charakterystyka dla badanego transformatora, nie udało się jej wyznaczyć z powodu braku liczby zwojów.

  Rys. 16 Zależność wartości reaktancji magnesującej Xμ od napięcia zasilającego U0, w stanie jałowym [3]

  Współczynnik mocy w stanie jałowym wyraża się wzorem:

  Przebieg charakterystyki I0=f(U0) wyjaśnia dlaczego współczynnik mocy stanu jałowego zmniejsza się w miarę napięcia zasilania. Współczynnik mocy stanu jałowego przy napięciu znamionowym dla blach gorącowalcowanych wynosi ok. 0, 2. Dla badanego transformatora wyniósł 0, 275.

  Celem próby zwarcia jest wyznaczenie napięcia zwarcia, strat znamionowych i współczynnika mocy przy zwarciu. Próba zwarcia pomiarowego ma miejsce przy zwartych zaciskach uzwojenia wtórnego, a napięcie zasilania uzwojenia pierwotnego zwiększa się do wartości przy, której w uzwojeniu wtórnym popłynie prąd znamionowy.

  Z uwagi iż transformator pracuje w stanie zwarcia, nie można go zasilić napięciem znamionowym ponieważ spowodowało by to jego uszkodzenie. Napięcie zwarcia dla badan badanego transformatora wyniosło 5, 64% napięcia znamionowego. Przy zasileniu transformatora napięciem zwarcia indukcja jest bardzo mała, ponieważ transformator został zasilony znacznie obniżonym napięciem w stosunku do znamionowego. Ze względu na mała wartość indukcji w rdzeniu, podczas analizy tego układu można całkowicie pominąć straty w rdzeniu i prąd magnesujący. Oporami jakie występują w transformatorze w stanie zwarcia są jego rezystancje i reaktancje rozproszenia. Są to opory stałe (pomijając niewielkie zmiany rezystancji wywołane zmianami temperatury), dlatego prąd zwarciowy jest proporcjonalny do napięcia, co jest widoczne na charakterystyce Ik =f(Uk), której przebieg jest liniowy.

  Pomijając straty w rdzeniu można uznać, że całkowita moc zwarcia Pz jest równa stratom obciążenia Pobc które są proporcjonalne do kwadratu prądu, a skoro prąd zależy liniowo od napięcia, to także do kwadratu napięcia, co wyjaśnia paraboliczny przebieg zależności Pk =f(Uk).

  Strumienie rozproszenia w większości drogi przebiegają przez ośrodek niemagnetycznym, w ośrodku o stałej przenikalności magnetycznej, wartość reaktancji rozproszenia jest stała i nie zależy od napięcia, dlatego wartość zależności cosϕk =f(Uk) powinna być stała.

  Największą zmienność napięcia na charakterystyce zewnętrznej będzie można zaobserwować podczas pracy transformatora z obciążeniem rezystancyjno-indukcyjnym przy cosφ2= cosφk, ponieważ spadek napięcia na impedancji zwarciowej odejmuje się arytmetycznie od siły elektromotorycznej indukowanej. We wszystkich pozostałych przypadkach spadek napięcia na impedancji zwarciowej odejmuje się geometrycznie.

  Rys. 17. Wykres wskazowy napięć i prądów transformatora przy obciążeniu rezystancyjno-indukcyjnym przy cosφ2= cosφk

  10. Literatura

 • [1] Prof. Zdzisław Gientkowski – „Badanie Maszyn Elektrycznych w Uniwersyteckich Laboratoriach Dydaktycznych” Wydanie 2016 r.
 • [2] http://fluid. itcmp. pwr. wroc. pl
 • [3] https://studylibpl. com/doc/749611/kierunek-elektrotechnika
 • Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm. ) sprawozdanie z badania powinno wynikać z zebranej i opracowanej w toku badania dokumentacji badania.

  W obowiązujących regulacjach prawnych nie określono wzoru (szablonu) dokumentacji badania. W gestii biegłego rewidenta pozostaje więc rozważenie, jak udokumentować przebieg badania. W tym kontekście biegły rewident powinien mieć na względzie, że nadrzędnym wymogiem jest sporządzenie dokumentacji badania, która zawiera odpowiednie i wystarczające dowody badania i ich ocenę dokonaną z zawodowym sceptycyzmem. Jej zawartość, bez dodatkowych wyjaśnień, powinna pozwolić niezależnemu biegłemu rewidentowi na prześledzenie, w racjonalnym czasie toku badania i dokonanie tylko na jej podstawie oceny zasadności wydania opinii. Polska Agencja Nadzoru Audytowego zauważa, że bardzo często kontrolowane dokumentacje badania na to nie pozwalają. W związku z tym Agencja pragnie zwrócić uwagę na praktyczne aspekty w zakresie wybranych elementów dokumentacji.

  KSB 230 Dokumentacja badania

  Pomimo tego, że art. 84 ustawy nie wskazuje konkretnego sposobu dokumentowania, wskazówki w tym względzie zawarto w zapisach KSB 230 Dokumentacja badania.

  W par. 6 lit. a KSB 230 znajduje się definicja dokumentacji badania wskazująca na to, że jest to zbiór obejmujący:

  • zapis wykonanych procedur,
  • uzyskane stosowne dowody,
  • wnioski wyciągnięte przez biegłego rewidenta.

  W par. 8 KSB 230 znajdują się kolejne wymogi wskazujące na ważne elementy dokumentacji badania:

  a) opis rodzaju, rozłożenia w czasie i zakresu przeprowadzonych procedur badania obejmujących (zgodnie z par. 9 KSB 230):

  i. rozpoznaną charakterystykę określonych, zbadanych pozycji lub spraw

  ii. informację o tym, kto przeprowadził daną pracę w ramach badania i datę jej ukończenia

  iii. informację o tym, kto dokonał przeglądu wykonanej pracy, datę i zakres tego przeglądu

  b) rezultaty przeprowadzonych procedur badania i uzyskane dowody badania

  c) opis znaczących spraw, które pojawiły się podczas badania, dotyczących ich wniosków i znaczących zawodowych osądów dokonanych przy formułowaniu tych wniosków, których przykłady odnotowano w par. A8 KSB 230. Są to:

  i. sprawy, które powodują znaczące ryzyka;

  ii. wyniki procedur badania wskazujące na to, że sprawozdanie finansowe może zawierać istotne zniekształcenia lub, istnieje potrzeba skorygowania poprzednich oszacowań ryzyk istotnego zniekształcenia oraz jego reakcji na to ryzyko;

  iii. okoliczności powodujące, że biegłemu rewidentowi poważne trudności sprawia zastosowanie niezbędnych procedur badania;

  iv. ustalenia, które mogą powodować modyfikację opinii biegłego rewidenta lubzamieszczenie akapitu objaśniającego ze zwróceniem uwagi w sprawozdaniu biegłego rewidenta.

  Jak wskazuje par. A3 KSB 230 dokumentacja może obejmować przykładowo:

 • programy badania,
 • analizy,
 • sporządzone notatki,
 • streszczenia znaczących spraw,
 • pisma zawierające potwierdzenia i oświadczenia,
 • listy kontrolne,
 • korespondencję (w tym e-maile) dotyczącą znaczących spraw.
 • Biegły rewident może dołączyć wyciągi lub kopie dokumentacji jednostki (na przykład znaczące i specyficzne umowy oraz porozumienia) jako część dokumentacji badania.

  Szczególną uwagę KSB 230 poświęca identyfikacji testowanych pozycji. Standard nie nakazuje umieszczania w dokumentacji skanów wszystkich testowanych pozycji (choć w okresie pandemii bardzo często w dokumentacji znajdują się skany, co ułatwia zweryfikowanie testowanych danych). Standard jednak wskazuje w par. A12, konieczność rejestrowania cech dokumentów testowanych (np. wskazania dokumentów księgowych z dziennika powyżej kwoty istotności). Należy jednak zawsze zwracać uwagę na przytoczone wcześniej zapisy par. 6 KSB 230. Sam proces selekcji dokumentów do testowania nie zastępuje wskazania celu i zakresu procedur, jakie zostały wykonane w odniesieniu do tych pozycji.

  Dla przykładu – wykonując test dotyczący prawidłowości zakwalifikowania przychodów z tytułu wykonywanych usług do konkretnego okresu należy po odpowiednim rozeznaniu wpisać w procedurę sprawdzenie (o ile jest to adekwatne do sposobu działania danej jednostki):

  a) czy usługa jest wykonywana na przestrzeni więcej niż 1 miesiąca – należy to sprawdzić na podstawie dokumentu XY oraz faktury,

  b) jeśli fakturowanie usługi odbywa się jednorazowo na początku jej realizacji to jaki okres obejmuje faktura – należy to sprawdzić na podstawie dokumentu XY w odniesieniu do wystawionej faktury,

  c) czy przychody z okresów przypadających do kolejnego roku zostały wyodrębnione i inaczej zaprezentowane – należy to sprawdzić księgowanie w odniesieniu do faktury.

  W odniesieniu do tak określonej procedury, należy wybrać odpowiednie pozycje do testowania (np. jeśli fakturowanie odbywa się 3 miesiące przed zakończeniem realizacji usług należy wybrać przynajmniej dane z miesięcy październik – grudzień oraz dodatkowo ze stycznia). Pozycje te powinny być oznaczone w dokumentacji wraz z odnotowanymi wynikami przeprowadzonych testów.

  Nie będzie więc prawidłowe umieszczenie w dokumentacji jedynie skanów testowanych dokumentów bez wskazania jaka procedura była wykonywana, co z czym zostało sprawdzone oraz jaki był efekt tego sprawdzenia.

  PANA zwraca również uwagę na konieczność zachowania kompletności akt badania, szczególnie w odniesieniu do dokumentów z lat poprzednich jak i w odniesieniu do korekt konsolidacyjnych.

  Dokumenty z lat poprzednich

  W przypadku kontynuacji zlecenia, jeżeli część prac była wykonana w latach poprzednich, biegły rewident powinien zadbać o udokumentowanie tych czynności w bieżącym badaniu. W praktyce oznacza to, że biegły rewident powinien włączyć kopie przedmiotowych dokumentów z lat poprzednich albo szczegółowy opis wykonanych poprzednio procedur i wyciągniętych wniosków do dokumentacji bieżącego badania.

  W oparciu o przeprowadzone kontrole przykładowo można wskazać, że biegli rewidenci badając po raz kolejny sprawozdanie finansowe danej jednostki, w obszarze środków trwałych bardzo często przyjmują, że bilans otwarcia został zbadany w roku poprzednim i ograniczają się do udokumentowania zmian (zwiększeń i zmniejszeń) w badanym roku obrotowym. Takie wybiórcze podejście do dokumentowania (brak udokumentowania bilansu otwarcia) powoduje, że niezależny biegły rewident niebiorący udziału w badaniu nie może potwierdzić prawidłowości stwierdzeń dla tej pozycji bilansowej w badanym okresie.

  Podobną, niewłaściwą praktykę w zakresie dokumentowania PANA zaobserwowała w odniesieniu do testów kontroli przeprowadzonych w latach poprzednich. Tymczasem, jeśli biegły rewident w kolejnym badaniu polega na testach z lat poprzednich to powinien je zamieścić w bieżącej dokumentacji badania lub też zamieścić notatkę z przeglądu dotyczącą tych testów (wraz z dowodami na to, że mógł użyć tych testów również w okresie obecnym). Są to dowody potwierdzające, że testy zostały przeprowadzone oraz zawierają ich rezultaty. Powyższe uwagi mają również odpowiednie odniesienie do dokumentacji badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. PANA zauważa, że w wielu przypadkach biegli rewidenci w dokumentacji badania wskazują tylko, że sprawdzili dane elementy w poprzednim roku/latach. Brak stosownego udokumentowania wykonania procedur (kopii dokumentów lub opisów procedur wykonanych za lata poprzednie) w bieżącej dokumentacji konsolidacyjnej powoduje, że nie można zweryfikować tych procedur z lat poprzednich i w konsekwencji prawidłowości przeprowadzonych korekt konsolidacyjnych w bieżącym okresie sprawozdawczym oraz ciągłości sprawozdania skonsolidowanego.

  Zważywszy na powyższe należy podkreślić, że każda dokumentacja badania jest odrębnym zbiorem i powinna zawierać komplet dokumentów stanowiących podstawę wnioskowania biegłego rewidenta wyrażonego w sprawozdaniu z badania. Niezamieszczenie w dokumentacji bieżącego badania dokumentów dotyczących procedur wykonanych w latach poprzednich uniemożliwia ocenę tych procedur audytowych i w konsekwencji prawidłowości wnioskowania biegłego rewidenta.

  Udokumentowanie zdarzeń po dniu bilansowym

  Zgodnie ze wskazaniami KSB 560 par. 6, biegły rewident przeprowadza procedury badania pozwalające na stwierdzenie, że wszystkie wymagające korekty lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym zdarzenia, które następują pomiędzy datą sprawozdania finansowego a datą sprawozdania z badania, zostały zidentyfikowane. Należy zwrócić uwagę na fakt, że par. 7 KSB 560 wskazuje, że procedurami należy pokryć okres od daty sprawozdania finansowego do daty sprawozdania z badania lub przedział czasu możliwie najbliższy temu okresowi. Zgodnie ze standardami określenie „możliwie najbliższy temu okresowi” (par. A7 KSB 560) wskazuje, że sposób przeprowadzenia i okres należy dostosować do sposobu prowadzenia ksiąg przez podmiot badany. Dodatkowych wskazówek dostarcza również KSB 580 par. 14, który wskazuje, że ostatni dowód jaki biegły uzyskuje, czyli oświadczenie kierownika jednostki powinien być datowany możliwie najbliżej dacie sprawozdania biegłego rewidenta, ale nie później od niego. W praktyce bardzo często spotyka się oświadczenia kierownika jednostki podpisywane z tą samą datą, która widnieje w sprawozdaniu z badania. W przypadku podpisów elektronicznych należy zwrócić uwagę na to, żeby oświadczenie kierownika jednostki było podpisane przed sprawozdaniem z badania.

  Udokumentowanie potwierdzeń zewnętrznych

  Zgodnie z KSB 505 par. 2, dowody badania są bardziej wiarygodne, gdy są uzyskane z niezależnych źródeł spoza jednostki. Takie sformułowanie wskazuje, że każdy z etapów pozyskania zewnętrznego dowodu powinien pozostawać w pełnej kontroli biegłego rewidenta i w proces ten nie może ingerować podmiot badany. Pełen opis takiego procesu został zawarty w par. 7 KSB 505 i obejmuje obowiązek sprawowania przez biegłego rewidenta kontroli nad prośbami o potwierdzenie zewnętrzne poprzez:

  a) wskazanie przez biegłego rewidenta zakresu informacji, które mają być potwierdzone (lub uzyskane),

  b) wybór odpowiedniej strony potwierdzającej,

  c) zaprojektowanie próśb o potwierdzenie, obejmujące ustalenie czy prośby są odpowiednio zaadresowane i zawierają informację zwrotną dla odpowiedzi, które mają zostać przesyłane bezpośrednio do biegłego rewidenta,

  d) wysyłanie próśb do strony potwierdzającej.

  Jak wskazują zapisy standardu kluczowym wymogiem wiarygodności potwierdzeń zewnętrznych jest zachowanie pełnej kontroli biegłego rewidenta nad całością procesu.

  W związku z powyższym potwierdzenia sald otrzymane przez podmiot badany np. z banku nie będą spełniały wymogów KSB 505 ze względu na brak pełnej kontroli nad procesem (otrzymanie potwierdzenia bezpośrednio przez biegłego rewidenta czy też brak zaprojektowania zakresu informacji, który jest niezbędny do uzyskania przez biegłego rewidenta).

  Udokumentowanie weryfikacji korekt konsolidacyjnych

  Podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego kluczowe znaczenie ma prawidłowe udokumentowanie procedur badania korekt konsolidacyjnych. Należy zauważyć, że nie jest wystarczające zamieszczenie w dokumentacji badania „czystego” pakietu konsolidacyjnego sporządzonego przez jednostkę dominującą, co ma często miejsce w kontrolowanych dokumentacjach badania. Nie spełnia również wymogu prawidłowego udokumentowania zamieszczenie w pakiecie konsolidacyjnym komentarza biegłego rewidenta odnoszącego się wyłącznie do tego czego korekta ta dotyczy. Zgodnie ze standardami badania biegły rewident powinien umieścić w dokumentacji badania opis przeprowadzonych procedur, czyli opisać co zostało faktycznie wykonane (w tym: co i dlaczego zrobiono, jakie dokumenty sprawdzono, w jakim zakresie, czy i jakie wyliczenia zweryfikowano), kiedy i przez kogo to zostało wykonane oraz jakie są rezultaty przeprowadzonych prac. Podkreślenia wymaga, że wykonane czynności i poczynione ustalenia powinny być udokumentowane w sposób przejrzysty i zrozumiały. Dokumentacja powinna być sporządzona z odpowiednią szczegółowością (np. wskazanie referencji do pozycji weryfikowanych dokumentów). Niewątpliwie pomocnym w zrozumieniu wykonanych przez biegłego rewidenta czynności jest ślad rewizyjny w dokumentach zamieszczonych w dokumentacji badania (np. oznaczenie sprawdzonych pozycji). Należy jednak pamiętać, że samo oznaczenie pozycji jako sprawdzonej nie zastępuje opisu procedury wskazującej to, co zostało sprawdzone.

  Reasumując, PANA przypomina, że każdy istotny element badania, stanowiący podstawę wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym wymaga udokumentowania, gdyż dokumentacja badania ma umożliwić ustalenie przez niebiorącego udziału w badaniu biegłego rewidenta, czy biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego, wydał o tym sprawozdaniu prawidłową opinię.

  Akty korporacyjne

  Rewid. 2018. 2. 19

  Akt nieoceniany

  Wersja od: 19 lutego 2018 r.

  UCHWAŁA 2039/37A/2018

  KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW

  z dnia 19 lutego 2018 r.

  w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z))

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), Krajowa Rada Biegłych Rewidentów postanawia przyjąć Krajowe Standardy Badania, które będą stosowane do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2018 r. lub później z możliwością ich wcześniejszego zastosowania. Standardy te, szczegółowo wymienione w § 2 niniejszej uchwały zastępują następujące standardy wprowadzone uchwałą Nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej:

  1) Krajowy Standard Rewizji Finansowej 700 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 700 - "Formułowanie opinii i sprawozdanie na temat sprawdzań finansowych";

  2) Krajowy Standard Rewizji Finansowej 705 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 705 - "Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta";

  3) Krajowy Standard Rewizji Finansowej 706 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 706 - "Paragraf objaśniający i paragraf dotyczący innej sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta";

  4) Krajowy Standard Rewizji Finansowej 720 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 720 - "Odpowiedzialność biegłego rewidenta dotycząca innych informacji zamieszczonych w dokumentach zawierających zbadane sprawozdania finansowe";

  5) Krajowy Standard Rewizji Finansowej 260 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 260 - "Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór";

  6) Krajowy Standard Rewizji Finansowej 570 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 570 - "Kontynuacja działalności".

  W związku z powyższym uchwala się, co następuje:

  Sprawozdanie z badania Emerson Liebert Nxc

  Bezpośredni link do pobrania Sprawozdanie z badania Emerson Liebert Nxc

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Sprawozdanie z badania Emerson Liebert Nxc