Przygotowanie do instalacji Brother P Touch Ql 1050n

Przygotowanie do instalacji drukarki Brother P-touch QL-1050N wymaga kilku kroków. Przede wszystkim należy zainstalować sterowniki drukarki na systemie operacyjnym na komputerze. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do komputera i że kabel USB jest poprawnie podłączony. Następnie należy pobrać i zainstalować oprogramowanie drukarki, które jest dostępne na stronie internetowej. Po zakończeniu instalacji należy uruchomić oprogramowanie drukarki, aby uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Istnieją dwie opcje: tryb drukowania i tryb administracyjny. Tryb drukowania pozwala użytkownikom drukować dokumenty za pomocą drukarki Brother. Tryb administracyjny umożliwia dostosowanie ustawień drukarki, aby dopasować je do wymagań użytkownika. Po zakończeniu instalacji drukarka jest gotowa do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Przygotowanie do instalacji Brother P Touch Ql 1050n

Program P-touch Editor zawiesza się po otwarciu go na komputerze Mac.

Program P-touch Editor może ulec awarii, jeśli na komputerze Mac są zainstalowane czcionki niestandardowe.

 1. Wyłącz czcionki niestandardowe w książce czcionek.

  Czcionki niestandardowe są zwykle przechowywane w folderze [Użytkownik] w książce czcionek. W razie potrzeby można je włączyć później w książce czcionek.

 2. Otwórz edytor P-touch.
  Jeśli nadal nie można otworzyć edytora P-touch, przejdź do opcji Książka czcionek > [Plik] > [Przywróć standardowe czcionki].
  Komputer Mac automatycznie wykona kopię zapasową czcionek niestandardowych, a następnie przywróci standardowe czcionki. Uruchom ponownie Edytor P-touch.

  Więcej informacji na temat przywracania czcionek niestandardowych można znaleźć w dokumentacji komputera Mac.

Powiązane modele

PT-2420PC, PT-2700, PT-2730, PT-3600, PT-9500PC, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D450, PT-D600, PT-D800W, PT-E550W, PT-H500, PT-P700, PT-P710BT, PT-P750W, PT-P900W, PT-P910BT, PT-P950NW, QL-1050, QL-1050N, QL-1060N, QL-1100/1100c, QL-1110NWB/1110NWBc, QL-500, QL-500A, QL-550, QL-560, QL-570, QL-580N, QL-600, QL-650TD, QL-700, QL-710W, QL-720NW, QL-800, QL-810W/810Wc, QL-820NWB/820NWBc, VC-500W

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

PJ-773

 • Skontaktuj się z nami
 • Rejestracja produktów
 • Odwiedź witrynę www. pl

Jak podłączyć drukarkę przez sieć Wi-Fi®?

Dostępne są następujące metody połączenia Wi-Fi:

 • Wireless Direct
 • Tryb infrastrukturyWPS (Wi-Fi Protected Setup™)Tryb Ad-hocNarzędzie do ustawiania drukarki jest dostępne w sekcji [Pobieranie] tej witryny internetowej.

  Wireless Direct

  Funkcja Wireless Direct umożliwia bezpośrednie połączenie drukarki z komputerem lub urządzeniem przenośnym bez użycia punktu dostępu/routera Wi-Fi; drukarka służy jako punkt dostępu Wi-Fi.

   Potwierdź ustawienia funkcji Wireless Direct drukarki. W przypadku łączenia się z urządzeniem przenośnym potwierdź ustawienia za pomocą komputera z systemem Windows lub Mac.W przypadku komputerów z systemem Windows
   Podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Uruchom narzędzie Printer Setting Tool na komputerze i kliknij przycisk [Ustawienia komunikacji]. Upewnij się, że na karcie [ Ogólne] dla opcji [ wybrany interfejs] wybrano opcję [Wireless Direct]. (To ustawienie jest wybierane jako domyślne ustawienia fabryczne).
   Zapoznaj się z często zadawanym pytaniem: "Korzystanie z ustawień komunikacji (dla systemu Windows)" w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ustawień komunikacji. W przypadku komputerów Mac
   Podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Uruchom narzędzie Printer Setting Tool na komputerze i sprawdź, czy na karcie [ bezprzewodowa sieć LAN] dla opcji [ Włącz] wybrano ustawienie [Włącz]. aspx? faqid=faqp00100052_002">Korzystanie z narzędzia Printer Setting Tool (dla komputerów Macintosh)" w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat narzędzia Printer Setting Tool. Naciśnij  i przytrzymaj przez jedną sekundę przycisk (Wi-Fi) na drukarce, aby włączyć funkcję Wi-Fi.
   Wskaźnik (Wi-Fi) zacznie migać na niebiesko co trzy sekundy. Użyj komputera lub urządzenia przenośnego, aby wybrać SSID drukarki („DIRECT-***** _PJ-773" gdzie "***** ” to pięć ostatnich cyfr numeru seryjnego produktu) i wprowadź hasło („773***** „”).
   Po nawiązaniu połączenia wskaźnik (Wi-Fi) zaświeci się na niebiesko. Naciśnięcie przycisku (Wi-Fi) i przytrzymanie go przez co najmniej pięć sekund spowoduje przejście drukarki w tryb WPS, a każde połączenie za pomocą bezprzewodowego połączenia bezpośredniego nie powiedzie się. Ustawienia sieciowe drukarki można zmienić za pomocą narzędzia do konfiguracji drukarki. (Zobacz często zadawane pytania: "Korzystanie z narzędzia do ustawiania drukarki". )Narzędzie Printer Setting Tool umożliwia również łatwe zastosowanie zmian ustawień sieciowych w wielu drukarkach. )Etykieta z numerem seryjnym znajduje się z tyłu drukarki lub w komorze baterii. Podczas korzystania z funkcji Wireless Direct nie można połączyć się z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Aby korzystać z Internetu, użyj połączenia przewodowego (gdy komputer jest podłączony) lub połącz się za pomocą trybu infrastruktury.
  Tryb infrastruktury

  Tryb infrastruktury umożliwia podłączenie drukarki do komputera lub urządzenia przenośnego za pośrednictwem punktu dostępu/routera Wi-Fi.

  Przed rozpoczęciem
  należy skonfigurować ustawienia Wi-Fi drukarki tak, aby komunikowały się z punktem dostępu/ruterem Wi-Fi. Po skonfigurowaniu drukarki komputery lub urządzenia przenośne w sieci będą miały dostęp do drukarki.Podłączanie drukarki do punktu dostępu/routera Wi-FiNajpierw zapisz nazwę SSID (nazwa sieci) i hasło (klucz sieciowy) punktu dostępu/routera Wi-Fi. Podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Naciśnij i przytrzymaj przez jedną sekundę przycisk (Wi-Fi) na drukarce, aby włączyć funkcję Wi-Fi. com/g/b/img/faqend/faqp00100045_001/pl/pl/1012908/wifi. Skonfiguruj ustawienia trybu infrastruktury drukarki.uruchom narzędzie Printer Setting Tool na komputerze, a następnie kliknij przycisk [Ustawienia komunikacji]. Na karcie [ Ogólne] wybierz pozycję [Nastawy sieci bezprzewodowej]dla opcji [wybrany interfejs], a następnie wybierz pozycję [Infrastruktura] dla opcji [Tryb komunikacji] w menu [Ustawienia sieci bezprzewodowej] na karcie [bezprzewodowa sieć LAN].
  Zapoznaj się z często zadawane pytania: "uruchom Kreatora konfiguracji urządzeń bezprzewodowych, który znajduje się w pakiecie sterowników drukarki, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Jeśli pakiet sterowników drukarki nie został pobrany, odwiedź stronę [Pobieranie], aby pobrać pakiet. Kliknij dwukrotnie pobrany plik. Kreator konfiguracji urządzeń bezprzewodowych znajduje się w folderze [Utilities]. Wprowadź zapisany kod SSID lub kliknij przycisk [Szukaj] i wybierz kod SSID z wyświetlonej listy. Wprowadź hasło jako [hasło].Wymagane informacje zależą od metody uwierzytelniania i trybu szyfrowania; wprowadź tylko informacje dotyczące środowiska sieciowego.

  Kliknij Zastosuj.
  Po nawiązaniu połączenia między drukarką a punktem dostępu/ruterem Wi-Fi wskaźnik (Wi-Fi) świeci na niebiesko. Komputery i urządzenia przenośne podłączone do tej samej sieci, co drukarka, będą miały dostęp do drukarki. Aby zmienić inne ustawienia sieciowe, skorzystaj z narzędzia Printer Setting Tool (Ustawienia drukarki) (często zadawane pytania: "Korzystanie z narzędzia do ustawiania drukarki"). Aby połączyć urządzenie mobilne z punktem dostępu/ruterem Wi-Fi, wybierz SSID i wprowadź hasło punktu dostępu/routera Wi-Fi, aby nawiązać połączenie między urządzeniem przenośnym a punktem dostępu/ruterem Wi-Fi. WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

  Jeśli punkt dostępu/router Wi-Fi obsługuje protokół WPS, ustawienia i połączenia można łatwo skonfigurować.

  Najpierw upewnij się, że punkt dostępu/router Wi-Fi ma symbol WPS.
  Umieść drukarkę w zasięgu punktu dostępu/routera Wi-Fi. Zasięg może się zmieniać w zależności od otoczenia. Zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do punktu dostępu/routera Wi-Fi. Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępu/routerze Wi-Fi, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez około pięć sekund przycisk (Wi-Fi) na drukarce. com/g/b/img/faqend/faqp00100045_001/pl/pl/1012911/wifi. gif" title="Wi-Fi" width="20"/> (Wi-Fi) na drukarce miga raz na sekundę na niebiesko. com/g/b/img/faqend/faqp00100045_001/pl/pl/1012912/wifi.

  Drukarka będzie próbować połączyć się za pomocą WPS przez dwie minuty. Jeśli w tym czasie przycisk (Wi-Fi) zostanie naciśnięty i przytrzymany przez kolejne pięć sekund, drukarka będzie kontynuować próbę nawiązania połączenia przez dodatkowe dwie minuty.

  Tryb Ad-hoc

  Tryb ad-hoc umożliwia bezpośrednie podłączenie drukarki do komputera lub urządzenia przenośnego bez użycia punktu dostępu/routera Wi-Fi.

  Naciśnij i przytrzymaj przez Użyj komputera z systemem Windows lub Mac, aby skonfigurować ustawienia trybu Ad-hoc drukarki.podłącz drukarkę i komputer za pomocą kabla USB. Uruchom narzędzie Printer Setting Tool i kliknij przycisk [Ustawienia komunikacji]. Na karcie [ Ogólne] wybierz pozycję [Wybór interfejsu], a następnie wybierz pozycję [Ad-hoc] dla opcji [Tryb komunikacji] w menu [Ustawienia sieci bezprzewodowej] na karcie [bezprzewodowa sieć LAN]. aspx? content=dl">Pobieranie], aby pobrać pakiet. Kliknij dwukrotnie pobrany plik. Kreator konfiguracji urządzeń bezprzewodowych znajduje się w folderze [Utilities]. Za pomocą komputera lub urządzenia przenośnego wybierz numer SSID drukarki, a jeśli hasło zostanie ustawione w narzędziu do konfiguracji drukarki, wprowadź hasło. Po nawiązaniu połączenia wskaźnik

  Opinie dotyczące treści

  Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

  Drukowanie jest niemożliwe (połączenie USB).

  KROK 1: Sprawdź połączenie między drukarką a komputerem

  1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.
  2. Upewnij się, że oba końce kabla USB są prawidłowo włożone do gniazd komputera i drukarki.
    Spróbuj odłączyć oba końce kabla USB i podłączyć je ponownie. Odłącz drukarkę i komputer, a następnie połącz je ponownie. W miarę możliwości spróbuj użyć innego portu USB. Jeśli używasz koncentratora USB, odłącz go i podłącz drukarkę bezpośrednio do komputera. W przypadku niektórych modeli koncentratorów USB drukarka może nie być wykrywana prawidłowo. Użyj kabla USB o długości nieprzekraczającej 6 stóp (2 m). W miarę możliwości spróbuj użyć innego kabla USB. Jeśli używasz modelu sieciowego, sprawdź, czy kabel USB nie został przypadkiem podłączony do portu LAN zamiast do portu USB.
   Jeśli używasz programu P-touch Editor Lite (PT-2430, PT-P700, PT-P750W, QL-700), sprawdź, czy tryb Editor Lite jest wyłączony.

   Model PT-2430

    Sprawdź, czy przełącznik trybu z tyłu drukarki etykiet P-touch jest przestawiony w położenie „E”.
    Modele PT-P700/PT-P750W/QL-700Jeśli lampka Editor Lite się świeci, naciśnij przycisk Editor Lite i przytrzymaj go, aż lampka Editor Lite zgaśnie.
  KROK 2: Sprawdź ustawienia sterownika drukarki

  Otwórz folder drukarek i sprawdź poniższe ustawienia:

  Jeśli nie wiesz, jak otworzyć folder drukarek, wykonaj poniższe czynności:

  W systemie Windows 8. 1:
  Na ekranie Aplikacje kliknij pozycje Panel sterowania => Urządzenia i drukarki

  W systemie Windows 8:
  Na ekranie Aplikacje kliknij pozycje Sprzęt i dźwięk => Urządzenia i drukarki

  W systemie Windows 7:
  Kliknij pozycje Start => Urządzenia i drukarki

  W systemie Windows Vista:
  Kliknij pozycje Start => Panel sterowania => Sprzęt i dźwięk => Drukarki

  W systemie Windows XP:
  Kliknij pozycje Start => Panel sterowania => (Drukarki i inny sprzęt) => Drukarki i faksy. (Jeśli pozycja Drukarki i faksy jest widoczna w menu Start, kliknij ikonę Drukarki i faksy).

  W systemie Mac OS X:
  Otwórz Preferencje systemowe => Drukarka i faks

  .

   Upewnij się, że drukarka jest zarejestrowana w komputerze.
   Jeśli nie jest, zainstaluj sterownik drukarki. Upewnij się, że drukarka jest gotowa do pracy.
   Zmień widok ikon na Kafelki i upewnij się, że drukarka jest gotowa do pracy. Jeśli stan drukarki nie zmieni się nawet po jej włączeniu, zainstaluj ponownie sterownik drukarki, wykonując instrukcje opisane w części KROK 4: Zainstaluj ponownie sterownik drukarki.

   Jeśli wyświetlane są sterowniki o tej samej nazwie, np. „Brother XX-XXXX” i „Brother XX-XXXX (Kopia 1)”, zapoznaj się z instrukcjami w części „Do jednego komputera podłączono wiele drukarek tego samego modelu, ale można drukować na tylko jednej z nich”.

   Upewnij się, że nie ma żadnych dokumentów oczekujących na wydrukowanie.
   Jeśli wyślesz z komputera zadanie drukowania, ale zostanie ono przerwane lub z jakiegoś powodu nie zostanie ukończone, zadanie może „utknąć” w kolejce wydruku. Drukarka przestaje wtedy reagować na zadania drukowania.
   Usuń wszystkie zadania drukowania i spróbuj drukować ponownie.

   = Jak usunąć wszystkie zadania drukowania =

   Windows:
   Otwórz folder drukarek i kliknij dwukrotnie ikonę używanej drukarki, a następnie wybierz pozycje Drukarka => Anuluj wszystkie dokumenty => Tak.

   Mac OS X:
   Kliknij pozycje Otwórz kolejkę wydruku... lub Kolejka wydruku... i wybierz zadanie drukowania, które chcesz usunąć. Kliknij przycisk Usuń.

   KROK 3: Uruchom ponownie drukarkę i komputerByć może system operacyjny komputera utracił stabilność i wymaga ponownego uruchomienia. Spróbuj ponownie uruchomić komputer.
   Przed ponownym uruchomieniem komputera zamknij wszystkie działające na nim aplikacje, zapisz wszystkie dane i wyłącz drukarkę. Po ponownym uruchomieniu komputera włącz drukarkę ponownie.
   Jeśli problem występuje nadal po wykonaniu wyżej opisanych kroków, wypróbuj poniższe rozwiązanie.

   KROK 4: Zainstaluj ponownie sterownik drukarkiByć może sterownik drukarki nie został prawidłowo zainstalowany. Odinstaluj sterownik drukarki, używając dostępnego pod poniższym łączem narzędzia do usuwania sterownika drukarki, a następnie zainstaluj go ponownie.

   Powiązane modele

   MW-145BT, PJ-622, PJ-623, PJ-662, PJ-663, PJ-673, PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773, PJ-822, PJ-823, PJ-862, PJ-863, PJ-883, PT-1230PC, PT-18R, PT-1950, PT-2100, PT-2420PC, PT-2430PC, PT-2450DX, PT-2480, PT-2700, PT-2730, PT-3600, PT-7600, PT-9500PC, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D450, PT-D600, PT-D610BT, PT-E550W, PT-H500, PT-P700, PT-P710BT, PT-P750W, PT-P900W, PT-P910BT, PT-P950NW, QL-1050, QL-1050N, QL-1060N, QL-1100/1100c, QL-1110NWB/1110NWBc, QL-500, QL-500A, QL-550, QL-560, QL-580N, QL-650TD, QL-710W, QL-720NW, QL-820NWB/820NWBc, RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150, RJ-3230B, RJ-3250WB, RJ-4030, RJ-4040, RJ-4230B, RJ-4250WB, TD-2020/2020A, TD-2120N, TD-2130N, TD-4000, TD-4100N, TD-4210D, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

   Opinie dotyczące treści

   Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

  Przygotowanie do instalacji Brother P Touch Ql 1050n

  Bezpośredni link do pobrania Przygotowanie do instalacji Brother P Touch Ql 1050n

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Przygotowanie do instalacji Brother P Touch Ql 1050n