Podręcznik serwisowy i referencyjny Craftsman Cx Series 247 883980

Podręcznik serwisowy i referencyjny Craftsman Cx Series 247 883980 to kompletna biblioteka informacji, która oferuje wszystko, czego potrzebujesz do naprawy, serwisu i konserwacji maszyny Craftsman Cx Series 247 883980. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat części i narzędzi, które są potrzebne do prowadzenia napraw i konserwacji, instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i regulacji. Podręcznik jest dostępny na CD-ROM, a także jest dostępny do pobrania ze strony internetowej Craftsman.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik serwisowy i referencyjny Craftsman Cx Series 247 883980

12 2. Centrowanie Piasty opracowane z myślą o stalowych felgach centrowanych na piaście mogą być wyposażone w zbyt krótki wypust, uniemożliwiający montaż bliźniaczych felg aluminiowych <strong>Alcoa</strong> lub bliźniaczych felg z felgą <strong>Alcoa</strong> montowaną na zewnątrz i felgą stalową montowaną wewnątrz zespołu. Należy zwrócić szczególną uwagę na długość wypustu centrującego piasty, szczególnie przy wymianie felg bliźniaczych ze stalowych na aluminiowe. Wypust centrujący należy zmierzyć i sprawdzić, czy ma długość, umożliwiającą montaż felgi zewnętrznej (co najmniej 5 mm, bez uwzględnienia fazowanej krawędzi). W związku z powyższym wypust centrujący powinien mieć co najmniej 27 mm długości przy zastosowaniu wewnętrznej felgi aluminiowej z tarczą o grubości 22 mm, a co najmniej 17 mm przy zastosowaniu kół bliźniaczych, z których wewnętrzna felga stalowa ma tarczę o grubości 12 mm. 3. Moment dokręcania Podczas montażu bliźniaczych felg stalowych w konfiguracji z felgami aluminiowymi <strong>Alcoa</strong> należy przestrzegać zaleceń producenta pojazdu w zakresie odpowiedniego momentu dokręcania. Podczas montażu felg należy również stosować odpowiednie smary do gwintów. 4. h. Oznaczenia właściciela/czasu eksploatacji Niektórzy klienci flotowi wymagają umieszczenia na felgach specjalnego oznaczenia WŁAŚCICIELA i CZASU EKSPLOATACJI. Firma <strong>Alcoa</strong> zaleca klientom flotowym i właścicielom-operatorom pojazdów wdrożenie zasady stałego oznaczania kół datą przekazania ich do eksploatacji po raz pierwszy. 1. Należy stosować stemple o małym nacisku. 2. Oznaczenia należy umieszczać na tarczy zewnętrznej, po zewnętrznej stronie względem linii wyznaczonej między środkami otworów centralnych, w odległości około 2, 5 cm (1 cala) od obrzeża każdego otworu centralnego. Oznaczenie po wewnętrznej stronie felgi powinno być umieszczone możliwie najbliżej oznaczenia fabrycznego. Uwaga Ze względu na różne właściwości mechaniczne felg stalowych i kutych felg aluminiowych, mieszana konfiguracja kół bliźniaczych może skrócić żywotność felg jednego lub drugiego typu. W związku z tym w profesjonalnych flotach transportowych, pracujących z dużym obciążeniem, jak również przy jeździe terenowej zaleca się unikać mieszanej konfiguracji kół. Uwaga: Oznaczenie stemplem felg pokrytych powłoką Dura-Bright® może wpłynąć na wygląd i trwałość powłoki ochronnej Dura-Bright® w miejscu umieszczenia oznaczenia.

5 Przekazanie felg do eksploatacji Ostrzeżenie • Niedozwolone jest przekraczanie maksymalnej nośności koła. Należy porównać indeks obciążenia oryginalnego pojazdu i oryginalnego ogumienia z maksymalną nośnością felgi. • Niektórych felg nie wolno montować na osiach wyposażonych w hamulce tarczowe. Więcej informacji można znaleźć przy użyciu numerów części felg, podanych w specyfikacji technicznej <strong>Alcoa</strong> <strong>Wheel</strong>. 5. a. Przekazanie felg do eksploatacji/niewidoczne uszkodzenia Niedozwolone jest przekraczanie maksymalnej nośności koła. Należy porównać indeks obciążenie oryginalnego pojazdu z maksymalną nośnością felgi. Niedozwolone jest przekraczanie maksymalnego ciśnienia powietrza. Należy przestrzegać wartości ciśnienia zalecanej przez producenta ogumienia. Pod żadnym pozorem nie wolno przekraczać wartości ciśnienia dla zimnego ogumienia, podanej w rozdziale Charakterystyka ogólna (rozdział 4. c. ) niniejszego podręcznika. Przed montażem opony należy przymierzyć felgę do piasty i upewnić się, że zachowana jest odpowiednia odległość od wszelkich elementów pojazdu. • Prawidłowe ciśnienie w ogumieniu podane jest w zaleceniach producenta ogumienia. • Przed montażem opony należy przymierzyć felgę do piasty i upewnić się, że zachowana jest odpowiednia odległość od wszelkich elementów pojazdu. Różnego rodzaju uszkodzenia felgi mogą być ukryte pod oponą, więc przy każdym demontażu opony całą felgę należy poddać dokładnym oględzinom. Felgę należy dokładnie oczyścić. Miejsce styku felgi ze stopką opony należy oczyścić szczotką drucianą lub wełną stalową. Otwory montażowe należy sprawdzić pod kątem powiększenia lub zniekształcenia, które może wystąpić po poluzowaniu się nakrętek (patrz rozdział 5. n. iii). Smugi brudu rozchodzące się promieniście od otworów montażowych mogą oznaczać poluzowane nakrętki. 13 5

 • Page 1 and 2: Podręcznik serwisowy Alcoa Wheel E
 • Page 3 and 4: 5.
 • Page 5 and 6: Felgi z powłoką ochronną Dura-Br
 • Page 7 and 8: 4 Wybór felg 4. Dane techniczne
 • Page 9 and 10: 4. Tabela: dopasowanie opony do f
 • Page 11: 4. Jednoczesne zastosowanie kół
 • Page 15 and 16: 5. Przed montażem opony • Nied
 • Page 17 and 18: Średnica Szerokość NR CZĘŚCI (
 • Page 19 and 20: ZAWORY/NR CZĘŚCI NR CZĘŚCI (FEL
 • Page 21 and 22: WYMIANA ZAWORÓW Najlepszą okazją
 • Page 23 and 24: Nie wszystkie montażownice ogumien
 • Page 25 and 26: Ostrzeżenie Pod żadnym pozorem ni
 • Page 27 and 28: Następnie należy nasmarować drug
 • Page 29 and 30: 5. Demontaż opon bezdętkowych
 • Page 31 and 32: 5. Wyważanie Niniejszy rozdział
 • Page 33 and 34: 5. Ciężarki wyważające typu
 • Page 35 and 36: PRZECIWWSKAZANIA: • Po stronie za
 • Page 37 and 38: 5. Środek ALgrease ZASTOSOWA
 • Page 39 and 40: 5. Centrowanie na piaście Wszyst
 • Page 41 and 42: 5. Część A: Jak zmierzyć d
 • Page 43 and 44: 5. Część B: Weryfikacja dł
 • Page 45 and 46: 5. Dwuczęściowe nakrętki sze
 • Page 47 and 48: Ostrzeżenie SMAROWANIE Smaru nie n
 • Page 49 and 50: 5. Nieprawidłowe konfiguracje
 • Page 51 and 52: 6. Uszkodzenia spowodowane wysok
 • Page 53 and 54: Ostrzeżenie W PRZYPADKU WYKRYCIA J
 • Page 55 and 56: TĘ METODĘ PRZEGLĄDU MOŻNA STOSO
 • Page 57 and 58: 6. Instrukcja obsługi wskaźni
 • Page 59 and 60: 6. Konserwacja kołnierza fel
 • Page 61 and 62: KROK 7. Felgę należy zawsze podda
 • Page 63 and 64:

  Ilustracja po prawej stronie przeds

 • Page 65 and 66:

  6. Powierzchnia felgi Całą po

 • Page 67 and 68:

  7. Konserwacja i czyszczenie felg

 • Page 69 and 70:

  NIUTONOMETRY/FUNTOSTOPY - Jednostka

 • Page 72:

  72 ALCOA WHEEL PRODUCTS EUROPE Indu

 1. HomeBrother
 2. Serwis i wsparcie
 3. Podręczniki i instrukcje

Znajdź instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika do swojego urządzenia.

Aby rozpocząć, podaj proszę model urządzenia. Znajdziesz go na samym urządzeniu lub na jego opakowaniu. Jeśli nie znasz modelu, pomożemy Ci go znaleźć.

Jeśli nie znajdziesz swojego modelu, odwiedź stronę support. com

Pobierz instrukcje obsługi swojego produktu i inne ważne dokumenty

Wyświetl i pobierz dokumentację urządzenia.

Krok 1. Wybór produktu

EdytujEdytuj

Jak znaleźć model i numer seryjny?

Wybierz kategorię

Kategoria jest wymagana.

Wymagane wybranie produktu.

Wymagane wybranie typu produktu.

Wymagany numer seryjny.

Wprowadź numer modelu lub wybierz kategorię produktu*Pole wymagane

Jeśli nie posiadasz przeglądarki plików PDF, najpierw pobierz ją klikając w poniższy link:

Acrobat Reader

Podręcznik serwisowy i referencyjny Craftsman Cx Series 247 883980

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik serwisowy i referencyjny Craftsman Cx Series 247 883980

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik serwisowy i referencyjny Craftsman Cx Series 247 883980