Podręcznik integratora Fujitsu Airstage Auxa30l

Fujitsu Airstage Auxa30l to zaawansowany system klimatyzacji i wentylacji firmy Fujitsu, który umożliwia integrację z szeroką gamą urządzeń. System umożliwia kontrolowanie temperatury, wilgotności i przepływu powietrza w wielu pomieszczeniach, a także monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii. System jest zgodny z szeroką gamą protokołów, w tym BACnet, Modbus, LonWorks i innymi. Podręcznik integratora Fujitsu Airstage Auxa30l zawiera wszystkie informacje potrzebne do zintegrowania systemu z innymi urządzeniami, takimi jak czujniki, sterowniki, aparaty, kontrolery i inne. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, konfiguracji, kalibracji, regulacji i monitorowania systemu. Ponadto podręcznik zawiera informacje na temat protokołów komunikacyjnych, przepływu danych, zarządzania zasobami, zabezpieczeń i innych.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik integratora Fujitsu Airstage Auxa30l

INFORMACJE

w sprawieSystemu Elektronicznych Tytułów Wykonawczych

Komunikat w sprawie wdrożenia zmiany sposobu nadawania KLUCZY DOSTĘPU oraz UTRATY WAŻNOŚCI dotychczas wygenerowanych
- z dnia 22. 06. 2022 r.
Komunikat w sprawie wdrożenia ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA (eZW)
- z dnia 03. pl/egzadm/inf_stronyinstrukcji/eTW_Komunikat_eZW. pdf">1. CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (FAQ)
- wersja 07. 01. 2022
1b. WZÓR eZW: ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA DO ORGANU EGZEKUCYJNEGO
- wersja 30. 03. pl/egzadm/inf_stronyinstrukcji/Formularz_eZW-PortalWierzyciela_30_03_2022. pdf">2. Wniosek wierzyciela o nadanie, zmianę, odebranie uprawnień do Aplikacji eTW.
UWAGA: Wniosek zaaktualizowano o sekcję dotyczącą wydania klucza dostępu (X-API Key) dla podmiotów integrujących własny system dziedzinowy z system eTW
[format. pdf]
[format. docx]Przykład (dla KAS)Przykład (dla wierzyciela)Przykład (dla wierzyciela) w przypadku uzupełnienia uprzednio złożonego wniosku o wydanie klucza dostępu3. Instrukcja wypełniania wniosku wierzyciela o nadanie, zmianę, odebranie uprawnień do Aplikacji eTW4. Podręcznik użytkownika Obsługa profilu administratora lokalnego
- wersja 1. 11
5. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-1(5)
- wersja 1. 20
6. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz TW-3(2)
- wersja 1. 12
7. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz ZZ-1(1)
- wersja 1. pl/egzadm/inf_stronyinstrukcji/Podrecznik_Uzytkownika-formularz_ZZ-1(1)_v1_11. pdf">8. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz ZZ-2(1)
- wersja 1. pl/egzadm/inf_stronyinstrukcji/Podrecznik_Uzytkownika-formularz_ZZ-2(1)_v1_11. pdf">9. Podręcznik użytkownika aplikacji eTW – formularz EZW
- wersja 1. 7
10. Obwieszczenie o uruchomieniu z dniem 1 lipca 2021 r. systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego11. Komunikat MF dotyczący systemu teleinformatycznego
(art. 26 ustawy egzekucyjnej)
12. Komunikat MF ws. projektowanego wzoru tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych TW-1(6)13. Podmioty chcące zintegrować własny system dziedzinowy wierzyciela z Centralnym Systemem Elektronicznych Tytułów Wykonawczych (eTW), lub inne podmioty działające w ich imieniu, mogą wystąpić o udostepnienie klucza dostępu (X-API-Key) do środowiska testowego eTW poprzez WS API. We wniosku o udostępnienie klucza skierowanym na adres etw-tst@mf. gov. pl należy zawrzeć:
- Nazwę podmiotu wnioskującego,
- Osobę kontaktową, w postaci ważnego adresu e-mail,
- Krótkie uzasadnienie wniosku
14. Interfejs API wraz ze środowiskiem testowymhttps://etw-tst. pl/ai/15. Klucz publiczny do szyfrowania przesyłek wychodzących
do eTW z systemów zintegrowanych
etw-tst. zip16. DOKUMENTACJA DLA INTEGRATORA wersja 1. 11 z dnia 14 września 2021 r.
UWAGA: Bramka eTW działa już w oparciu o PRODUKCYJNE schmeaty XML opublikowane w CRWDE. pl/egzadm/inf_stronyinstrukcji/20210914%20Dokumentacja%20Integratora. docx">20210914 Dokumentacja Integratora. docx17. DOKUMENTACJA DLA INTEGRATORA eZW
Zawiera schemat XML, transformatę XSLT oraz przykładowe wypełnione pliki.
eZW_dla_integratorow. zip18. Lista organów egzekucyjnych wraz z ich kodami
(dla integratorów)
ListaOrganowEgzekucyjnychStan20220105. xlsx

Systemy split

Systemy multi-split

Systemy AIRSTAGE™ VRF

Wentylacja

Systemy WATERSTAGE™ ATW

Ogólny katalog klimatyzatorów

 • KATALOG PRODUKTÓW 2022 (PDF: 87 633 KB)
Pobieranie dokumentu

Aby wyszukać dokumenty do pobrania, należy kliknąć poniższe łącze.

 • Wyszukiwanie dokumentów
 • Typ dokumentu

 • Instrukcje obsługi
 • Instrukcje instalacji
 • Deklaracja UE
 • Etykiety energetyczne (Europa/Turcja)
 • Karty produktu (ErP)
 • Arkusze informacyjne (ErP)
 • Etykiety i karty opakowania (ErP)
 • W przypadku wszelkich możliwych kombinacji modeli multi-split należy korzystać z dostępnego poniżej generatora etykiet energetycznych. com/pl/support/downloads/erp/energy-label-generator/index. html">Generator etykiet energetycznych (wersja anglojęzyczna)Listy gazów F-GAS

  Listy gazów F-GAS są dostępne zgodnie z rozporządzeniem F-GAS, 517/2014/UE

  [19 maj 2022 r., wersja zaktualizowana]

 • Pobieranie list gazów F-GAS (XLS: 55 KB)
 • Ilość jedn. Wewn.

  EER

  COP

  Wydajność

  C/G

  Pobór mocy

  Zasilanie

  Wymiary

  Masa

  Ładunek czynnika

  kW

  V/pH/Hz

  mm

  kg

  kg (CO2eq-T)

  AJY072LELBH

  20

  3, 56

  4, 56

  22, 4

  25, 0

  6, 30

  5, 45

  400/3/50

  1428x1080x480

  170

  7, 0 (14, 6)

  AJY090LELBH

  25

  3, 26

  3, 80

  28, 0

  31, 5

  8, 59

  8, 29

  177

  7, 5 (15, 7)

  AJY108LELBH

  30

  3, 22

  3, 66

  33, 5

  37, 5

  10, 42

  10, 25

  178

  AJY126LELBH

  36

  3, 30

  3, 81

  40, 0

  45, 0

  12, 12

  11, 80

  1638x1080x480

  213

  11, 0 (22, 9)

  AJY144LELBH

  40

  3, 01

  3, 50

  50, 0

  14, 96

  14, 29

  AJY162LELBH

  42

  2, 70

  55, 0

  18, 52

  16, 66

  217

  11, 8 (24, 6)

  Model jedn.

  zewn.

  Dane techniczne dotyczą wybranych modeli z oferty Klima-Therm. Producent stale udoskonala swoje wyroby – aby zweryfikować dane proszę skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem. C - chłodzenie, G - grzanie, parametry przepływu powietrza podano dla najwyższej prędkości wentylatora. Nominalna wydajność chłodzenia i grzania wyznaczana jest dla następujących parametrów: tryb chłodzenia temp wew: 27 CDB / 19 CWB, temp zew: 35 CDB / 24 CWB oraz tryb grzania: temp wew: 20 CDB / 15 CWB, temp zew: 7 CDB / 6 CWB. Długość instalacji 7 m, przewyższenie 0 m

  Podręcznik integratora Fujitsu Airstage Auxa30l

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik integratora Fujitsu Airstage Auxa30l

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik integratora Fujitsu Airstage Auxa30l