Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire 316135932

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire 316135932 zawierają szereg zaleceń dotyczących użytkowania i utrzymania tego sprzętu. Przede wszystkim należy upewnić się, że poziomy ciśnienia wody i prądu są odpowiednie dla urządzenia. Należy również upewnić się, że wszystkie uszczelki są dobrze dokręcone i działają prawidłowo, aby uniknąć wycieków. Kolejną ważną rzeczą jest regularne czyszczenie wnętrza i zewnętrznej części urządzenia, aby zapobiec tworzeniu się grzybów i bakterii. Poza tym, należy zawsze stosować się do instrukcji producenta i przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire 316135932

Materiały na temat bezpieczeństwa w USA

Czy jesteś gościem, czy gospodarzem, warto przed rezerwacją uzyskać niezbędne informacje. Poniżej wskazujemy wybrane miejsca, organizacje lu…

5. Instalacja i obsługa

5. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie prądem elektrycznym!

Urządzenie można użytkować wyłącznie po podłączeniu do przepisowego

gniazdka ochronnego z uziemieniem.

Przewodu zasilającego nie należy odłączać ciągnąc za kabel, zawsze należy

chwytać za obudowę wtyczki.

Nie dopuszczać do kontaktu przewodu zasilającego ze źródłami ciepła i ostrymi

krawędziami. Przewód zasilający nie powinien zwisać ze stołu lub innego blatu.

Należy uważać, aby nikt nie mógł nadepnąć na kabel lub potknąć się o niego.

Kabel zasilający nie może być zagięty, zagnieciony, splątany, zawsze musi być

całkowicie rozwinięty.

Nigdy nie stawiać urządzenia lub innych przedmiotów na kablu zasilającym.

Przewodu nie wolno układać na wykładzinie dywanowej ani na innych materiałach

termoizolacyjnych. Przewodu nie wolno zakrywać. Przewód należy trzymać z dala

od obszaru roboczego i nie wolno zanurzać go w wodzie.

Nie należy używać urządzenia, jeśli jest ono niesprawne lub uszkodzone, albo

spadło na podłogę.

Nie należy używać akcesoriów ani części zamiennych, które nie są zalecane przez

producenta. Może to prowadzić do powstania sytuacji niebezpiecznych dla

użytkownika, urządzenie może ulec uszkodzeniu lub spowodować uszczerbek na

zdrowiu i życiu osób, a ponadto skutkuje to utratą gwarancji.

Nie przesuwać i nie przechylać urządzenia podczas pracy.

Podczas eksploatacji urządzenia, nigdy nie pozostawiać go bez nadzoru.

Nigdy nie dotykać wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękoma.

Nigdy nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi rękoma lub stojąc na mokrej posadzce.

Urządzenie znajduje się pod napięciem dopóki nie zostanie odłączone od instalacji

zasilającej.

W razie pożaru, przed podjęciem czynności gaśniczych, najpierw wyciągnąć

wtyczkę z gniazdka lub odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego. Uwaga: Nie

zraszać urządzenia wodą, gdy jest ono jeszcze pod napięciem: Niebezpieczeństwo

porażenia prądem!

- 107 -

» PEY 18/21/24. Made in Germany

» PEY 8//4 C 40 45 50 35 55 30 60 Made in Germany WSKAZÓWKI SPECJALNE OBSŁUGA. Wskazówki ogólne 8. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 8. Inne oznaczenia stosowane w niniejszej dokumentacji _ 8. 3 Jednostki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJIINSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Konwektory promiennikowe»» CNR 100»» CNR 150»» CNR 200 ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa UWAGA: bardzo gorąca powierzchnia urządzenia! Niektóre elementy

Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 CPojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Instrukcja monta u i obs³ugi Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie

Instrukcja obsługi i instalacjiInstrukcja obsługi i instalacji Ciśnieniowy pojemnościowy ogrzewacz przepływowy SHD 30 S SHD 00 S Montaż, pierwsze uruchomienie i przeglądy tego urządzenia mogą być dokonywane jedynie przez uprawnionego

Instrukcja obsługi i montażuInstrukcja obsługi i montażu Pojemnościowe, bezciśnieniowe ogrzewacze wody» sn sl SN SLi» sn 10 sl sn 10 sli» sn 1 sl sn 1 sli 6 27989 6 6 A Typ SN SL SN SLi SN 10 SL SN 10 SLi SN 1 SL SN 1 SLi B a 230

Wielozadaniowe zasobniki c. w. u. POJEMNOŚCIOWE OGRZEWACZE WODY Wielozadaniowe zasobniki c. VTI VTH VTS Niezawodna technologia Współpraca z dowolnym źródłem ciepła 1 lub 2 wężownice Szeroki wybór pojemności Świetne zabezpiecznie antykorozyjne

Wymiana układu hydraulicznegoInstrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana układu hydraulicznego w kotle Vitodens 100-W, typ WB1C Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

I INSTALACJI Konwektory ścienne Duo»» CND 75»» CND 100»» CND 150»» CND 200 RYSUNKI 1x 4x 5x60 mm 1x 4x 8x50 mm Strefa 3 Strefa 2 Strefa 1 2 RYSUNKI 3 RYSUNKI 4 Bezpieczeństwo Przed użyciem urządzenia należy

Instrukcja montażu i obsługiInstrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści... strona Normy/przepisy... 3 Montaż... 4 Połaczenie elektr. /regulator temp. kotła... 5 Widok

Dane techniczne SIW 8TUInformacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Dane techniczne SIW 11TUInformacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. pl/111473669-Wymiennik-cieplej-wody-uzytkowej. html">Wymiennik Ciepłej Wody UżytkowejWymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SWW SWWZ SBW SBWZ Instrukcja montażu i obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację

Wymiennik Ciepłej Wody Użytkowej SN Instrukcja montażu i obsługi Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację

Dane techniczne LA 18S-TURDane techniczne LA 18S-TUR Informacja o urządzeniu LA 18S-TUR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie Uniwersalna konstrukcja odwracalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow.

Dane techniczne SIW 6TUInformacja o urządzeniu SIW 6TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. pl/154858877-Epi611-nr-ref-823195. html">EPI611 Nr ref. :823195ON OFF EPI611 Nr ref. :823195 02 04 05 06 07 08 DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA. UWAGA! Niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała i uszkodzeń mechanicznych:

Dane techniczne LAK 9IMRDane techniczne LAK 9IMR Informacja o urządzeniu LAK 9IMR Konstrukcja - źródło ciepła Powietrze zewnętrzne - Wykonanie - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Nie - Miejsce ustawienia Limity pracy - Min. html">

Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire 316135932

Bezpośredni link do pobrania Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire 316135932

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Obsługa i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Frigidaire 316135932