Księga danych technicznych Haier Ld1510a

Księga danych technicznych Haier LD1510a to kompaktowe urządzenie przeznaczone do profesjonalnego przetwarzania danych. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wygodnym i bezpiecznym przechowywaniu ważnych informacji. Dzięki wytrzymałej metalowej obudowie i bezpiecznej technologii szyfrowania danych, LD1510a jest idealnym rozwiązaniem dla firm i osób prywatnych. Urządzenie wyposażone jest w wiele opcji, w tym podłączenie do Internetu, port USB, a także kompatybilność z wieloma systemami operacyjnymi. LD1510a oferuje użytkownikom bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie danych, aby zwiększyć produktywność i zmniejszyć ryzyko utraty danych.

Ostatnia aktualizacja: Księga danych technicznych Haier Ld1510a

Dziennik Ustaw

Dz. U. 2020. 175 t. j.

Akt obowiązujący

Wersja od: 3 lutego 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW 1

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

Na podstawie art. 193a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. 2018. 92).

2 § 2 ust. 2a pkt 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz. 2022. 529) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2022 r.

3 § 2 ust. 2a pkt 5 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 stycznia 2023 r. 2023. 231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 lutego 2023 r.

4 § 2 ust. b zmieniona przez

5 § 2 ust. c zmieniona przez

6 § 2 ust. d zmieniona przez

7 § 2 ust. g zmieniona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 stycznia 2023 r.

8 § 2 ust. h uchylona przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 stycznia 2023 r.

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Księga danych technicznych Haier Ld1510a

Bezpośredni link do pobrania Księga danych technicznych Haier Ld1510a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Księga danych technicznych Haier Ld1510a