Korzystanie z instrukcji Frigidaire Fec30c4asa

Korzystanie z instrukcji Frigidaire Fec30c4asa może pomóc użytkownikom w pełni wykorzystać potencjał ich urządzenia. Instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpiecznego i zgodnego z zaleceniami użytkowania urządzenia, informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji, a także przydatne wskazówki dotyczące programowania i użytkowania. Instrukcja jest ważna, ponieważ pomaga użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości ich urządzenia. Przeczytanie instrukcji może również pomóc użytkownikom uniknąć problemów i uszkodzeń, a także zapewnić długoterminową wydajność i niezawodność urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Korzystanie z instrukcji Frigidaire Fec30c4asa

Aby znaleźć informacje, których szukasz, wpisz słowa kluczowe w pasku wyszukiwania u góry ekranu (po wybraniu może być konieczne przewinięcie w dół, aby znaleźć treść). Możesz również poruszać się po treści, dotykając ikon nawigacyjnych w menu bocznym (na dole w urządzeniu mobilnym).

TWOJA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Aby uzyskać najbardziej aktualne i przydatne informacje dostosowane do Twojego pojazdu, zapoznaj się z instrukcją użytkownika na ekranie dotykowym, wybierając kolejno pozycje. Informacje dotyczą konkretnie Twojego pojazdu i są dostosowane pod kątem zakupionych funkcji, konfiguracji pojazd, regionu rynku i wersji oprogramowania. Informacje dla właścicieli publikowane przez Teslę w innych miejscach są z kolei aktualizowane w razie potrzeby i mogą nie zawierać informacji dotyczących konkretnego pojazdu.

INFORMACJE O WERSJI

Informacje o nowych funkcjach wyświetlane są na ekranie dotykowym po aktualizacji oprogramowania. Można je również wyświetlić w dowolnej chwili, wybierając. Jeżeli informacje dotyczące obsługi pojazdu zawarte w instrukcji są sprzeczne z informacjami zawartymi w informacjach o wersji, informacje o wersji mają pierwszeństwo.

RYSUNKI I SPECYFIKACJE PRODUKTU

Rysunki w niniejszym dokumencie służą wyłącznie do celów poglądowych. Informacje przedstawione na ekranie dotykowym mogą różnić się nieznacznie w zależności od opcji pojazdu, wersji oprogramowania i obszaru rynkowego.

Wszystkie dane techniczne i opisy zawarte w tym dokumencie zostały sprawdzone i były dokładne w momencie drukowania. Jednak ze względu na proces ciągłego ulepszania produktów, który jest celem firmy Tesla, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian w produkcie. Wszelkie nieścisłości lub pominięcia w niniejszym dokumencie można zgłaszać pod adresem e-mail: ownersmanualfeedback@tesla. com.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdy Model 3 dostępnej na ekranie dotykowym.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pojazdu Model 3, należy wejść na stronę Tesla dla określonego regionu i zalogować się na swoje konto Tesla lub zarejestrować się, aby uzyskać konto.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących pojazdu Model 3 należy zadzwonić do firmy Tesla. Aby znaleźć numer dla swojego regionu, należy wejść na stronę www. com, wybrać swój region u dołu strony, a następnie wyświetlić informacje kontaktowe.

© 2012–2023 TESLA, INC.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie oraz całe oprogramowanie pojazdu są objęte prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej firmy Tesla, Inc. oraz jej licencjodawców. Żadna część tego materiału nie może być modyfikowana, przedrukowywana ani kopiowana bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Tesla, Inc. i jej licencjodawców. Dodatkowe informacje są dostępne na życzenie. Ilustracja przedstawia znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Tesla, Inc. w USA i innych państwach:

Internetowa baza instrukcji obsługi

© 2023 by ManualsBase. com. All Rights Reserved.

Korzystanie z instrukcji obsługi Dziękujemy za zakup telefonu komórkowego firmy <strong>Samsung</strong>. Zastosowanie w nim wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę <strong>Samsung</strong> oraz przestrzeganie restrykcyjnych standardów zapewnia wysokiej jakości komunikację mobilną i rozrywkę. Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia. Przeczytaj najpierw • W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eks<strong>pl</strong>oatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi. • W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia. 2 Korzystanie z instrukcji obsługi • Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. • Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie www. samsung. <strong>pl</strong>. • Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora. • Format i sposób prezentacji niniejszej instrukcji obsługi zależą od możliwości systemu operacyjnego Google Android i mogą się różnić w zależności od systemu używanego przez użytkownika. • A<strong>pl</strong>ikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma <strong>Samsung</strong> nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm. • Firma <strong>Samsung</strong> nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością wynikające z edycji ustawień rejestru przez użytkownika. • Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając witrynę www.

• Dźwięki, tapety i obrazy są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu zawartej między firmą <strong>Samsung</strong> a ich odpowiednimi właścicielami. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma <strong>Samsung</strong> nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika. • Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do przyszłego wykorzystania. Ikony pomocnicze Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon stosowanych w niniejszej instrukcji obsługi: Ostrzeżenie — sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób. ► → Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania i informacje dodatkowe. Przeczytaj — strony zawierające informacje na określony temat, na przykład: ► str. 12 (oznacza „patrz strona 12”). Następnie — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, na przykład: w trybie oczekiwania otwórz listę a<strong>pl</strong>ikacji i wybierz opcje Wiadomości → Nowa wiadomość (oznacza to wybranie opcji Wiadomości, a następnie opcji Nowa wiadomość). [] Nawiasy kwadratowe — klawisze urządzenia, na przykład: [] (oznacza klawisz włączenia/wyłączenia/ blokady ekranu). Przestroga — sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu. Korzystanie z instrukcji obsługi 3

 • Page 1: GT-I9003 Instrukcja obsługi
 • Page 5 and 6: • Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED o
 • Page 7 and 8: Komunikacja.......................
 • Page 9 and 10: Ustawienia........................
 • Page 11 and 12: Aby zainstalować kartę SIM lub US
 • Page 13 and 14: ››Ładowanie przy użyciu łado
 • Page 15 and 16: 1 2 • Urządzenie obsługuje tylk
 • Page 17 and 18: Wprowadzenie Włączanie i wyłącz
 • Page 19 and 20: ››Ikony wskaźników Ikony wyś
 • Page 21 and 22: Korzystanie z ekranu dotykowego Kor
 • Page 23 and 24: • Skróty klawiszowe: dodawanie s
 • Page 25 and 26: • Do korzystania z aplikacji udos
 • Page 27 and 28: ››Przełączanie do trybu ciche
 • Page 29 and 30: Ustawianie hasła odblokowania 1 W
 • Page 31 and 32: 4 Jeśli wyraz jest wyświetlany pr
 • Page 33 and 34: ››Kopiowanie i wklejanie tekstu
 • Page 35 and 36: ››Konfigurowanie konta serwera
 • Page 37 and 38: Odrzucanie połączenia Po nadejśc
 • Page 39 and 40: • Aby wybrać alternatywny obraz
 • Page 41 and 42: 2 Wybierz warunek. 3 Wprowadź nume
 • Page 43 and 44: ››Wysyłanie wiadomości MMS 1
 • Page 45 and 46: W widoku wiadomości można używa
 • Page 47 and 48: 9 Aby wysłać wiadomość, wybierz
 • Page 49 and 50: Rozrywka Aparat Dowiedz się, jak r
 • Page 51 and 52: ››Fotografowanie przy użyciu z
 • Page 53 and 54:

  ››Fotografowanie w trybie autop

 • Page 55 and 56:

  ››Nagrywanie filmu 1 W trybie o

 • Page 57 and 58:

  Przed nagraniem filmu wybierz opcje

 • Page 59 and 60:

  • Nie należy blokować ekranu te

 • Page 61 and 62:

  Do sterowania odtwarzaniem można u

 • Page 63 and 64:

  Radio FM Dowiedz się, jak słucha

 • Page 65 and 66:

  ››Zmiana ustawień radia FM W t

 • Page 67 and 68:

  Po znalezieniu kontaktu można: •

 • Page 69 and 70:

  4 Wybierz opcję importowania pojed

 • Page 71 and 72:

  Notatka Dowiedz się, jak rejestrow

 • Page 73 and 74:

  WWW Do korzystania z usług interne

 • Page 75 and 76:

  • Aby wyszukać tekst na stronie

 • Page 77 and 78:

  ››Aktywacja usług lokalizacji

 • Page 79 and 80:

  Miejsca Dowiedz się, jak wyszukać

 • Page 81 and 82:

  ››Przekazywanie filmów W trybi

 • Page 83 and 84:

  Ekran podsumowań dziennych można

 • Page 85 and 86:

  Komunikacja Bluetooth Bluetooth to

 • Page 87 and 88:

  3 Wybierz opcję Akceptuj, aby potw

 • Page 89 and 90:

  ››Zmiana ustawień DLNA w celu

 • Page 91 and 92:

  6 Wybierz odtwarzacz, który ma by

 • Page 93 and 94:

  ›› Synchronizacja z programem W

 • Page 95 and 96:

  Opcja Nazwa sieci VPN Ustaw serwer

 • Page 97 and 98:

  ››Tworzenie zegara czasu na św

 • Page 99 and 100:

  6 Aby zmieniać strony, przeciągaj

 • Page 101 and 102:

  2 W przypadku pierwszego uruchomien

 • Page 103 and 104:

  7 Wprowadź zawartość dokumentu p

 • Page 105 and 106:

  Ustawienia Dostęp do menu Ustawien

 • Page 107 and 108:

  Ustawienia połączeń Zmiana ustaw

 • Page 109 and 110:

  • Głośność: zmiana poziomu g

 • Page 111 and 112:

  • Ustaw funkcję Mobile Tracker:

 • Page 113 and 114:

  • Ustawienia fabryczne: resetowan

 • Page 115 and 116:

  Wejście i wyjście głosu W urząd

 • Page 117 and 118:

  Rozwiązywanie problemów Podczas w

 • Page 119 and 120:

  Połączenia wychodzące nie dochod

 • Page 121 and 122:

  Komunikaty o błędach przy urucham

 • Page 123 and 124:

  Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeń

 • Page 125 and 126:

  Nie używać urządzenia w szpitalu

 • Page 127 and 128:

  Nie przechowywać urządzenia w gor

 • Page 129 and 130:

  Nie wolno malować urządzenia ani

 • Page 131 and 132:

  Informacje o certyfikacie SAR (Spec

 • Page 133 and 134:

  NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWID

 • Page 135 and 136:

  galeria formaty plików 58 odtwarza

 • Page 137 and 138:

  synchronizacja z kontami internetow

 • Page 139 and 140:

  Deklaracja zgodności (R&TTE) Firma

Korzystanie z instrukcji Frigidaire Fec30c4asa

Bezpośredni link do pobrania Korzystanie z instrukcji Frigidaire Fec30c4asa

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Korzystanie z instrukcji Frigidaire Fec30c4asa