Instrukcja wprowadzania programu Epson L222

Instrukcja wprowadzania programu Epson L222 jest idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą w pełni wykorzystać swoje urządzenie drukujące. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji, konfiguracji i użytkowania drukarki Epson L222. Przewodnik zawiera również informacje na temat tego, jak wykorzystać wszystkie funkcje, które oferuje drukarka Epson L222, takie jak drukowanie w trybie kolorowym, drukowanie wielokrotnego kopiowania i obsługa różnych formatów drukowania. Instrukcja wprowadzania programu Epson L222 jest niezbędna do korzystania z drukarki Epson L222 w pełni i skutecznie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja wprowadzania programu Epson L222

W tej sekcji opisano sposób konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej i podłączenia do punktu dostępowego za pomocą przycisków na drukarce. Jeśli drukarka posiada panel LCD, wprowadź ustawienia za pomocą panelu LCD. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera rozdział Podłączanie drukarki do sieci.

Drukarka obsługuje następujące metody wprowadzania ustawień bezprzewodowych.

Automatyczna konfiguracja za pomocą Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Automatyczna konfiguracja za pomocą SecureEasySetup (SES)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Secure Easy Setup (SES), ustawienia zabezpieczeń mogą być wprowadzone automatycznie.

Uwaga:

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień za pomocą przycisków na panelu sterowania. Może to spowodować awarię.

Jeśli drukarka jest podłączona przed kabel sieci LAN, nie można używać drukarki w bezprzewodowej sieci LAN.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez WPS

Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Procedura konfiguracji dla trybu Przycisk (PBC)

Sprawdź, czy punkt dostępowy jest włączony i czy komunikacja jest możliwa.

Jeśli kabel sieci LAN jest podłączony do drukarki, odłącz go z drukarki.

Jeśli kabel sieci LAN zostanie odłączony, lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają na przemian. Nie przechodź do następnego punktu do momentu aż lampka stanu sieci (pomarańczowa) się włączy lub zarówno lampka stanu sieci (pomarańczowa) jak i lampka stanu sieci (zielona) wyłączą się.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk), aby ustawić WPS.

Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji przycisku WPS, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Należy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach będzie to ustawienie oprogramowania w routerze, a nie przycisk na obudowie. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_4. gif"/>

Przytrzymaj przycisk WiFi przez trzy sekundy. Lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają na przemian. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_5. gif"/>

Jeśli połączenie sieciowe zostanie pomyślnie nawiązane, lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają w tym samym czasie. Lampka stanu sieci (zielona) wyłączy się po pięciu minutach.

Jeśli nawiązanie połączenia sieciowego nie powiedzie się, jedynie lampka stanu sieci (zielona) miga. Naciśnij przycisk WiFi aby usunąć błędy, następnie powtórz procedurę od kroku 2.

Konfiguracja trybu Kod PIN

Metoda rejestracji kodu PIN różni się w zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Włóż zwykły papier do podajnika arkuszy.

Naciśnij przycisk , aby wydrukować arkusz stanu, a następnie potwierdź kod PIN na arkuszu stanu.

Trzymając przycisk WiFi, naciśnij przez 3 sekundy. Lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają w tym samym czasie. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_6. gif"/>

Zarejestruj kod PIN znajdujący się na arkuszu stanu w punkcie dostępowym w ciągu dwóch minut. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_7. gif"/>

Jeśli nawiązanie połączenia sieciowego nie powiedzie się, jedynie lampka stanu sieci (zielona) miga. Naciśnij przycisk WiFi aby usunąć błędy, następnie powtórz procedurę od kroku 3.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez SES

Jeśli punkt dostępowy obsługuje funkcję Secure Easy Setup (SES) lub tryb przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS (PBC)), zabezpieczenia mogą być wprowadzone automatycznie.

Dla ustawień SES i WPS (PBC) wykonaj następującą procedurę. Oba ustawienia są automatycznie wykonywane przez drukarkę.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SES punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk) aż zapali się lampka SES.

W zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego), dedykowany przycisk funkcji SES może nie być dostępny. Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji przycisku SES, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Wprowadź poniżej numer seryjny urządzenia, aby znaleźć najnowsze odpowiedzi na często zadawane pytania, sterowniki, podręczniki, oprogramowanie i informacje o gwarancji dla Twojego produktu.

Opcje kontaktu z działem pomocy technicznej firmy Epson można znaleźć na karcie Kontakt po wybraniu produktu.

Szukaj według nazwy produktu

Przykład: L5290, XP-245, WF-4740, DS-560

Szukaj według numeru seryjnego

Program Epson Print CD, dostarczony wraz z drukarką, umożliwia tworzenie etykiet płyt CD/DVD. Po utworzeniu pliku etykiety, możesz drukować bezpośrednio na 12 cm i 8 cm płytach CD/DVD.

Uwaga na temat drukowania na płytach CD/DVD

Używaj wyłącznie płyt CD/DVD oznaczonych jako odpowiednie do drukowania, na przykład “Możliwy druk na powierzchni etykiety” lub “Możliwy druk w drukarkach atramentowych”.

Należy drukować tylko na okrągłych płytach CD/DVD.

Więcej szczegółowych informacji na temat postępowania z płytami CD/DVD i wskazówek dotyczących zapisywania danych na CD/DVD można znaleźć w dokumentacji płyt CD/DVD.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości druku, na CD/DVD stosuje się niższy poziom nasycenia kolorów - odwrotnie niż na specjalnym papierze Epson.

Nie drukuj na płytach CD/DVD przed zapisaniem danych. Jeśli tak się stanie, odciski palców, brud lub rysy na powierzchni mogą spowodować błędy podczas zapisu danych.

Spróbuj zrobić próbny wydruk na niepotrzebnej płycie CD/DVD i sprawdź stan zadrukowanej powierzchni po upływie doby; jest to zalecane szczególnie przed dokonaniem nadruku na dużej liczbie płyt CD/DVD.

Zanim użyjesz płyty CD/DVD lub będziesz dotykać jej powierzchni, pamiętaj, aby całkowicie ją wysuszyć. Przechowuj płyty z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

W przypadku niektórych typów płyt CD/DVD i poziomów nasycenia kolorów, nadruk może być rozmazany.

Wilgoć na zadrukowanej powierzchni może powodować rozmazywanie.

Jeśli taca CD/DVD lub wewnętrzna, przezroczysta komora zostaną przypadkowo zadrukowane, natychmiast zetrzyj tusz.

Powtórne drukowanie tych samych CD/DVD może nie poprawić jakości druku.

W przypadku drukowania płyt CD/DVD przy użyciu programu nie obsługującego drukowania płyt CD/DVD, na tacy CD/DVD, płytach CD, DVD lub wewnątrz drukarki mogą powstać plamy.

W przypadku wybrania opcji CD/DVD Premium Surface w ustawieniu Media Type (Rodzaj nośnika) w oknie sterownika drukarki i użycia płyty CD/DVD o wysokiej jakości, można tworzyć etykiety CD/DVD o wysokiej jakości.

Przed użyciem płyt CD i DVD lub dotykaniem ich powierzchni zadrukowanej należy upewnić się, że dokładnie wyschły. Płyty CD i DVD drukowane z użyciem opcji CD/DVD Premium Surface w ustawieniu Media Type (Rodzaj nośnika) schną dłużej niż drukowane z użyciem opcji CD/DVD w ustawieniu Media Type (Rodzaj nośnika). Płyty CD i DVD drukowane przy ustawieniu CD/DVD Premium Surface muszą schnąć przez 24 godziny.

Jeśli zadrukowana powierzchnia jest lepka nawet po wyschnięciu, nasycenie kolorów może być ustawione na zbyt duże. W takim przypadku należy zmniejszyć poziom nasycenia kolorów w programie Epson Print CD.

Jeśli położenie druku jest przesunięte, skoryguj je za pomocą programu Epson Print CD.

Jeśli tusz się rozmazuje, dostosuj nasycenie kolorów używając programu Epson Print CD.

Możesz ustawić wielkość powierzchni nadruku na CD/DVD, korzystając z programu Epson Print CD. Ustaw wielkości powierzchni nadruku, aby pasował do obszaru nadruku na przygotowanej płycie CD/DVD. Dokonując ustawień pamiętaj, że niewłaściwe ustawienia mogą poplamić tacę CD/DVD lub płytę CD albo DVD.

Powierzchnia nadruku CD/DVD wygląda w następujący sposób.

Płyta CD/DVD 12 cm

Płyta CD/DVD 8 cm

Uwaga:

W przypadku druku na poniższych obszarach płyty, płyta lub taca CD/DVD mogą zostać pobrudzone tuszem.

Obszar blisko środka

od 18 do 43 mm

Skrajny obszar zewnętrzny

116 do 120 mm (płyta CD/DVD 12-cm), 76 do 80 mm (płyta CD/DVD 8-cm)

Wkładanie CD/DVD

Szczegółowe informacje o wkładaniu CD/DVD zamieszczono w sekcji poniżej.

Otwieranie programu Epson Print CD

Następująca sekcja zawiera szczegóły dotyczące uruchamiania Epson Print CD.

Aby nauczyć się korzystania z programu Epson Print CD, przejdź do menu Help (Pomoc).

Drukowanie na CD/DVD w Windows

Program Epson Print CD umożliwia drukowanie obrazów na płytach CD/DVD. Poniżej przedstawiono instrukcje jak drukować na CD/DVD za pomocą programu Epson Print CD.

Jednocześnie można drukować na jednej płycie CD lub DVD. Gdy opcja Copies (Kopie) jest ustawiona na 2 lub więcej, wyjmij każdą płytę CD lub DVD z tacy po zadrukowaniu, a następnie umieść kolejną płytę CD lub DVD w tacy. Naciśnij przycisk  Start, aby wznowić drukowanie.
Patrz sekcja Ładowanie płyty CD/DVD

Wprowadzanie podstawowych ustawień

Instrukcja wprowadzania programu Epson L222

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja wprowadzania programu Epson L222

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja wprowadzania programu Epson L222

Kliknij pozycję Print (Drukuj) w menu File File (Plik). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Print (Drukuj).

Upewnij się, że posiadana drukarka jest wybrana w ustawieniu Printer (Drukarka).

Wybierz pozycję CD/DVD lub CD/DVD Premium Surface jako ustawienie opcji Media Type (Rodzaj nośnika). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_4. gif"/>

Wybierz None jako ustawienie Print Confirmation Pattern (Drukuj wzór potwierdzenia), a następnie kliknij Print (Drukuj). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_5. gif"/>

Po zakończeniu drukowania na płycie CD/DVD ostrożnie wyjmij płytę CD/DVD z tacy CD/DVD i naciśnij przycisk  CD Tray, aby zamknąć tacę na płyty.

Wprowadzanie zaawansowanych ustawień

Skomplikowane ustawienia można wprowadzić za pomocą sterownika drukarki. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca5390202h. gif"/>

Kliknij przycisk Manual Print (Drukowanie ręczne). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca5390203h. gif"/>

Upewnij się, że posiadana drukarka jest wybrana w ustawieniu Name (Nazwa).

Wybierz pozycję A4 jako ustawienie opcji Size (Rozmiar).

Wybierz pozycję CD/DVD jako ustawienie opcji Source (Źródło). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_6. gif"/>

Jako ustawienie opcji Orientation (Orientacja) wybierz wartość Portrait (Pionowo). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_7. gif"/>

Kliknij opcję Properties (Właściwości), aby uzyskać dostęp do sterownika drukarki. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca7690304h. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_8. gif"/>

Wybierz pozycję CD/DVD lub CD/DVD Premium Surface jako ustawienie opcji Type (Typ). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_9. gif"/>

Dopasuj inne ustawienia do indywidualnych potrzeb. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_10. gif"/>

Kliknij przycisk OK, aby zamknąć sterownik drukarki. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_11. gif"/>

Kliknij przycisk OK, aby wydrukować dane. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_12. gif"/>

Drukowanie na płytach CD/DVD dla Mac OS XWprowadzanie podstawowych ustawień Patrz Ładowanie płyty CD/DVD

Wybierz element Print (Drukuj) w menu File (Plik). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca5390409h. gif"/>

Kliknij przycisk Select Printer (Wybierz drukarkę).

Wybierz drukarkę z listy drukarek.

Upewnij się, że wybrano opcję None w ustawieniu Print Check Pattern (Druk wzoru testowego) i kliknij polecenie Print (Drukuj).

Wprowadzanie zaawansowanych ustawień

W tym rozdziale znajdują się okna sterownika drukarki w systemie Mac OS X 10. 5. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca5390410h. gif"/>

Kliknij przycisk Manual Print (Drukowanie ręczne), aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Page Setup.

Po wyświetleniu następującego okna dialogowego kliknij przycisk OK. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca5390411h. gif"/>

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Page Setup. com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/ca7700600h. gif"/>

Upewnij się, że posiadana drukarka jest wybrana w ustawieniu Format for.

Wybierz pozycję A4 jako ustawienie opcji Paper Size (Rozmiar papieru).

Kliknij przycisk OK, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Print (Drukuj). com/onlineguides/pl/px820720series/html/images/cc3660001u. gif"/>Uwaga dla użytkowników systemu Mac OS X 10. 5 lub 10. 6:

Jeśli okno Print (Drukuj) nie jest rozwinięte, kliknij przycisk , aby je rozwinąć.

Wybierz opcję Print Settings. com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_13. gif"/>

Dopasuj inne ustawienia do indywidualnych potrzeb i kliknij polecenie Print (Drukuj). com/onlineguides/pl/px820720series/html/files/step_15. gif"/>

Drukowanie na CD/DVD za pomocą komercyjnych pakietów oprogramowania

Gdy drukujesz na CD/DVD za pomocą dostępnych programów komercyjnych, które obsługują druk na CD/DVD, musisz dokonać następujących ustawień.

Rozmiar

A4

Orientacja

Portrait (Pionowo)

Source (Źródło) (Windows)

CD/DVD

Typ

CD/DVD lub CD/DVD Premium Surface

Typ tacy*

Typ tacy Epson 2 **

* Należy określić w zależności od oprogramowania.

** Nazwa różni się w zależności od oprogramowania.