Instrukcja instalacji sterownika i urządzenia Frigidaire Fdb2410hib2a

Instalacja sterownika i urządzenia Frigidaire Fdb2410hib2a jest łatwa i szybka. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że używane oprogramowanie i sprzęt są w pełni kompatybilne. Następnie należy pobrać i zainstalować sterownik. Sterownik można znaleźć na stronie internetowej producenta. Po zainstalowaniu sterownika należy podłączyć urządzenie do źródła zasilania i do komputera. Na koniec należy uruchomić komputer i urządzenie. Po zakończeniu instalacji, urządzenie Frigidaire Fdb2410hib2a będzie gotowe do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji sterownika i urządzenia Frigidaire Fdb2410hib2a

Skonfiguruj drukarkę za pomocą sterowników drukarki, które są wbudowane w system Windows.

Dodawanie drukarki sieciowej do systemu Windows

Skonfiguruj drukarkę Wi-Fi lub przewodową w systemie Windows bez instalowania żadnych dodatkowych sterowników.

 1. W systemie Windows wyszukaj i otwórz opcję Zmień ustawienia instalacyjne urządzenia, a następnie upewnij się, że wybrana jest opcja Tak (zalecane).

 2. Umieść drukarkę i komputer w pobliżu routera Wi-Fi.

  Podłącz drukarkę do tej samej sieci, do której podłączony jest komputer.

  • Połączenie Wi-Fi w przypadku drukarek z dotykowym panelem sterowania: Otwórz menu Konfigurowanie, Sieć lub Komunikacja bezprzewodowa, wybierz pozycję Kreator konfiguracji komunikacji bezprzewodowej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wybrać nazwę sieci oraz wprowadzić hasło.

   Połączenie Wi-Fi w przypadku większości drukarek bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Komunikacja bezprzewodowa przez pięć sekund lub do momentu, aż wskaźnik komunikacji bezprzewodowej zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymajprzycisk WPS na routerze, do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik komunikacji bezprzewodowej drukarki przestanie migać ponawiązaniu połączenia.

   Połączenie Wi-Fi w przypadku drukarek HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000, 6400 i Tango: Naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekundprzycisk Wi-Fi i przycisk Zasilania z tyłu drukarki, aż błękitny pasek zacznie migać. W ciągu dwóch minut naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS na routerze do momentu rozpoczęcia się procesu łączenia. Wskaźnik sieci bezprzewodowej przestanie migać po nawiązaniu połączenia.

   Połączenie z siecią przewodową (Ethernet): Podłącz kabel sieciowy do portu Ethernet drukarki oraz do wolnego portu punktu dostępu lub routera. Przy porcie drukarki zielona dioda powinna świecić światłem ciągłym, apomarańczowa migać, sygnalizując przesyłanie danych.

  W systemie Windows wyszukaj i otwórz polecenie Dodaj drukarkę lub skaner.

  Kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub skaner, a następnie poczekaj, aż system Windows wyszuka dostępne drukarki.

   Jeżeli drukarka została odnaleziona, kliknij ją, a następnie kliknij przycisk Dodaj urządzenie, aby zakończyć instalację sterownika.

   Jeżeli drukarki nie została znaleziona, kontynuuj wykonywanie poniższych czynności.

   Kliknij opcję Drukarki, której szukam, nie ma na liście.

   W oknie Znajdź drukarkę przez inne opcje wybierz opcję Dodaj drukarkę przy użyciu adresu TCP/IP lub nazwy hosta, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   Z listy rozwijanej Typ urządzenia wybierz pozycję Autowykrywanie.

   Znajdź adres IP drukarki.

    Większość drukarek z ekranem dotykowym lub menu: Otwórz menu Podsumowanie sieci bezprzewodowej lub Ustawienia sieci, aby znaleźć adres IP.

    Większość drukarek atramentowych bez dotykowego panelu sterowania: Naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowaInformacje lub naciśnij jednocześnie przyciski Komunikacja bezprzewodowaRozpocznij kopiowanie w czerni. Zostanie wydrukowany raport z adresem IP.

    Większość drukarek LaserJet: Naciśnij przycisk komunikacji bezprzewodowej i przytrzymaj go przez 10 sekund lub do momentu, aż wskaźnik gotowości zacznie migać, albo przejdź do menu sieci bezprzewodoweji wybierz pozycję Test sieci bezprzewodowej. Zostanie wydrukowany raport z adresem IP.

    Drukarki HP DeskJet 6000 i 6400, ENVY 6000 i 6400 oraz Tango: Dotknij przycisku Informacje i przytrzymaj go, aż zaświecą się wszystkie przyciski panelu sterowania, a następnie dotknij równocześnie przycisków Informacje i Wznów. Zostanie wydrukowany raport z adresem IP.

    Drukarki Laser NS i Neverstop Laser: Naciśnij przycisk Wznów i przycisk Komunikacji bezprzewodowej i przytrzymaj je przez trzy sekundy. Zostanie wydrukowany raport z adresem IP.

    Wpisz adres IP drukarki, kliknij przycisk Dalej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik danego modelu drukarki.

Dodaje drukarkę podłączoną za pomocą kabla USB do komputera z systemem Windows

Skonfiguruj połączenie USB z drukarką w systemie Windows bez instalowania żadnych dodatkowych sterowników.

  Upewnij się, że otwarty port USB na komputerze jest dostępny. Nie podłączaj drukarki do koncentratora USB lub stacji dokującej, ponieważ drukarka może nieotrzymywać wystarczającej ilości energii do prawidłowego działania.

  Włącz drukarkę, a następnie podłącz kabel USB do drukarki oraz do portu komputera.

  Jeżeli pojawi się komunikat Znaleziono nowy sprzęt, wykonaj pojawiające się polecenia, aby zainstalować drukarkę.

   Jeśli można drukować, sterownik jest zainstalowany prawidłowo.

   Jeżeli nie można drukować, wykonaj poniższe czynności, aby dodać drukarkę w ustawieniach systemu Windows.

   Kliknij przycisk Dodaj drukarkę lub skaner, a następnie poczekaj, aż system Windows wyszuka dostępne drukarki.

    W oknie Znajdź drukarkę przez inne opcje wybierz opcję Dodaj drukarkę lokalną lub sieciową za pomocą ustawień ręcznych, a następnie kliknij przycisk Dalej.

    W oknie Wybierz port drukarki wybierz Użyj istniejącego portu, a następnie wybierz USB001: (Port wirtualnej drukarki dla USB) z rozwijanej listy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

    Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować sterownik dla posiadanego modelu drukarki.

    Często zadawane pytania

    Nadal masz pytania? Znajdź dodatkowe odpowiedzi i pomoc.

    Jak używać funkcji drukarki za pomocą wbudowanego sterownika?

    System Windows obsługuje większość standardowych zadań drukowania i skanowania z użyciem wbudowanego sterownika.

     Skanowanie dokumentów i zdjęć: Wykonaj zadania skanowania za pomocą aplikacji systemu Windows, która współpracuje ze sterownikiemwbudowanym.

      Funkcja Faksowanie i skanowanie w systemie Windows: W systemie Windows odnajdź i otwórz narzędzie Faksowanie i skanowanie w systemie Windows. Kliknij polecenie Nowe skanowanie, a następnie wybierz swoją drukarkę.

      Windows Paint: W systemie Windows znajdź i otwórz narzędzie Paint. Kliknij.

      Aplikacja Skanowanie Windows: W systemie Windows wyszukaj i otwórz aplikację Skanowanie Windows. Jeżeli aplikacji nie ma na liście, kliknij pozycję Windows Scan (w języku angielskim), aby ją zainstalować.

      Konfigurowanie zadań drukowania: W zależności od aplikacji kliknij ikonę menu , a następnie kliknij pozycję Drukuj lub kliknij.

      Sprawdź szacunkowe poziomy atramentu: Sprawdź wskaźniki poziomu atramentu na panelu sterowania drukarki, jeśli są dostępne.Można też wydrukować stronę autotestu lub raport stanu drukarki.

      Zmień preferencje drukowania: W systemie Windows odnajdź i otwórz okno Drukarki i skanery. Kliknij nazwę drukarki, kliknij polecenie Zarządzaj, a następnie kliknij Preferencje drukowania na pasku bocznym.

      Faksowanie: Użyj przycisków i menu na panelu sterowania drukarki.

      Czy mogę zmienić ustawienia drukarki, jeżeli korzystam z wbudowanego sterownika?

      Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, otwórz stronę główną drukarki za pomocą przeglądarki internetowej, aby zarządzaćustawieniami, pobrać aktualizacje i wykonać czynności konserwacyjne.

       Upewnij się, że drukarka jest podłączona do tej samej sieci, co komputer.

       Znajdź adres IP drukarki.

        Wpisz adres IP w polu adresu przeglądarki internetowej, a następnie naciśnij klawisz Enter.

        Jeżeli pojawi się okno logowania lub certyfikatu, uzupełnij informacje, aby zakończyć otwieranie serwera EWS.

         Jeżeli zostanie wyświetlony certyfikat zabezpieczeń witryny, kliknij przycisk Kontynuuj, aby otworzyć stronę domową drukarki.

         Jeśli zostanie wyświetlone okno logowania, wpisz nazwę użytkownika admin, a następnie wpisz kod PIN z etykiety znajdującej się na spodzie lub tyle drukarki, albo hasło ustawione przez administratoradrukarki.

         Zostanie otwarta strona główna drukarki.

         Co zrobić, jeśli drukarka nie łączy się z siecią?

         Sprawdź, czy nie ma problemów z siecią, i przejrzyj wymagania konfiguracji, jeżeli drukarka nie może nawiązać połączenia.

          Sprawdź połączenie sieciowe: Umieść drukarkę i komputer lub urządzenie przenośne bliżej routera Wi-Fi, a następnie sprawdź,czy jakość sygnału jest lepsza. Spróbuj otworzyć stronę internetową, aby sprawdzić, czy połączenie z Internetem działa prawidłowo.Jeżeli połączenie Wi-Fi jest wolne lub niestabilne, uruchom router ponownie - odłącz przewód zasilający i odczekaj 15 sekund,a następnie ponownie podłącz przewód.

          Drukarka jest wyłączona lub jest w trybie uśpienia: Dotknij ekranu dotykowego drukarki lub naciśnij przycisk zasilania, abywybudzić drukarkę i przenieść ją w stan gotowości. Czasami drukarka może wskazywać stan offline, nawet gdy urządzenie jest gotowe.

          Uruchom drukarkę ponownie: Ponowne uruchomienie drukarki może usunąć ewentualne błędy i przywrócić połączenie z siecią Wi-Fi.

          Sprawdź sygnał sieci Wi-Fi drukarki: Jeżeli obok ikony Komunikacja bezprzewodowa lub przycisku znajduje się kontrolka, upewnij się, że się świeci. Sprawdź ustawienia komunikacji bezprzewodowej, aby upewnić się, że sygnałjest włączony.

          Wydrukuj raport z testu komunikacji bezprzewodowej: Znajdź model swojej drukarki na stronie internetowej Centrum obsługi klientaHP, a następnie wyszukaj Drukowanie stron autotestu, aby znaleźć dokument na temat sposobu drukowania i oceny raportu.

          Co zrobić, jeżeli drukarka nie została wykryta lub podłączona podczas konfiguracji połączenia USB?

          Sprawdź, czy kabel USB nie jest uszkodzony i czy ma zalecaną długość, a następnie ponownie uruchom drukarkę i komputer.

           Wyłącz komputer i drukarkę.

           Odłącz kabel USB od komputera i drukarki, a następnie sprawdź kabel.

            Jeżeli kabel jest uszkodzony lub dłuższy niż 3 metry, należy go wymienić.

            Jeśli kabel nie jest uszkodzony i jest krótszy niż 3 metry, podłącz kabel do innego portu USB komputera. Port powinien byćzgodny ze standardem USB 2. 0 lub wyższym. Jeśli korzystasz z koncentratora USB lub stacji dokującej, podłącz kabel bezpośredniodo komputera.

            Podłącz kabel do drukarki.

            Włącz komputer i poczekaj na zakończenie procesu rozruchu.

            Włącz drukarkę, a następnie dodaj drukarkę (Mac) lub poczekaj, aż komputer zainstaluje nowe urządzenie (Windows).

            Co zrobić, jeżeli drukarka nie została wykryta lub występuje problem z połączeniem przewodowym z siecią?

            Upewnij się, że korzystasz z nieuszkodzonego kabla sieciowego Ethernet, sprawdź, czy w pobliżu portu Ethernet drukarki świecisię zielona kontrolka, a następnie wydrukuj raport celem sprawdzenia połączenia.

             Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz kabel sieciowy Ethernet od routera i drukarki.

             Sprawdź kabel pod kątem uszkodzeń, a następnie sprawdź, czy jest to kabel sieciowy Ethernet, a nie kabel telefoniczny.

             Uwaga:

             Kable sieciowe Ethernet i kable telefoniczne wyglądają podobnie, lecz kable sieciowe Ethernet zwykle są większe i mają nakońcu osiem widocznych przewodów.

             Podłącz ponownie kabel do innego portu Ethernet lub LAN routera, a następnie podłącz drugi koniec do portu Ethernet drukarki.

             Włącz drukarkę.

             Aby upewnić się, że połączenie zostało nawiązane, sprawdź kontrolki portu Ethernet drukarki. Dioda zielona powinna świecićsię światłem ciągłym, a pomarańczowa migać.

             Wydrukuj raport Wyniki testu sieci bezprzewodowej lub Konfiguracja sieci.

             Upewnij się, że stan sieci to Gotowa lub postępuj zgodnie z instrukcjami, aby rozwiązać problemy z siecią wskazane w raporcie.

Uwaga: Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem uzyskiwania aktualizacji sterowników w Windows jest zawsze Windows Update. Jeśli masz problemy z Windows Update, możesz sprawdzić, czy którykolwiek z linków znajduje się w witrynie Update Windows może pomóc w pierwszej kolejności.

Przed rozpoczęciem

Aktualizacje sterowników dla Windows oraz wiele urządzeń, takich jak karty sieciowe, monitory, drukarki i karty wideo, są automatycznie pobierane i instalowane za pośrednictwem Windows Update. Już prawdopodobnie masz najnowsze sterowniki, ale jeśli chcesz ręcznie zaktualizować lub ponownie zainstalować sterownik, oto jak:

Aktualizacja sterownika urządzenia

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń.

 2. Wybierz kategorię, aby wyświetlić nazwy urządzeń, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) to, które chcesz zaktualizować.

  Wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika.

  Wybierz opcję Aktualizuj sterownik.

  Jeśli system Windows nie znajduje nowego sterownika, możesz spróbować znaleźć go w witrynie internetowej producenta urządzenia i wykonać podane w niej instrukcje.

Ponowne instalowanie sterownika urządzenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) nazwę urządzenia, a następnie wybierz polecenie Odinstaluj.

Uruchom ponownie komputer.

System Windows spróbuje ponownie zainstalować sterownik.

Więcej pomocy

Jeśli nie widzisz pulpitu i zamiast tego widzisz niebieski, czarny lub pusty ekran, zobacz Rozwiązywanie problemów typu niebieski ekran lub Rozwiązywanie problemów z czarnym lub pustym ekranem.

Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje Windows
Czysta instalacja sterowników bezprzewodowych
Instrukcja instalacji sterownika i urządzenia Frigidaire Fdb2410hib2a

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji sterownika i urządzenia Frigidaire Fdb2410hib2a

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji sterownika i urządzenia Frigidaire Fdb2410hib2a