Instrukcja instalacji i ustawień Ge Jb9

Ge Jb9 to wielofunkcyjny system kontroli dostarczany przez firmę General Electric. Instalacja i konfiguracja Ge Jb9 wymaga przestrzegania odpowiednich instrukcji. Instrukcja instalacji i konfiguracji Ge Jb9 obejmuje m.in. wybór odpowiedniego systemu operacyjnego, instalację oprogramowania, konfigurację urządzeń peryferyjnych i ustawienia konta użytkownika. Instrukcja instalacji i konfiguracji Ge Jb9 zawiera również informacje dotyczące usług wsparcia technicznego, które są dostępne w razie potrzeby. Instrukcja instalacji i konfiguracji Ge Jb9 to przydatne narzędzie dla użytkowników, którzy chcą korzystać z systemu Ge Jb9 w pełni funkcjonalne i bezpieczne.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i ustawień Ge Jb9

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Warunki

Przed wykonaniem programu Setup należy wykonać lub sprawdzić następujące punkty:

 • Dezaktywować na czas instalacji oprogramowanie antywirusowe.
 • Czy zainstalowany jest skrypt Java w najnowszej wersji?
 • Czy jest zainstalowany Microsoft. NET Framework 4. 5. 2?
 • Czy używane wersje systemu operacyjnego, MS Office i SQL są zgodne z aktualnymi aktywacjami oprogramowania?
 • W celu instalacji wariantu programu EPLAN niezbędne są lokalne uprawnienia administratora, a po instalacji uprawnienie "Zmień" we wszystkich katalogach EPLAN (lokalnie i w sieci).
 • Przed instalacją produktów EPLAN należy zapoznać się z wymaganiami sprzętowymi oraz aktywacjami oprogramowania na platformie EPLAN. Informacje te można znaleźć w charakterystyce oprogramowania poszczególnych produktów.

Ustawienie katalogów docelowych

Zalecamy stosowanie ścieżek UNC podczas zapisu danych w sieci.

Należy zwracać uwagę, by podczas wprowadzania katalogów docelowych nie stosować znaków specjalnych (np. / : * ? " < >).

 • Katalog programu:
  W tym katalogu zapisane są komponenty programu wymagane dla EPLAN. W tym celu korzystać tylko z lokalnych dysków (np. C: lub D:), nie z aktywacji sieci.
 • Oryginalne dane zasadnicze EPLAN:
  W tym katalogu przechowywane są oryginalne dane zasadnicze EPLAN. Dane te służą jako kopia zapasowa Twoich danych zasadniczych systemu.
 • Dane zasadnicze systemu:
  W tym katalogu przechowywane są dane zasadnicze systemu specyficzne dla klienta. Katalog wybrany dla danych zasadniczych systemu jest w EPLAN jako katalog standardowy.
 • Identyfikator firmy:
  W tym polu przechowywany jest Twój identyfikator firmy. Ten identyfikator jest używany w niektórych miejscach jako nazwa katalogu. Zalecamy wybór krótkiej nazwy.
 • Ustawienia użytkownika:
  W tym katalogu przechowywane są ustawienia zdefiniowane przez użytkownika.
 • Ustawienia stacji:
  W tym katalogu przechowywane są ustawienia przypisane do stanowiska.
 • Ustawienia firmy:
  W tym katalogu przechowywane są ustawienia odnoszące się do firmy.
 • Instalacja w sieci

  Podczas instalacji w sieci zalecana jest następująca konfiguracja:

 • Lokalna instalacja danych programu i baz danych ustawień (katalog programu, ustawienia użytkownika i ustawienia stanowiska)
 • Instalacja danych zasadniczych w sieci (oryginalne dane zasadnicze EPLAN i dane główne systemu) oraz ustawienia firmy.
 • Instalacja zdefiniowana przez użytkownika

  Zmiany w tym obszarze powinny być wykonywane wyłącznie przez doświadczonych administratorów, ponieważ błędna konfiguracja może prowadzić do nieprawidłowego działania zainstalowanego programu EPLAN.

  Wskazówka:

  Jeżeli oprócz języka wyświetlanego w EPLAN Setup Manager chcesz zainstalować dodatkowe języki interfejsu, musisz wykonać instalację zdefiniowaną przez użytkownika i wybrać żądane języki w obszarze "Dane zasadnicze i języki".

  Składniki programu:

 • EPLAN License Client
  Wymagany dla lokalnej licencji z kluczem sprzętowym i licencji sieciowej.
 • EPLAN Electric P8 (lub EPLAN Preplanning / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel)
  Poprzez aktywację pola wyboru zainstalowane zostają wymagane komponenty programu dla EPLAN Electric P8 (lub EPLAN Preplanning / EPLAN Fluid / EPLAN Pro Panel).
 • EPLAN Electric P8 Data (lub EPLAN Preplanning Data / EPLAN Fluid Data / EPLAN Pro Panel Data)
  Poprzez aktywację pola wyboru zainstalowane zostają wymagane dane zasadnicze dla EPLAN Electric P8 (lub EPLAN Preplanning / EPLAN Fluid).
 • Platforma EPLAN
  W wyniku aktywacji pola wyboru zainstalowane zostają wymagane komponenty programu platformy EPLAN.
 • EPLAN Platform Data
  W wyniku aktywacji pola wyboru instalowane są dane zasadnicze platformy EPLAN wykraczające poza projekt (np. dane zasadnicze artykułów).
 • Typy danych zasadniczych:

  Poprzez aktywację przynależnego pola wyboru skonfiguruj dane zasadnicze, które mają być zainstalowane.

  Języki interfejsu użytkownika:

  Wybierz języki interfejsu, które mają być zainstalowane w EPLAN.

  Aktywowany Podczas pierwszego uruchomienia EPLAN aktywowany język interfejsu zostanie ustawiony dla interfejsu EPLAN.

  Pierwsze uruchomienie EPLAN

 • Pierwsze uruchomienie EPLAN należy przeprowadzić z uprawnieniem administratora, aby zapewnić prawidłową rejestrację komponentów oraz kopiowanie bazy ustawień i danych zasadniczych.
 • W oknie dialogowym Wybierz zakres menu wybierz ustawienie Eksperci.
 • Po pierwszym uruchomieniu dokonać ustawień bazy danych artykułów, słownika i bazy danych zarządzania projektem. Dopasować ustawienia do wymagań firmy.
 • Zaznacz to pole, aby przejść do witryny Samsung. com.

  otrzymywanie informacji o usługach witryny Samsung. com i informacji marketingowych, zapowiedzi nowych produktów i usług oraz informacji o ofertach specjalnych, wydarzeniach i biuletynów.

  Instrukcja instalacji i ustawień Ge Jb9

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i ustawień Ge Jb9

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i ustawień Ge Jb9