Instrukcja instalacji, obsługi i przechowywania żywności Cabletron Systems Mmac Plus 9f106 02

Instrukcja instalacji, obsługi i przechowywania żywności Cabletron Systems Mmac Plus 9f106 02 zaleca, aby pozostać przy określonych zasadach instalacji, obsługi i przechowywania żywności, aby zapewnić najwyższy poziom wydajności i bezpieczeństwa. Instalacja powinna być wykonana wg wskazówek producenta. Należy również upewnić się, że urządzenie jest wyposażone w odpowiednie akcesoria. Obsługa żywności powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. Przechowywanie żywności powinno być wykonywane w warunkach bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z wytycznymi producenta. Przestrzeganie tych zasad zapewni Ci najlepsze wyniki z twojego Cabletron Systems Mmac Plus 9f106 02.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, obsługi i przechowywania żywności Cabletron Systems Mmac Plus 9f106 02

Jedna z najstarszych aplikacji i narzędzi wiersza poleceń dostarczanych z Windows systemem operacyjnym jest Wiersz Poleceń, powszechnie nazywany CMD. Ale już, Windows jest dostarczany z nie jednym lub dwoma, ale trzema narzędziami. Istnieje OG, który jest wierszem polecenia. Potem przyszedł PowerShell, który zadebiutował w 2006 roku w Windows XP. I wtedy Windows Terminal, który został wydany w 2019 roku dla Windows 10 i później 11. Czym więc różnią się te trzy narzędzia użytkowe? Po co nam nawet trzy, skoro jeden może wystarczyć, czy naprawdę wystarczy jeden?

Wiersz polecenia vs PowerShell vs Windows Terminal

W istocie wszystkie one są powłoką wiersza poleceń i językiem skryptowym zaprojektowanym do rozwiązywania problemów, uruchamiania poleceń wsadowych, zarządzania zadaniami konserwacji systemu. Ale w jego sercu istnieją subtelne różnice między tymi trzema, które je różnią.

Co to jest wiersz polecenia

Wiersz polecenia został uruchomiony jako Command. com z Windows 95 i 98. Niektórzy użytkownicy pamiętają go również jako MS-DOS. To dlatego, że był powszechnie używany do uruchamiania poleceń DOS jako poleceń katalogowych (DIR) lub testowania prędkości Internetu. Microsoft wydał później oficjalnie wiersz polecenia z Windows NT.

Użytkownicy mogli teraz wchodzić w interakcję z rodzimym systemem plików i rozwiązywać niektóre typowe i niezbyt częste błędy, uruchamiając polecenia systemowe.

Co jest Windows PowerShell

PowerShell jest wstecznie kompatybilny z Command Prompt, co oznacza, że ​​wszystko, co możesz zrobić z CMD, możesz zrobić z PowerShell. Wprowadzony na rynek w 2006 roku z XP, Microsoft od razu dostrzegł potencjał i uruchomił wersję 2. 0 z Windows 7.

Nowy PowerShell był jeszcze potężniejszy i mógł uruchamiać złożone polecenia, automatyzować zadania administracyjne, zdalnie wykonywać polecenia i uruchamiać język programowania C#, który sam integruje się z. NET Framework — kluczowym elementem Windows architektura od początku.

Co jest Windows Terminal

Windows Terminal to projekt open source dostępny na GitHub. Czerpiąc z popularnych emulatorów terminali i interfejsów powłoki, takich jak Terminator, Windows Terminator przyszedł z płonącymi pistoletami. Oprócz obsługi poleceń i powłok Command Prompt i PowerShell, obsługuje również Windows Podsystem dla Linuxa lub WSL. Innymi słowy, możesz teraz używać BASH, który do tej pory był zwykle ograniczony do systemu operacyjnego Linux.

Chociaż był preinstalowany w mojej kopii Windows 11, możesz łatwo pobierz go z Microsoft Store.

Berło

Wiersz polecenia ma najbardziej podstawowy interfejs, który natychmiast przypomni Ci o początkach 2000 roku, kiedy strony internetowe i GUI wyglądały na nieintuicyjne i proste. Czarne tło z białą czcionką, na której można wydawać polecenia.

PowerShell poszedł o krok dalej, stosując określone kolory do wyników, co ułatwia zrozumienie wyników. Na przykład niektóre fragmenty tekstu są w kolorze żółtym, a błędy są wyróżnione na czerwono.

Terminal przenosi sprawy na wyższy poziom, stosując podejście z zakładkami. Możesz teraz otwierać wiele kart i pracować nad różnymi projektami lub uruchamiać jednocześnie różne zadania. Dzięki temu wielozadaniowość jest możliwa i przyjemna. Niektóre przykłady to Raspberry Pi przez SSH, CMD, a nawet PowerShell w Terminalu.

Ponadto obsługuje nie tylko pełne spektrum lub schematy kolorów, ale możesz również zastosuj własny schemat kolorów! . Istnieje menu ustawień, w którym możesz zmienić schemat kolorów i wprowadzić inne zmiany w wyglądzie, działaniach itp. Co więcej, możesz tworzyć profile z różnymi ustawieniami dla różnych powłok, terminali i tuneli SSH. Entuzjaści mają dostępną bibliotekę Windows Motywy terminala możesz sprawdzić.

Przeczytaj także: 6 Najlepsze sposoby na dostosowanie Windows Aplikacja terminalowa

PowerShell jako jedyny ma niebieskie tło, jednak możesz to zmienić. Myślę, że Microsoft dokonał znaczących zmian w dziale UI z Terminalem. Nie oznacza to, że PowerShell nie jest potężny. Jest szalenie zdolny w porównaniu ze starym i skromnym Wierszem Poleceń. Ale Terminal wygrywa rundę interfejsu użytkownika.

Użytkownicy z orlim wzrokiem zauważyliby, że Terminal ma osobne ustawienia dla CMD i PowerShell na powyższym zrzucie ekranu. Więcej o tym później.

Gdzie używany jest wiersz polecenia

Wiersz polecenia był najczęściej używany przez administratorów systemu, którzy wykonują zadania administracyjne, takie jak formatowanie i zarządzanie partycjami dysku. CMD był również szeroko stosowany do przeglądaj i zarządzaj plikami katalogowymi, zarówno użytkownika, jak i systemu. Ponieważ możliwy był dostęp do plików systemowych, administratorzy mogli rozwiązywać różne typy błędów i naprawiać uszkodzone pliki.

Gdzie jest używany PowerShell

PowerShell może zrobić to wszystko plus trochę więcej. Dzięki PowerShell administratorzy mogą kontrolować i zarządzać siecią komputerów w organizacji. CMD obsługuje polecenia wsadowe, w których możesz podać kilka poleceń i wykona je pojedynczo bez dalszego wkładu z Twojej strony.

PowerShell, jak sama nazwa wskazuje, może również uruchamiać i interpretować polecenia Batch i Shell. Czym więc polecenia PowerShell różnią się od poleceń wsadowych? Polecenia PowerShell używają cmdletów, co oznacza grupę poleceń. Administratorzy mogą tworzyć polecenia cmdlet, a następnie wykonywać je za pomocą jednego polecenia. Nie ma potrzeby wprowadzania wielu poleceń do partii. Są to tak zwane skrypty. PowerShell może wykonać te skrypty i zautomatyzować cały proces bez konieczności czekania na wykonanie poszczególnych poleceń, jak w CMD.

Idąc krok dalej, CMD działa również z potokami, co jest powszechne w systemach operacyjnych Linux. Czym więc są rury? Potoki umożliwiają administratorom przesyłanie danych między programami, a także komputerami działającymi w tej samej sieci. Podobnie jak CMD może wykonywać polecenia w partii, PowerShell może wykonywać polecenia cmdlet w sekwencji.

Na przykład potoki umożliwiają administratorom pobieranie danych wyjściowych z jednego programu i przekazywanie ich jako danych wejściowych do innego programu, tworząc w ten sposób łańcuch potoków. Stąd łańcuch poleceń przechodzi przez różne programy, a nawet komputery.

Gdzie używany jest terminal

Terminal odblokowuje pełen potencjał BASH (Bourne ponownie Shell), który był wcześniej ograniczony do systemu operacyjnego Linux. Terminal obsługuje również Unicode i UTF-8 znaków i akcelerowany przez GPU silnik renderowania tekstu. Ten ostatni bit oznacza, że ​​Terminal może interpretować i wyświetlać emotikony, znaki specjalne, ikony i Cascadia-kod czcionka otwierająca drzwi do literatury programistycznej.

Ponieważ Windows Terminal jest projektem open-source, spodziewaj się, że pojawi się więcej funkcji i nieustannego rozwoju w przyszłości. Microsoft zapowiedziany w 2016 roku że będzie wspierał BASH w środku Windows pozwalając użytkownikom na uruchamianie Ubuntu. Terminal wreszcie to umożliwia.

Podsumowanie: Wiersz polecenia vs PowerShell vs Terminal

Terminal zastąpił PowerShell, tak jak PowerShell zastąpił wiersz polecenia. Tterminal to miejsce, w którym wszystko się łączy i działa tak, jak powinno. A ponieważ jest wstecznie kompatybilny, nie musisz już używać CMD ani PowerShell, jednak możesz, jeśli wolisz.

Przeczytaj także:

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

NuGet Command-Line interfejsu wiersza polecenia | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 3 min

Interfejs wiersza NuGet (CLInuget. exe) zapewnia pełny zakres funkcji interfejsu NuGet do instalowania, tworzenia i publikowania pakietów oraz zarządzania nimi bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w plikach projektu.

Aby użyć dowolnego polecenia, otwórz okno polecenia lub powłokę Bash, nuget a następnie uruchom polecenie i odpowiednie opcje, nuget help pack takie jak (aby wyświetlić pomoc w poleceniu pack).

Ta dokumentacja odzwierciedla najnowszą wersję interfejsu wiersza NuGet wiersza polecenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące dowolnej wersji, z których korzystasz, uruchom polecenie nuget help dla żądanego polecenia.

Aby dowiedzieć się, jak używać podstawowych poleceń za pomocą interfejsu nuget. exe wiersza polecenia, zobacz Instalowanie i używanie pakietów przy użyciu interfejsu nuget. exe wiersza polecenia.

Instalowanie nuget. exe

Windows

Uwaga

NuGet. exe 5. 0 i nowsze wymagają wykonania. NET Framework 4. 7. 2 lub nowszej.

 1. Odwiedź nuget. org/downloads i wybierz NuGet 3. 3 lub wyższą (2. 8. 6 nie jest zgodne z mono). Zawsze zalecana jest najnowsza wersja, a do publikowania pakietów w programie nuget. org jest wymagana wersja 4. 1. 0 nuget. org.
 2. Każde pobieranie jest plikiem nuget. exe bezpośrednio. Poinstruuj przeglądarkę, aby zapisała plik w wybranego folderu. Plik nie jest instalatorem; Jeśli uruchamiasz je bezpośrednio z przeglądarki, nic nie zobaczysz.
 3. Dodaj folder, w którym umieszczono zmienną nuget. exe środowiskową PATH, aby używać narzędzia interfejsu wiersza polecenia z dowolnego miejsca.

macOS/Linux

Zachowania mogą się nieznacznie różnić w zależności od dystrybucji systemu operacyjnego.

 • Zainstaluj program Mono 4. 4. 2 lub nowszy.

 • W wierszu polecenia powłoki wykonaj następujące polecenie:

  # Download the latest stable `nuget. exe` to `/usr/local/bin`sudo curl -o /usr/local/bin/nuget. exe https://dist. nuget. org/win-x86-commandline/latest/nuget. exe
 • Utwórz alias, dodając następujący skrypt do odpowiedniego pliku systemu operacyjnego (zazwyczaj ~/. bash_aliases lub ~/. bash_profile):

  # Create as alias for nugetalias nuget="mono /usr/local/bin/nuget. exe"
 • Załaduj ponownie powłokę. Przetestuj instalację, wprowadzając nuget bez parametrów. NuGet powinna być wyświetlana pomoc interfejsu wiersza polecenia.

  Dostępność

  Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz dostępność funkcji.

  • Wszystkie polecenia są dostępne na Windows.
  • Wszystkie polecenia działają z nuget. exe na platformie Mono, z wyjątkiem przypadków, gdy są wskazane packdla, restorei update.
  • Polecenia pack, restore, delete, localsi są push również dostępne na komputerach Mac i w systemie Linux za pośrednictwem interfejsu wiersza polecenia dotnet.
  • Polecenia i możliwości stosowania

   Dostępne polecenia i możliwości stosowania do tworzenia pakietów, użycia pakietów i/lub publikowania pakietu na hoście:

   Typowe poleceniaOdpowiednie roleNuGet wersjiOpis
   pakietTworzenie2. 7+Tworzy pakiet NuGet z pliku . nuspec projektu lub. W przypadku uruchamiania w programie Mono tworzenie pakietu na podstawie pliku projektu nie jest obsługiwane. pushPublikowanieWszystkoPublikuje pakiet w źródle pakietu. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-config" data-linktype="relative-path">configPobiera lub ustawia NuGet konfiguracji. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-help" data-linktype="relative-path">help or? Wyświetla informacje o pomocy lub pomocy dotyczące polecenia. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-locals" data-linktype="relative-path">localsZużycie3. 3+Wyświetla listę lokalizacji globalnych pakietów, pamięci podręcznej HTTP i folderów tymczasowych oraz czyszczy zawartość tych folderów. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-restore" data-linktype="relative-path">restorePrzywraca wszystkie pakiety, do których odwołuje się używany format zarządzania pakietami. W przypadku uruchamiania w trybie Mono przywracanie pakietów przy użyciu formatu PackageReference nie jest obsługiwane. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-setapikey" data-linktype="relative-path">setapikeyPublikowanie, zużycieZapisuje klucz interfejsu API dla danego źródła pakietu, gdy to źródło pakietu wymaga klucza w celu uzyskania dostępu. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-spec" data-linktype="relative-path">specGeneruje plik . nuspec przy użyciu tokenów w przypadku generowania pliku z projektu Visual Studio projektu.
   Polecenia pomocniczeaddDodaje pakiet do źródła pakietu bez protokołu HTTP przy użyciu układu hierarchicznego. W przypadku źródeł HTTP użyj wypychania. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-delete" data-linktype="relative-path">deleteUsuwa lub usuwa listę pakietów ze źródła pakietu. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-init" data-linktype="relative-path">initDodaje pakiety z folderu do źródła pakietu przy użyciu układu hierarchicznego. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-install" data-linktype="relative-path">installInstaluje pakiet w bieżącym projekcie, ale nie modyfikuje projektów ani plików referencyjnych. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-list" data-linktype="relative-path">listZużycie, na przykład publikowanieWyświetla pakiety z danego źródła. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-mirror" data-linktype="relative-path">mirrorPrzestarzałe w programie 3. 2+Dubluje pakiet i jego zależności z repozytorium źródłowego do docelowego. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-search" data-linktype="relative-path">search5. 8+Wyszukuje dane źródło przy użyciu podanego ciągu zapytania. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-sources" data-linktype="relative-path">sourcesZużycie, publikowanieZarządza źródłami pakietów w plikach konfiguracji. com/pl-pl/nuget/reference/cli-reference/cli-ref-update" data-linktype="relative-path">updateAktualizuje pakiety projektu do najnowszych dostępnych wersji. Nie jest obsługiwana w przypadku uruchamiania na mono.

   Różne polecenia korzystają z różnych zmiennych środowiskowych.

   NuGet polecenia interfejsu wiersza polecenia według odpowiednich ról:

   RolaPoleceniaconfig, help, install, list, locals, restore, search, setapikey, sources, updateconfig, help, init, pack, specadd, config, delete, help, list, push, setapikey, sources

   Deweloperzy, którzy na przykład zajmą się tylko korzystaniem z pakietów, muszą zrozumieć tylko ten podzbiór NuGet poleceń.

   W nazwach opcji poleceń nie jest uwzględniania ich litera. Opcje, które są przestarzałe, nie są uwzględnione w tym odwołaniu, NoPrompt takie jak ( NonInteractivezastąpione przez) i Verbose (zastąpione przez Verbosity).

 • Dodatkowe zasoby

  Instrukcja instalacji, obsługi i przechowywania żywności Cabletron Systems Mmac Plus 9f106 02

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, obsługi i przechowywania żywności Cabletron Systems Mmac Plus 9f106 02

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, obsługi i przechowywania żywności Cabletron Systems Mmac Plus 9f106 02