Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Ge Dss25kstass And

Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Ge Dss25kstass And to dokument przeznaczony dla właścicieli i użytkowników tej lodówki. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, użytkowania i konserwacji Ge Dss25kstass And. Przed użyciem lodówki należy dokładnie przeczytać instrukcję i zachować ją dla potrzeb przyszłych użytkowników. Instrukcja zawiera również informacje na temat konserwacji lodówki, w tym czyszczenia, wymiany świetlówek i wymiany filtrów powietrza. Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Ge Dss25kstass And to ważny dokument, który należy przeczytać przed użyciem tej lodówki.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Ge Dss25kstass And

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

148 31200351 Konserwacja Próbka oleju przekładni głównej − pobieranie Próbka oleju przekładni głównej − pobieranie Gorący olej i zespoły mogą prowadzić do obrażeń ciała. Nie dopuszczać do zetknięcia gorącego oleju lub zespołów ze skórą. UWAGA Należy zadbać o to, aby podczas dokonywania kontroli, <strong>konserwacji</strong>, testowania, regulacji i napraw należycie obchodzić się zpłynami. Przed otwarciem wszelkich układów lub demontażem podzespołów zawierających płyn należy przygotować odpowiedni pojemnik do spuszczenia płynu. Patrz Publikacja Specjalna, NENG2500, “Przewodnik narzędzi i produktów warsztatowych Caterpillar” dotyczący narzędzi i produktów przeznaczonych do zbierania i przechowywania płynów Caterpillar. Oczyścić powierzchnie wokół korka i wyjąć korek. Użyć pistoletu do pobierania próbek, w celu pobrania próbki z przekładni głównej. Sprawdzić, czy korek nie jest uszkodzony. Założyć korek. Powtórzyć powyższe czynności w pozostałych przekładniach głównych. Analiza próbki oleju z każdej osi i z odpowiadających im przekładni głównych dostarczy dokładnych informacji o stanie technicznym oleju w każdym układzie. Zastosować Analizę S·O·S oleju, w celu kontrolowania stanu oleju. Nawišzujš do poprawnego Usługowego Ręczny dla więcej informacji. Sworzeń siłownika poziomowania wideł - smarowanie Wszystkie płyny należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami. Ilustracja 219 g00952220 Całkowicie wciągnąć iopuścić wysięgnik. Przesunąć dźwignię skrzyni biegów do pozycji NEUTRAL i zaciągnąć hamulec postojowy. Wyłączyć silnik. Pobrać próbki oleju z obu przekładni głównych. Przechowywać próbki oleju oddzielnie jedna od drugiej. Ilustracja 220 g00977344 Nasmarować dolny sworzeń siłownika poziomowania wideł przez smarowniczkę. Wybrać przekładnię główną w celu pobrania próbki oleju. Zaparkować maszynę na równym podłożu tak, aby korek przekładni głównej znajdował się na równi z środkową poziomą linią koła.

31200351 14 9 Konserwacja Sworzeń siłownika poziomowania ramy - smarowanie Sworzeń siłownika poziomowania ramy - smarowanie Tier III Osobista ujma albo mierć majowy skutek od niepowodzenia lgnšć do następujšcy procedura. Kontakt z wysokš presjš tankuje majowy powód płynne przenikanie i potok niebezpieczeństwa. Wysoka presja tankuje rozpylacz majowy powód ogień niebezpieczeństwo. UWAGA Nakręcić korbš silnik dla więcej od 30 sekundy. Pozwalajš startowemu motorowi ochłodzić dla dwaj minuty przedtem nakręcić korbš znowu. Ilustracja 221 g01073918 Siłownik poziomowania ramy znajduje się zprzodu maszyny, po prawej stronie. Nasmarować sworzeń siłownika poziomowania ramy przez smarowniczkę znajdującą się na górnym punkcie mocowania. Ukł ad paliw o wy - zasil anie Tier II 1. Obrócić kluczyk zapłonowy do pozycji WŁ (ON). Pozostawić kluczyk zapłonowy silnika na trzy minuty w pozycji WŁ (ON). 2. Spróbować uruchomić silnik. Jeżeli po uruchomieniu silnik pracuje nierówno i gaśnie, należy go pozostawić na obrotach jałowych, aż zacznie równomiernie pracować. Jeśli silnika nie można uruchomić lub jeżeli nadal przerywa albo dymi, należy powtórzyć czynność 1. 1. 3. 4. OAM1340 Działajš paliwo przybieranie pompa (1). Uszczelniajš po 100 depresje paliwa przybierania pompy. Silnik paliwo system powinieć podziać teraz przybrał sztuczny wyraz twarzy. Działajš silnik startujšcy i korba silnik. Po silniku rozpoczynał, działajš przy nisko bezczynny dla minimum z pięciu minut natychmiast po powietrzu był usunięty od tankujš system. UWAGA Operacyjny silnik dla tego stylowego czasu pomaga zapewnia paliwo system jest za darmo powietrzny. Odpokutować rozlunić więzy wysoka presja paliwo linia powietrze od tankuje system. 1

 • Page 1 and 2:

  31200351 10 lipca 2007 Polish Instr

 • Page 3 and 4:

  skuteczny STRONA 14 lipca 2006 - A

 • Page 5 and 6:

  31200351 3 Spis treści Spis treśc

 • Page 7 and 8:

  31200351 5 Słowo wstępne C ertyfi

 • Page 9 and 10:

  31200351 7 Bezpieczeństwo Napisy o

 • Page 12 and 13:

  10 31200351 Bezpieczeństwo Napisy

 • Page 14 and 15:

  12 31200351 Bezpieczeństwo Napisy

 • Page 16 and 17:

  14 31200351 Bezpieczeństwo N apisy

 • Page 18 and 19:

  16 31200351 Bezpieczeństwo Napisy

 • Page 20 and 21:

  18 31200351 Bezpieczeństwo Napisy

 • Page 22:

  20 31200351 Bezpieczeństwo Dodatko

 • Page 27 and 28:

  31200351 25 Bezpieczeństwo Ogólne

 • Page 29 and 30:

  31200351 27 Bezpieczeństwo Ogólne

 • Page 31 and 32:

  31200351 29 Bezpieczeństwo Zapobie

 • Page 33 and 34:

  31200351 31 Bezpieczeństwo Miejsce

 • Page 35 and 36:

  31200351 33 Bezpieczeństwo Urucham

 • Page 37 and 38:

  31200351 35 Bezpieczeństwo Zatrzym

 • Page 39 and 40:

  31200351 37 Bezpieczeństwo Osłony

 • Page 41 and 42:

  31200351 39 Informacje o produkcie

 • Page 44 and 45:

  42 31200351 Informacje o produkcie

 • Page 46 and 47:

  44 31200351 Informacje o produkcie

 • Page 48 and 49:

  46 31200351 Eksploatacja Przed eksp

 • Page 50 and 51:

  48 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 52 and 53:

  50 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 54 and 55:

  52 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 56 and 57:

  54 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 58 and 59:

  56 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 60 and 61:

  58 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 62 and 63:

  60 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 64 and 65:

  62 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 66 and 67:

  64 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 68 and 69:

  66 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 70 and 71:

  68 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 72 and 73:

  70 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 74 and 75:

  72 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 76 and 77:

  74 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 78 and 79:

  76 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 80 and 81:

  78 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 82 and 83:

  80 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 84 and 85:

  82 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 86 and 87:

  84 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 88 and 89:

  86 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 90 and 91:

  88 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 92 and 93:

  90 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 94 and 95:

  92 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 96 and 97:

  94 31200351 Eksploatacja Obsługa m

 • Page 98 and 99:

  96 31200351 Eksploatacja Uruchamian

 • Page 100 and 101:

  98 31200351 Eksploatacja Parkowanie

 • Page 102 and 103:

  100 31200351 Eksploatacja Informacj

 • Page 104 and 105: 102 31200351 Eksploatacja Informacj
 • Page 106 and 107: 104 31200351 Eksploatacja Informacj
 • Page 108 and 109: 106 31200351 Eksploatacja Uruchamia
 • Page 110 and 111: 108 31200351 Konserwacja Pompowanie
 • Page 112 and 113: 11 0 31200351 Konserwacja Tracić z
 • Page 114 and 115: 11 0b 31200351 Konserwacja Lepkoś
 • Page 116 and 117: 11 2 31200351 Konserwacja Lepkość
 • Page 118 and 119: 114 Konserwacja Harmonogram obsług
 • Page 120 and 121: 11 6 31200351 Konserwacja Podnośni
 • Page 122 and 123: 11 8 31200351 Konserwacja Łańcuch
 • Page 124 and 125: 120 31200351 Konserwacja Naprężen
 • Page 126 and 127: 120b 31200351 Konserwacja Napręże
 • Page 128 and 129: 122 31200351 Konserwacja Siłownik
 • Page 130 and 131: 124 31200351 Konserwacja Prześwit
 • Page 132 and 133: 126 31200351 Konserwacja Układ ham
 • Page 134 and 135: 128 31200351 Konserwacja Bezpieczni
 • Page 136 and 137: 130 31200351 Konserwacja Płyn chł
 • Page 138 and 139: 132 31200351 Konserwacja Poziom pł
 • Page 140 and 141: 134 31200351 Konserwacja Korek wyr
 • Page 142 and 143: 136 31200351 Konserwacja Olej mecha
 • Page 144 and 145: 138 31200351 Konserwacja Próbka ol
 • Page 146 and 147: 140 31200351 Konserwacja Wkład fil
 • Page 148 and 149: 142 31200351 Konserwacja Wkład fil
 • Page 150 and 151: 144 31200351 Konserwacja Próbka ol
 • Page 152 and 153: 146 31200351 Konserwacja Luzy zawor
 • Page 156 and 157: 149a 31200351 Konserwacja Oddzielac
 • Page 158 and 159: 150 31200351 Konserwacja Wkład fil
 • Page 160 and 161: 152 31200351 Konserwacja Woda i osa
 • Page 162 and 163: 154 31200351 Konserwacja Bezpieczni
 • Page 164 and 165: 156 31200351 Konserwacja Wskaźnik
 • Page 166 and 167: 158 31200351 Konserwacja Krążek
 • Page 168 and 169: 160 31200351 Konserwacja Konstrukcj
 • Page 170 and 171: 162 31200351 Konserwacja Napompowan
 • Page 172 and 173: 164 31200351 Konserwacja Filtr olej
 • Page 174 and 175: 166 31200351 Konserwacja Próbka ol
 • Page 176 and 177: 168 31200351 Konserwacja Narzędzie
 • Page 178 and 179: 170 31200351 Konserwacja Narzędzie
 • Page 180 and 181: 172 31200351 Informacje źródłowe
 • Page 182 and 183: 174 31200351 Skorowidz Skorowidz A
 • Page 184 and 185: 176 31200351 Skorowidz Poziom oleju
 • Page 186 and 187: 178 31200351 Skorowidz
 • Page 189 and 190: Informacje o produkcie i dealerze U
Instrukcja Obsugi - Ponad 450 000 instrukcji: Pobierz bezpłatne instrukcje PDF na Instrukcja Obsługi
 • Odnaleźćbezpłatne podręczniki użytkownika
 • Rozwiązaćproblemy z obsługą produktuZapiszszczegóły Produktu

Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Ge Dss25kstass And

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Ge Dss25kstass And

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpiecznej obsługi i konserwacji Ge Dss25kstass And