Instrukcja bezpiecznego użytkowania 2in1 Max

Instrukcja bezpiecznego użytkowania 2in1 Max zapewnia bezpieczne i wygodne użytkowanie produktu. Przede wszystkim, należy uważać, aby nie przeciążać sprzętu i nie używać go w nieodpowiednich warunkach. Przed użyciem należy zapoznać się z dokumentacją techniczną, aby upewnić się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Poza tym, należy zachować szczególną ostrożność podczas transportu 2in1 Max, ponieważ może on czuć się delikatny w dotyku i jest narażony na uszkodzenia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, należy natychmiast skontaktować się z producentem.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpiecznego użytkowania 2in1 Max

1 Water Purifier PH-507i INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji.

2 Szanowni Państwo, gratulujemy dobrego zakupu i dziękujemy Państwu za zaufanie okazane naszej marce. Jesteśmy przekonani, że dokonaliście Państwo dobrego wyboru. Państwa nowe urządzenie Philipiak Water Purifier PH-507i działa w oparciu o wiele nowoczesnych rozwiązań technologicznych, dlatego prosimy, aby Państwo z uwagą zapoznali się z instrukcją. Sugerujemy też zachowanie jej na przyszłość. Gdyby jednak pojawiły się z Państwa strony dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. Z pozdrowieniami, Zespół Philipiak Milano Dane techniczne PHILIPIAK WATER PURIFIER PH-507i NR MODELU: PH-507i CERTYFIKATY: CE, ROHS, LFGB, EGNJ, ECB, EKO NETTO PRZEPŁYW WODY: 0, 13L/MIN 0, 20L/MIN CAŁKOWITA ZNAMIONOWA ŻYWOTNOŚĆ FILTRÓW: 2000L NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA: V / 50Hz CAŁKOWITA MAX. MOC ZNAMIONOWA: 2200W RODZAJ OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ: TYP I WAGA NETTO: 7 KG WAGA BRUTTO: 8, 2 KG Prawidłowe utylizowanie produktu. Znak ten wskazuje, że produkt nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego na terenie całej UE. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, należy postąpić odpowiedzialnie i przekazać produkt do recyklingu. 2

3 Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania Zapraszamy do korzystania z inteligentnego systemu oczyszczania wody Philipiak Water Purifier PH-507i. Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania i konserwacji urządzenia. Należy zapoznać się z jej treścią przed użyciem i zachować do późniejszego wglądu. We wszelkich kwestiach nieomówionych w instrukcji, należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Uwagi: 1. Nie należy umieszczać na produkcie ciężkich przedmiotów. 2. Dzieci oraz osoby wymagające opieki dorosłych powinny korzystać z produktu w obecności opiekunów. 3. Nie należy stosować akcesoriów niebędących w otrzymanym zestawie. Zabrania się używania filtrów innych niż od producenta. 4. Po rozpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy urządzenie nie zostało uszkodzone. 5. Jeśli produkt jest niesprawny, należy odłączyć go od źródła zasilania i skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. 6. Po pierwszym uruchomieniu urządzenia należy napełnić zbiornik wody do pełna (tj. 6 litrów wody). Urządzenie rozpocznie płukanie filtrów i produkcję wody. Przez pierwsze pół godziny pracy urządzenia, należy napełnić zbiornik wody kilkukrotnie aby przepłukać urządzenie. W tym celu należy wybrać funkcję pobór wody. Wyprodukowaną wodę można ponownie wlać do zbiornika i użyć do przepłukania filtrów. 7. W procesie filtracji, na każde 6 litrów wody, urządzenie wyprodukuje 4, 2 litra czystej wody. Pozostałe 1, 8 litra to tzw. odpad, który można odpowiednio wykorzystać, np. do nawadniania kwiatów, mycia podłóg. 8. Urządzenie należy wykorzystywać do bieżącego zapotrzebowania na uzdatnioną wodę. W zbiorniku nie należy przetrzymywać wody dłużej niż 24 godziny. 9. Wszelkie naprawy urządzenia muszą odbyć się w autoryzowanym serwisie. Naprawy urządzenia w nieautoryzowanym punkcie mogą stworzyć zagrożenie i będą skutkować utratą gwarancji. 10. Produkt nie powinien znajdować się w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenka gazowa. 11. Aby zagwarantować czystość wody pitnej i trwałość urządzenia, należy regularnie czyścić produkt oraz wymieniać filtry. 12. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa nie należy podłączać urządzenia do gniazdka elektrycznego. 3 - PL

4 Uwagi dotyczące bezpiecznego użytkowania ZAKAZ NALEŻY UNIKAĆ PROMIENI SŁONECZNYCH I CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH Należy unikać umieszczania urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym NALEŻY ZAPOBIEGAĆ ZAMARZANIU Nie należy przechować lub nie wystawiać urządzenia na działanie temperatury poniżej 0 C NALEŻY ZAPOBIEGAĆ PRZEGRZANIU Zabronione jest przechowywanie przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych lub ulegających deformacji termicznej w pobliżu urządzenia OSTRZEŻENIE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Kiedy urządzenie ulegnie awarii, należy odłączyć je od źródła zasilania UNIKAJ DOSTĘPU DZIECI DO URZĄDZENIA Dzieci nie powinny obsługiwać urządzenia KONTAKT Z SERWISEM W celu uzyskania pomocy, skontaktuj się z serwisem UWAGA KONSERWACJA TEMPERATURA Kiedy urządzenie ulegnie awarii, należy odłączyć je od źródła zasilania Należy korzystać z urządzenia w temperaturze otoczenia od 10 do 38 C AKCESORIA ORAZ FILTR Aby urządzenie działało sprawnie, należy korzystać z akcesoriów i filtrów dostarczonych przez naszą firmę NAPRAWA URZĄDZENIA Tylko serwis producenta, który posiada odpowiednie uprawnienia, może dokonać naprawy urządzenia 4 - PL

5 Instrukcja obsługi SCHEMAT PANELU KONTROLNEGO FILTRA WODY 5 - PL

6 Instrukcja obsługi NAZWA PRZYCISKU POBÓR WODY WYGLĄD PRZYCISKU OPIS FUNKCJI Należy nacisnąć pobór wody, urządzenie zacznie nalewa wodę WRZĄCA WODA Wrząca woda Należy nacisnąć tryb wrząca woda / ponownie nacisnąć, by wyjść z tego trybu PARZENIE ZIELO- NEJ HERBATY Zielona herbata Należy nacisnąć tryb zielona herbata / ponownie nacisnąć, by wyjść z tego trybu PARZENIE KAWY Kawa Należy nacisnąć tryb kawa / ponownie nacisnąć, by wyjść z tego trybu PRZYGOTOWANIE MLEKA Wrzenie mleka Do szklanki należy wsypać odpowiednią ilość mleka w proszku i postawić ją pod dyszą wody. Następnie należy nacisnąć tryb mleko / ponownie nacisnąć, by wyjść z tego trybu 80ML 80Ml 180ML 180Ml 300ML 300Ml 500ML 500Ml Należy nacisnąć tryb poboru wody 80ml / ponownie nacisnąć, by wyjść z tego trybu Należy nacisnąć tryb poboru wody 180ml / ponownie nacisnąć, by wyjść z tego trybu Należy nacisnąć tryb poboru wody 300ml / ponownie nacisnąć, by wyjść z tego trybu Należy nacisnąć tryb poboru wody 500ml / ponownie nacisnąć, by wyjść z tego trybu KOMBINACJA: WRZENIE WODY +500ML KOMBINACJA: MLEKO+80ML Wrząca woda + 500ml Mleko + 80ml Gdy urządzenie jest w trybie normalnej pracy, należy jednocześnie nasnąć tryby wrząca woda i 500ml przez 3 sekundy, pierwszy filtr zostanie zresetowany, a urządzenie wyda dźwięk Gdy urządzenie jest w trybie normalnej pracy, należy jednocześnie nacisnąć tryby mleko i 80ml przez 3 sekundy, drugi filtr / trzeci filtr tylny zostaną zresetowane, a urządzenie wyda dźwięk 6 - PL

7 Instrukcja obsługi PRODUKCJA WODY, TRYB CZUWANIA, FUNKCJA PRZEPŁYWU WODY Tryb produkcji oczyszczonej wody / uzdatnionej: podczas oczyszczania/uzdatniania wody urządzenie wykrywa, czy przełącznik poziomu cieczy w zbiorniku osiągnął odpowiedni stan wody. Jeśli poziom wody jest zbyt wysoki urządzenie wstrzymuje produkcję czystej wody. Jeśli urządzenie wykryje, że w zbiorniku nie ma wystarczającej ilości wody do przetworzenia, zapali się kontrolka Zbiornik. Urządzenie produkuje oczyszczoną wodę w odpowiedniej temperaturze; gorącej, ciepłej lub pokojowej, zgodnie z wybranym trybem. Aby uzyskać wodę podgrzaną do odpowiedniej temperatury należy na panelu sterowania wybrać jedną z opcji; wrząca woda, kawa, zielona herbata lub mleko. Następnie należy dobrać pożądaną pojemność; 500 ml, 300 ml, 180 ml lub 80 ml naciskając odpowiedni symbol. Aby rozpocząć produkcję wody, w tym wypadku gorącej lub ciepłej, należy nacisnąć Pobór wody. Urządzenie zasygnalizuje produkcję wody ciepłej lub gorącej zapaleniem się czerwonego wskaźnika na dyszy wody. UWAGA! Należy uważać, aby nie poparzyć się gorącą wodą np. wybierając nieodpowiedni litraż wody w stosunku do podstawionego naczynia. Pomimo wyboru konkretnego litrażu można w każdej chwili przerwać produkcję wody naciskając ponownie przycisk,, pobór wody W celu wyprodukowania oczyszczonej wody w temperaturze pokojowej należy nacisnąć przycisk,, pobór wody. Aby zakończyć produkcję wody, ponownie należy nacisnąć ten sam przycisk. Urządzenie zasygnalizuje produkcję oczyszczonej wody w temperaturze pokojowej zapaleniem się niebieskiego wskaźnika na dyszy wody. Tryb czuwania: podczas wytwarzania czystej wody, urządzenie przechodzi w tryb czuwania, jeśli przełącznik poziomu wody osiągnął zbyt wysoki lub zbyt niski poziom wody. W tej sytuacji należy odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć poziom wody w zbiorniku, a urządzenie ponownie przejdzie do trybu produkcji wody. Funkcja przepływu wody: podczas normalnego trybu pracy, należy nacisnąć POBÓR WODY, pompa wody uruchomi się. Jeśli w trakcie pracy poziom wody w zbiorniku osiągnie niski stan, komunikat Zbiornik podświetli się, a tryb pompowania wody zatrzyma się. 7 - PL

8 Instrukcja obsługi Przypomnienie ZBIORNIK: jeśli urządzenie wykryje, że przełącznik poziomu cieczy w zbiorniku czystej wody osiągnął niski stan wody, komunikat Zbiornik podświetli się, pompa zatrzyma się, a część grzewcza zatrzyma tryb pracy. Przypomnienie ZMIEŃ WODĘ: kiedy urządzenie wykryje, że przełącznik poziomu cieczy w zbiorniku wody źródłowej osiągnął niski stan wody, komunikat ZMIEŃ WODĘ podświetli się przypominając o tej wymianie. FUNKCJA PŁUKANIA Po włączeniu zasilania, urządzenie automatycznie włącza się i przepłukuje. Po zakończeniu płukania, w zależności od tego, czy przełącznik poziomu cieczy osiągnął wysoki stan wody, należy wybrać dowolny tryb produkcji czystej wody lub tryb czuwania (po włączeniu zasilania uruchamia się 30-sekundowy priorytet trybu płukania, można nacisnąć przez 3 sekundy POBÓR WODY, aby anulować tryb płukania). MIERNIK TDS W urządzeniu zainstalowany jest miernik TDS (Total issolved Solids) służący do monitorowania sumy rozpuszczonych substancji w wodzie. Urządzenie pokazuje ich sumę przed filtracją (woda naturalna) jak i po procesie filtracji (woda oczyszczona). OPIS WYŚWIETLACZA URZĄDZENIA: Wyświetlacz POBÓR WODY: lampka o kształcie dużej tarczy pokazuje, że mały panel świetlny jest włączony; Wyświetlacz UZDATNIANIE: ikona uzdatniania wody jest zawsze włączona; Podczas płukania: duża tarcza wyświetlacza miga; Wyświetlacz TRYB CZUWANIA: wyświetla końcową wartość miernika TDS, a także wyświetla żywotność filtra; wyświetla temperaturę wody w normalnej temperaturze; wyświetla tryb STERYLIZACJI; 8 - PL

9 Instrukcja obsługi Wyświetlacz TRYB UŚPIENIA: gdy urządzenie nie wykonuje żadnej czynności przez 5 minut, urządzenie przechodzi w tryb uśpienia, a wyświetlacz przygasa; Wyświetlacz ZBIORNIK: ikona ZBIORNIK miga, a pozostałe wyświetlają się normalnie, należy dolać wody do zbiornika; Wyświetlacz ZMIEŃ WODĘ: niebieska ikona ZMIEŃ WODĘ miga, należy wymienić wodę; Wyświetlacz ZMIEŃ FILTR: gdy żywotność filtra jest w normie, lampka będzie świecić na niebiesko; Wyświetlacz ZMIEŃ FILTR: gdy funkcja świeci się na czerwono, pierwszy filtr PP osiągnął swoją żywotność i wymaga wymiany; gdy funkcja świeci się na fioletowo, drugi/trzeci filtr osiągnął swoją żywotność i wymaga wymiany; Wyświetlacz STERYLIZACJA: kiedy funkcja STERYLIZACJA jest w trybie pracy, lampka kontrolna miga; Wyświetlacz TEMPERATURA WODY: gdy tryb ogrzewania nie jest wybrany, wyświetlona jest temperatura wyjściowa wody; po wybraniu trybu ogrzewania, wyświetlana jest odpowiednio nadana temperatura; Wyświetlacz alarmu o przekroczeniu temperatury 106 C: cyfrowy wskaźnik temperatury wyświetla H3, a pozostałe wyświetlają się normalnie; Wyświetlacz alarmu o przekroczeniu temperatury 110 C: cyfrowy wskaźnik temperatury wyświetla H4, a pozostałe są wygaszone; Awaria czujnika temperatury wyjściowej wody: cyfrowy wskaźnik temperatury wyświetla E6, a pozostałe są wygaszone; Awaria czujnika temperatury wejściowej wody: cyfrowy wskaźnik temperatury wyświetla H1, a pozostałe są wygaszone; Awaria zwarcia w warstwie: cyfrowy wskaźnik temperatury wyświetla E4, a pozostałe są wygaszone; Gdy temperatura wynosi mniej niż 3 C, awaria oblodzenia obiegu wody: cyfrowy wskaźnik temperatury wyświetla E5, a pozostałe są wygaszone; Awaria czujnika napięcia: cyfrowy wskaźnik temperatury wyświetla H2, a pozostałe są wygaszone; Błąd komunikacji: kiedy pojawi się nietypowy błąd komunikacji, cyfrowy wskaźnik temperatury wyświetla E7, a pozostałe są wygaszone. Awaria czujnika temperatury czystej wody wylotowej: wskaźnik wyświetla E1. UWAGA: Kiedy pojawią się powyższe usterki, sygnalizator dźwiękowy zabrzęczy 30 razy. 9 - PL

10 Opis elementów Panel sterujący Pokrywa górna Obudowa zewnętrzna Pokrywa zbiornika wody Rączka zbiornika wody Przegroda dla skupionej wody źródłowej Zbiornik wody źródłowej Filtr odwróconej osmozy Filtr złożony z przędzy PP i trzonu węglowego Przewód zasilania Element podstawy zbiornika wody Wyświetlacz / panel sterujcy Dysza wody Zbiornik wody Pojemnik wody 10 - PL

11 Instrukcja wymiany filtra 1. Komunikat zmień filtr wyświetla się na czerwono: filtr PP/C (filtr 1) wymaga wymiany. Komunikat zmień filtr wyświetla się na fioletowo: filtr RO (filtr 2) i tylny filtr C (filtr 3) wymaga wymiany. ETAPY WYMIANY FILTRA ETAP 1: przed wymianą elementu filtrującego, najpierw należy wyjąć zbiornik wody, a następnie należy odłączyć źródło zasilania; podczas procesu wymiany, z urządzenia może wypływać niewielka ilość wody; podczas wymiany filtra, należy określić konfigurację elementu filtrującego; element filtrujący jest skonfigurowany w następujący sposób: tylny 3 (rys. 1). ETAP 2: podczas wymiany filtrów, należy otworzyć zbiornik wody, podważyć filtr i obrócić go w lewą stronę (rys. 2); podczas wymiany tylnego filtra 3, należy wyjąć zbiornik wody, filtr 1 i 2, następnie należy użyć narzędzi dostarczonych z produktem, by wyciągnąć filtr; należy użyć klucza będącego w zestawie, by nacisnąć złącze na obu końcach filtra i wyciągnąć go (rys. 3). ETAP 3: po wymianie filtrów, ponownie zainstaluj zbiornik wody i uruchom urządzenie. Podczas resetowania filtra 1, należy nacisnąć przyciski "WRZĄCA WODA" i "500ML" przez 3 sekundy, gdyż urządzenie znajduje się w normalnym trybie pracy. Podczas wymiany filtra 2 i tylnego filtra 3, należy nacisnąć przyciski "MLE- KO" i "80 ML" przez 3 sekundy, gdy urządzenie znajduje się w normalnym trybie pracy. Urządzenie wyda sygnał dźwiękowy przez 1 sekundę, aby wskazać, że resetowanie powiodło się. Produkt może być ponownie używany (rys. 4) PL

12 Instrukcja wymiany filtra Odłączenie źródła zasilania Zbiornik wody Rys. 1 Rys. 2 Narządzie montażowe Tylny Filtr C (3) Narządzie montażowe Rys. 3 Rys. 4 OPIS FILTRÓW NAZWA Filtr złożony z przędzy PP i trzonu węglowego (oznaczony cyfrą 1) Filtr odwróconej osmozy RO (oznaczony cyfrą 2) Tylny filtr aktywny C (oznaczony cyfrą 3) FUNKCJE Skutecznie usuwa z wody duże cząsteczki osadów, rdzy, zawiesiny stałej; skutecznie pochłania pozostałości chloru, zapach, zabarwienia oraz niektóre związki organiczne. Skutecznie przechwytuje w wodzie metale ciężkie, bakterie, pozostałości pestycydów, mikroorganizmy, związki organiczne. Skutecznie usuwa chlor i jego związki oraz zanieczyszczenia organiczne. Dzięki zastosowaniu filtra węglowego poprawia się smak wody, znika zabarwienie i przykry zapach. SUGEROWANY CZAS UŻYTKOWANIA 6 miesięcy 18 do 24 miesięcy 18 do 24 miesięcy Uwaga: Żywotność elementu filtrującego ma jedynie charakter orientacyjny. Żywotność elementu zależy od twardości wody i częstości filtrowania PL

13 Instrukcja montażu Po zainstalowaniu urządzenia zgodnie z instrukcją, obwodu oraz po podłączeniu do prądu, urządzenie automatycznie przepłukuje się, a następnie przechodzi do normalnego trybu pracy. UWAGA: po zainstalowaniu urządzenia należy przepłukiwać je przez kilka minut, aż woda będzie czysta, a następnie można ją spożywać. Konserwacja 1. Należy odłączyć zasilanie i wyjąć zbiornik wody przed konserwacją. Podczas czyszczenia i konserwacji urządzenia nie należy używać silnych lotnych rozpuszczalników, takich jak mydło, detergent, rozcieńczalnik, benzyna, alkohol itp. W przeciwnym razie może dojść do pęknięć, zadrapań i odbarwień. Nie należy przepłukiwać urządzenia pod bieżącą wodą, aby wyczyścić urządzenie. Należy podnieść zbiornik wody, aby upewnić się czy nie ma zanieczyszczeń u wlotu i wylotu zbiornika wody. Kiedy filtr wody jest używany regularnie, element filtrujący musi zostać oczyszczony lub wymieniony z uwagi na jego okres żywotności, przyblokowanie przez zanieczyszczenia lub smak wody PL

14 Konserwacja Etapy czyszczenia zbiornika wody źródłowej w urządzeniu: ETAP 1: należy odłączyć źródło zasilania; po odłączeniu źródła zasilania urządzenia należy wyciągnąć zbiornik wody, następnie w zbiorniku wody źródłowej uzupełnij do połowy czystą wodą o temperaturze C (nie należy używać gorącej wody); ETAP 2: do zbiornika z wodą należy dodać detergent w postaci 100 gram kwasku cytrynowego jako specjalnego detergentu do czyszczenia dozownika wody (UWAGA: najpierw należy dodać wodę, a następnie detergent). UWAGA: zalecane jest użycie kwasku cytrynowego jako detergentu spożywczego pozbawionego koloru i zapachu; ETAP 3: odkamienianie; należy włożyć zbiornik z wodą i detergentem do urządzenia, aby przewody wewnętrzne urządzenia były moczone przez kolejne 12 godzin, nie należy podłączać źródła zasilania podczas procesu odkamieniania (proces wymaga co najmniej 12 godzin; im dłuższy czas, tym lepszy efekt odkamieniania); ETAP 4: dalsze czyszczenie; po odkamienianiu należy wyjąć zbiornik wody z urządzenia i wylać wodę ze zbiornika, przepłukać 2-3 razy ciepłą wodą, dopóki brud nie zostanie całkowicie spłukany; następnie należy włożyć zbiornik z powrotem do urządzenia; ETAP 5: płukanie; ponownie należy podłączyć zasilanie i pozwolić, by urządzenie dwukrotnie odfiltrowywało dwa pojemniki z wodą po to, by całkowicie oczyścić wewnętrzne przewody. Po wykonaniu powyższych czynności urządzenie może być ponownie używane PL

15 Rozwiązywanie problemów PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE PROBLEMU Urządzenie nie działa po włączeniu zasilania. Znacznie zmniejszyła się wydajność wody lub pogorszył się smak. Woda wycieka. Brak produkcji wody. Komunikat Zmień wodę. 1. Zasilanie nie jest podłączone. Elektroniczny panel sterowania jest uszkodzony. Element filtrujący jest zatkany lub nie został wymieniony w czasie przekraczającym czas użytkowania. Skalowanie pompy wspomagającej/zanieczyszczenie wlotu i wylotu. Uszkodzenie elementu. Pływak utknął w pompie samozasysającej. Zbiornik wody nie jest prawidłowo zainstalowany. W zbiorniku wody źródłowej brak wody. Zbiornik wody źródłowej nie jest prawidłowo zainstalowany. Należy sprawdzić, czy zasilanie jest wyłączone lub czy gniazdko jest podłączone. Należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Należy przepłukać lub wymienić filtr, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Należy wyczyścić zbiornik wody lub należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Należy odłączyć źródło wody i zasilania oraz należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Należy przemieścić zbiornik wody lub należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Należy ponownie zwolnić zbiornik wody lub należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Należy zdjąć zbiornik wody i napełnić go, a następnie włożyć z powrotem na miejsce. Należy sprawdzić, czy podkładka silikonowa przy ujściu zbiornika wody jest przekrzywiona; jeśli jest przekrzywiona, należy ręcznie poprawić miejsce podkładki silikonowej PL

16 Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi na przyszłość. Thank you for using our product. Please keep this manual for your future reference. Danke für den Kauf unseres Produktes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Спасибо за использование нашего продукта. Пожалуйста, сохраните руководстве по эксплуатации на будущее. Znak QC na produkcie świadczy o przeprowadzonej kontroli jakości. Uwaga: Zastrzegamy prawa do wzornictwa produktu oraz jego interpretacje. Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia. Zdjęcia produktu służą wyłącznie do celów demonstracyjnych. Dziękujemy! The QC mark on a product means that it passed quality control. Please note: We reserve the copyright to the product design and its interpretations. We reserve the right to make changes without prior notification. Product photos are for demonstration purposes only. Das QC-Zeichen auf dem Produkt zeugt davon, dass dieses einer Qualitätskontrolle unterzogen wurde. Es ist auch eine Bedingung für die Aufnahme des Produktes durch die Servicestelle sowie eine Grundlagefür die Reparatur im Rahmen der Garantie. Achtung: Wir behalten uns das Recht auf das Produktdesign sowie dessen Auslegungen vor. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktbilder dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Danke! Символ QC указывает, что продукт прошел контроль качества. Примечание: Мы оставляем за собой право на дизайн продукта и его интерпретацию. Мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Фотографии продукта служат только для демонстрационных целей. Distrybutor: ICSD Philipiak Spółka Akcyjna Sp. K., ul. Strażacka 63/65, Warszawa, Polska, NIP:

Instrukcja odśnieżania dachu płaskiego – czas już, aby zarządcy budynków z dachami płaskimi wyciągnęli ją z dna szuflady. Pretekstem do tego jest pierwszy śnieg w danym sezonie, spadający czy to późną jesienią, czy już zimą. Instrukcja odśnieżania dachu płaskiego to zbiór wytycznych, stworzony w celu bezpiecznego użytkowania budynku i odpowiedniej reakcji na zwiększone opady śniegu. Celem takiego działania ma być bezpieczne usunięcie pokrywy śniegowej zalegającej na dachu hali, sklepu, centrum handlowego, centrum logistycznego bądź innego budynku wielkopowierzchniowego.

NIEBAGATELNA WAGA ŚNIEGU

Zgodnie z art. 61. Ustawy o prawie budowlanym, za bezpieczną eksploatację budynku i odpowiednią reakcję na opady atmosferyczne odpowiedzialny jest użytkownik obiektu. Co należy rozumieć przez sformułowanie „bezpieczna eksploatacja” w kontekście odśnieżania dachu? Zazwyczaj wiąże się to z pomiarem grubości pokrywy śnieżnej i porównaniem uzyskanych wyników z tabelą dopuszczalnych obciążeń zbudowaną w oparciu o konsystencję śniegu. Ale dla własnego bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji warto zrobić coś więcej niż absolutne minimum. Dlatego bardziej uważni – a może bardziej rozsądni – użytkownicy nie polegają jedynie na pomiarze grubości. Ważą pobrane próbki śniegu o znanej objętości i w ten sposób dokonują porównania bliski wartości rzeczywistej.

UWAGA, NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Wiedza na temat aktualnego obciążenia dachu płaskiego, prognozowanej pogody oraz możliwej mobilizacji ekipy odśnieżającej jest kluczowa dla bezpieczeństwa danego budynku i często jest zbierana przez użytkownika przez wiele lat. Pomagają w tym urządzenia stworzone przez Sense Monitoring, które pozytywnie wpływają także na odśnieżanie dachu płaskiego – takie jak sensory Sense S-One, Detektory Spiętrzenia Wody, a także – Alerty Pogodowe, czyli funkcjonalność Platformy Inteligentny Dach, dostarczająca precyzyjną, dopasowaną do potrzeb branży PropTech prognozę aury.

Instrukcja odśnieżanie dachu płaskiego przydaje się dlatego, że samo odśnieżanie może być niebezpieczne dla konstrukcji budynku. Nie wolno kumulować śniegu na połaci dachowej, również niedopuszczalne jest nierównomierne usuwanie śniegu. Jest to spowodowane tym, że niesymetryczne obciążenie doprowadzić może do zawalenia dachu, co miało miejsce niejednokrotnie w historii.

INSTRUKCJA ODŚNIEŻANIA DACHU PŁASKIEGO: CO POWINNA ZAWIERAĆ?

Prawidłowo przygotowana instrukcja odśnieżania dachu powinna zawierać m. in:

  • sposób pomiaru ciężaru śniegu,
  • wytyczne usuwania śniegu z dachu płaskiego,
  • zasady ogólne przy usuwaniu śniegu z dachu płaskiego,
  • schemat i kolejność usuwania śniegu z dachu płaskiego,
  • zasady bezpieczeństwa miejsca pracy i pracowników,
  • zabezpieczenie pokrycia dachu płaskiego przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie instrukcji odśnieżania powinna mieć uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie. Najczęściej jest to autor projektu konstrukcji budynku.

Coraz częściej są stosowane systemy, które pomagają w utrzymaniu dachów płaskich. Zazwyczaj mierzone są stany graniczne nośności lub użytkowalności. Dzięki temu, że dostarczają takich informacji, uwalniają użytkowników od żmudnej i manualnej procedury kontroli obciążeń. Co ciekawe, takie systemy są bardziej poprawne z punktu widzenia normowego niż kontrolowanie obciążeń, gdyż mówią nie tyle ile śniegu jest na dachu, tylko czy jest ona bezpieczna.

Właśnie w takich rozwiązaniach specjalizuje się nasza firma Sense Monitoring. Z naszych narzędzi stworzonych dla branży proptech korzystają firmy nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Zachęcamy do zapoznania się z wykazem naszych realizacji oraz ofertą Sense Monitoring.

Jeżeli potrzebujesz odświeżyć swoją instrukcję odśnieżania, chętnie pomożemy.

SKĄD POBRAĆ INSTRUKCJĘ?

Wystarczy zajrzeć na specjalnie przygotowaną stronę, na której znajdziecie opracowaną przez nas instrukcję odśnieżania dachu płaskiego. Zachęcamy też do śledzenia firmowego bloga, gdzie znajdziecie kilka wpisów poświęconych tematyce odśnieżania dachu płaskiego.  Liczymy, że nasze eksperckie wsparcie pomoże Wam uniknąć awarii czy zawaleń dachu pod wpływem intensywnych opadów czy zalegającego śniegu.

Artiom Komardin, CSO

inżynier budownictwa z pełnym zakresemuprawnień. Absolwent Politechniki Krakowskiej oraz UJF Grenoble.Ekspert w zakresie budynków wielkopowierzchniowych, autorkilkudziesięciu ekspertyz i opinii konstruktorskich. Współzałożycieloraz wiceprezes firmy Sense Monitoring sp. z o. o. dostarczającejplatformę Inteligentny Dach do zarządzania ryzykami dachów płaskich.

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Instrukcja bezpiecznego użytkowania 2in1 Max

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpiecznego użytkowania 2in1 Max

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpiecznego użytkowania 2in1 Max