Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Bosch Access Easy Controller

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Bosch Access Easy Controller jest procesem, który umożliwia zaktualizowanie oprogramowania sprzętowego, które jest używane do kontrolowania systemu dostępu Bosch. Proces aktualizacji zapewnia najnowsze funkcje i usługi dla systemu oraz zapewnia wsparcie techniczne i bezpieczeństwo. Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Bosch Access Easy Controller zawiera instrukcje krok po kroku, które użytkownicy muszą przestrzegać, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe. Instrukcja zawiera również informacje o warunkach wstępnych, które należy wypełnić przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest ważna dla utrzymania bezpieczeństwa i wydajności systemu. Dlatego też ważne jest, aby użytkownicy przestrzegali instrukcji aktualizacji oprogramowania sprzętowego Bosch Access Easy Controller, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Bosch Access Easy Controller

Poznaj swoje urządzenie dzięki instrukcjom obsługi.

Jeśli zapomniałeś gdzie położyłeś instrukcję dołączoną do swojego urządzenia, masz pomoc pod ręką. Wystarczy wprowadzić E-numer (numer typu modelu) swojego urządzenia, a my przeniesiemy Cię do dostępnych publikacji.

więcej

Dzięki rejestracji swoich urządzeń w MyBosch możesz uzyskać dostęp do Asystenta Serwisowego marki Bosch.

Jeśli Twój produkt jest już zarejestrowany w MyBosch, po prostu zaloguj się i wybierz produkt o który Ci chodzi, aby otrzymać wybrane dla Ciebie informacje i pomoc Asystenta Serwisowego marki Bosch – wszystko czego potrzebujesz i nic ponad to.

Masz kłopot ze znalezieniem tabliczki znamionowej i E-numeru (E-nr) urządzenia? Wejdź na poniższy link i wyszukaj tabliczkę znamionową.

Proszę wybrać swoją kategorię i podkategorię

Zaloguj się do istniejącego konta

Aby być na bieżąco i uzyskać najlepszą wydajność, aktualizuj oprogramowanie urządzenia, gdy tylko dostępna jest nowa wersja. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego mają na celu poprawę funkcjonalności zegarka. Mogą obejmować usprawnienia istniejących funkcji, zupełnie nowe funkcje i poprawki pozwalające naprawić błędy.

W związku z aktualizacją nie utracisz żadnych danych. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego dane z zegarka zostaną zsynchronizowane z serwisem Flow.

Za pomocą tabletu lub innego urządzenia mobilnego

Możesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pomocą urządzenia mobilnego, jeżeli używasz aplikacji Polar Flow do synchronizacji treningów i danych dotyczących aktywności. Aplikacja poinformuje Cię o dostępności aktualizacji i pomoże Ci podczas instalacji. Przed rozpoczęciem aktualizacji zalecamy podłączenie zegarka do źródła zasilania w celu uniknięcia problemów.

W zależności od połączenia bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego może potrwać do 20 minut.

Za pomocą komputera

Jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego, FlowSync powiadomi Cię o tym po podłączeniu zegarka do komputera. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są pobierane za pomocą oprogramowania FlowSync.

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe:

  1. Podłącz zegarek do komputera za pomocą kabla dołączanego do zestawu. Upewnij się, że kabel jest dobrze wpięty. Upewnij się, że występ na kablu został dopasowany do wgłębienia na zegarku (oznaczonego na czerwono).

  2. Oprogramowanie FlowSync rozpocznie synchronizowanie danych.
  3. Po zakończeniu synchronizacji wyświetlone zostanie pytanie, czy oprogramowanie sprzętowe ma zostać zaktualizowane.
  4. Wybierz Tak. Po zainstalowaniu nowego oprogramowania sprzętowego (może to zająć do 10 minut), zegarek zostanie uruchomiony ponownie. Przed odłączeniem zegarka od komputera upewnij się, że aktualizacja oprogramowania sprzętowego została zakończona.

Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe aparatu

 Menu wyświetlane na używanym aparacie fotograficznym mogą się różnić od przedstawionych w tym podręczniku.  Podczas aktualizacji nie wolno:•wyjmować karty pamięciwyłączać aparatuodłączać zasilacza sieciowego lub wyłączać go z sieciwyjmować akumulatoranarażać aparatu na działanie silnego pola elektromagnetycznegoPrzeprowadzenie jednego z powyższych działań może spowodować, że praca aparatu będzie niemożliwa. 1Włóż kartę pamięci zawierającą oprogramowanie sprzętowe do gniazda karty aparatu.  2Włącz aparat. 3Naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu. 4W menu ustawień wybierz opcję Wersja oprogramow. 5

Zostanie wyświetlone okno dialogowe aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Wybierz opcję Tak, aby rozpocząć aktualizację.

Podczas trwania aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat pokazany po prawej. Po zakończeniu aktualizacji na wyświetlaczu pojawi się komunikat pokazany po prawej. 6Sprawdź, czy aktualizacja powiodła się.
6-1. Wyłącz aparat i wyjmij kartę pamięci. 6-2. Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego aparatu, zgodnie z opisem w kroku 2, „Sprawdź aktualną wersję oprogramowania sprzętowego. ”6-3. 2/Pl/Image/ecpx_ms_menu6_pl. jpg" alt=""/>Jeśli zostanie wyświetlony numer zaktualizowanej wersji, aktualizacja powiodła się. „XXXX” to nazwa aparatu fotograficznego, a „**” to wersja oprogramowania sprzętowego.
Jeśli aktualizacja się nie powiodła, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu Nikon. 7Sformatuj kartę pamięci w aparacie fotograficznym. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego została zakończona.

Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Bosch Access Easy Controller

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Bosch Access Easy Controller

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja aktualizacji oprogramowania sprzętowego Bosch Access Easy Controller