Informacje techniczne Electrolux Eeq47200l

Electrolux EEQ47200L to nowa pralka z technologią EcoInverter, która zapewnia wydajność i oszczędność energii. Pralka ma 8 kg pojemności i pracuje w klasie energetycznej A+++ -10%. Wbudowany system głośności redukuje hałas i wibracje, co sprawia, że jest cicha i wygodna w użytkowaniu. Pralka ma także automatyczny system kontroli wilgotności, który zapewnia optymalne wybielanie i wypranie. Pralka jest łatwa w użyciu i ma wiele przydatnych funkcji, w tym cykl szybkiego prania, odświeżanie ubrań i opcję prania wełny. Wszystkie te funkcje łączą się, aby zapewnić optymalne wyniki prania.

Ostatnia aktualizacja: Informacje techniczne Electrolux Eeq47200l

Elektrotechnika (inżynieria elektryczna) – dziedzina techniki i nauki, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem oraz użytkowaniem energii elektrycznej.

Elektrotechnika dawniej i obecnie[edytuj | edytuj kod]

Dawniej do elektrotechniki zaliczano też pozostałe dziedziny inżynierii, które związane były z wykorzystaniem elektryczności i elektromagnetyzmu (telegrafię, telefonię, radiotechnikę). Wraz z wynalezieniem nowych urządzeń (lampa elektronowa, dioda, tranzystor) dziedziny te weszły w skład odrębnej, nowo powstałej dyscypliny zwanej elektroniką (i powiązanej z nią telekomunikacją). Elektronika, w odróżnieniu od elektrotechniki (w jej współczesnym rozumieniu), ogólnie rzecz biorąc nie zajmuje się zagadnieniami związanymi z energią elektryczną, ale koncentruje się na przetwarzaniu i przesyle sygnałów elektrycznych – dawniej analogowych, dziś przede wszystkim cyfrowych. Ponadto na gruncie elektroniki i telekomunikacji rozwinęła się inżynieria komputerów i związana z nią informatyka i teleinformatyka – dziedziny zajmujące się dziś przetwarzaniem i przesyłem danych.

Podstawy[edytuj | edytuj kod]

Podstawą dla elektrotechniki są:

 • fizyka (w tym szczególnie elektryczność, prąd elektryczny, elektrodynamika, elektromagnetyzm i teoria obwodów, która opisuje oddziaływanie takich elementów jak oporniki, kondensatory, cewki zarówno w obwodach prądu stałego, jak i w obwodach prądu przemiennego; jednofazowego i trójfazowego)
 • matematyka (w tym algebra liniowa, analiza matematyczna, równania różniczkowe i metody numeryczne)

Dziedziny te pozwalają uzyskać zarówno jakościowy, jak i ilościowy opis pracujących urządzeń elektrycznych.

Zagadnienia elektrotechniki[edytuj | edytuj kod]

Elektrotechnika obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:

 • metrologia elektryczna (miernictwo elektryczne) – oraz monitoring i diagnostyka urządzeń

Aparatura wysokiego napięcia

 • maszyny elektryczne (prądnice, silniki elektryczne, transformatory)
 • elektroenergetyka
  • wytwarzanie energii elektrycznej, źródła prądu, generatory elektryczne, elektrownie: konwencjonalne i niekonwencjonalne (korzystające z odnawialnych źródeł energii), mikroźródła (generacja rozproszona), bezstykowe źródła zasilania
  • technika wysokich napięć
  • linie napowietrzne i kablowe, stacje elektroenergetyczne (rozdzielnie, stacje transformatorowo-rozdzielcze i stacje transformatorowe), aparaty elektryczne, instalacje elektryczne
  • zabezpieczenia elektryczne (przeciwzakłóceniowe): techniki przepięciowe, techniki odgromowe, jakość energii elektrycznej (zob. też elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa)
  • sieci elektroenergetyczne w tym sieci inteligentne
  • przesył danych liniami elektroenergetycznymi
 • urządzenia elektryczne
 • środowisko pracy urządzeń elektrycznych (kompatybilność elektromagnetyczna)
 • bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych
 • użytkowanie energii elektrycznej (zwykle związane z jej przetwarzaniem w inne rodzaje energii):
  • świetlną (zob. technika świetlna)
  • mechaniczną (zob. org/wiki/Nap%C4%99d_elektryczny" title="Napęd elektryczny">napęd elektryczny)
  • cieplną (zob. org/wiki/Elektrotermia" title="Elektrotermia">elektrotermia, technika mikrofal)
  • chemiczną (zob. org/wiki/Elektrochemia" title="Elektrochemia">elektrochemia)

Wybrane zastosowania[edytuj | edytuj kod]

 • w transporcie: instalacja elektryczna pojazdów, pojazdy elektryczne (w tym: elektryczne zespoły trakcyjne), sieć trakcyjna, kolej napędzana silnikami liniowymi, kolej magnetyczna, urządzenia elektryczne okrętów (w tym okrętów podwodnych i torped) oraz innych statków (w tym samoloty elektryczne).
 • w budownictwie i przemyśle (np. org/wiki/Nap%C4%99d_elektryczny" title="Napęd elektryczny">napędy wind, dźwignic; maszyny elektryczne dla HVAC)
 • w medycynie (precyzyjne maszyny elektryczne dla robotów wykonujących operacje chirurgiczne) i inżynierii biomedycznej (napędy protez, rozrusznik serca, pompa insulinowa itp. )
 • w urządzeniach powszechnego użytku: napędy w elektronarzędziach, sprzęcie AGD, komputerach (np. napędy dysków twardych)
 • w automatach publicznych (np. napędy w bankomatach, automatach z biletami, handlowych itp. )
 • w systemach wojskowych (np. generatory dla broni wykorzystującej emitowanie wiązek skupionej energii ang. directed energy weapons, mikrogeneratory pojazdów bezzałogowych i przenośne mikrogeneratory dla piechoty)

Związek z innymi dziedzinami[edytuj | edytuj kod]

Elektrotechnika korzysta też z osiągnięć:

 • energetyki (gospodarka energetyczna, rynki energii, nieodnawialne i odnawialne źródła energii)
 • inżynierii mechanicznej (w tym: mechanika ciała stałego, materiałoznawstwo, konstruowanie i graficzny zapis konstrukcji)
 • inżynierii materiałowej i fizyki materii skondensowanej (nowe materiałów stosowane w elektrotechnice np. org/wiki/Materia%C5%82y_inteligentne" title="Materiały inteligentne">materiały inteligentne: piezoelektryki, piezomagnetyki, stopy z pamięcią kształtu; nadprzewodniki)
 • elektroniki (zob. org/wiki/Energoelektronika" title="Energoelektronika">energoelektronika – tzw. elektronika przemysłowa, technika mikroprocesorowa, procesory sygnałowe)
 • informatyki (dziś większość pracy inżynierskiej wymaga użycia komputerów; stosowanie oprogramowania komputerowego CAD powszechne jest między innymi przy projektowaniu instalacji elektrycznych).
 • automatyki w tym między innymi:
  • sterowanie napędami
  • modelowanie układów elektroenergetycznych i sterowanie nimi (stabilność systemu elektroenergetycznego, regulacja częstotliwości i napięć w systemie elektroenergetycznym)

Historia[edytuj | edytuj kod]

Zawód inżyniera elektryka w różnych krajach[edytuj | edytuj kod]

W większości państw, licencjat z inżynierii oznacza pierwszy krok w kierunku świadectwa zawodowego i sam stopień programu jest uznawany przez organizacje zawodowe. Po ukończeniu uznawanego stopnia programu inżynier musi spełnić grupę wymagań (włączając wymagania doświadczenia zawodowego) przed uzyskaniem uprawnienia (certyfikacja). Po uzyskaniu uprawnienia, inżynier jest określony tytułem zawodowego inżyniera (w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Republice Południowej Afryki), dyplomowanego inżyniera (w Indiach, Anglii, Irlandii i Zimbabwe), dyplomowanego zawodowego inżyniera (w Australii i Nowej Zelandii) lub inżyniera europejskiego (w większej części Unii Europejskiej, także w Polsce).

Zalety uprawnienia różnią się w zależności od miejsca. Na przykład w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie „tylko licencjonowany inżynier może pieczętować pracę inżynierską dla publicznych i prywatnych klientów”. To wymaganie jest narzucone przez stan i regionalne ustawodawstwo takie jak ustawa inżynieryjna z Quebecu. W innych krajach, takich jak Australia, nie istnieje taka ustawa. W praktyce wszystkie organizacje certyfikujące zachowują kodeks etyczny, którego oczekują od wszystkich członków, by go dotrzymywać lub narazić się na wykluczenie. W ten sposób te organizacje odgrywają ważną rolę w zachowaniu standardów etycznych dla zawodu. Nawet w kompetencjach gdzie upoważnienie ma niewiele wspólnego lub nie ma żadnych prawnych związków z pracą, inżynierzy podlegają prawu o umownych zobowiązaniach. W przypadkach gdzie praca inżyniera zawodzi, może on podlegać deliktowi zaniedbania i w skrajnych przypadkach, zarzutowi zaniedbania karanego sądownie. Praca inżyniera musi również stosować się do innych licznych zasad i reguł takich jak kodeks budowlany i prawodawstwa odnoszącego się do prawa środowiskowego.

Zanikanie umiejętności technicznych jest poważnym problemem dla inżynierów elektryków. Członkostwo i uczestnictwo w technicznych stowarzyszeniach, regularne przeglądy czasopism w dziedzinie i zwyczaj ciągłej nauki są niezbędne dla zachowania fachowości.

Światowy zasięg osiągnęły dwie organizacje zawodowe dla inżynierów elektryków, które wywodzą się ze świata anglosaskiego (obie instytucje zrzeszają dziś także elektroników):

 • brytyjski Instytut Inżynierów Elektryków (ang. IEE), który został scalony z Instytutem Zrzeszenia Inżynierów (ang. IIE) i jest dziś częścią Instytutu Inżynierii i Technologii (ang. IET)
 • znany lepiej elektronikom, amerykański Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (ang. IEEE). Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników daje 30% światowej literatury elektrotechniki, posiada ponad 360 tysięcy członków na całym świecie i organizuje ponad 3 tysiące konferencji rocznie. Instytut Inżynierii i Technologii wydaje 21 czasopism, posiada na całym świecie powyżej 150 tysięcy członków i utrzymuje, że jest największym zawodowym, inżynierskim stowarzyszeniem w Europie.

W Polsce długą tradycję w zrzeszaniu osób zawodowo zajmujących się elektryką (zarówno inżynierów, jak i techników) posiada Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). Stowarzyszenie to organizuje kursy i egzaminy związane z uprawnieniami zawodowymi SEP (do nadzoru lub zatwierdzania prac z urządzeniami elektrycznymi określonej kategorii).

W państwach jak Australia, Kanada i Stany Zjednoczone inżynierzy elektrycy tworzą około 0, 25% siły roboczej. Poza tymi krajami trudno oszacować demografię zawodu z powodu mniejszej dokładności sprawozdań o statystykach zatrudnienia. Jednakże biorąc pod uwagę absolwentów elektrotechniki przypadających na jedną osobę, absolwenci elektrotechniki mogą prawdopodobnie być najbardziej licznymi w państwach takich jak Tajwan, Japonia, Indie i Korea Południowa.

Inżynierzy elektrycy projektują, rozwijają, testują i nadzorują rozwój instalacji elektrycznych. Na przykład mogą pracować przy obsłudze elektrowni, zajmować się oświetleniem i instalacją elektryczną budynków, projektowaniem urządzeń gospodarstwa domowego lub nadzorem elektrycznym maszyn przemysłowych[1].

Dla wielu inżynierów, techniczna praca ogranicza się tylko do części pracy, którą wykonują. Dużo czasu może być spędzone na zajęciach takich jak dyskusja propozycji z klientami, przygotowanie zbiorów i określeniu planu projektu. Zdolność przedstawienia zarysu pomysłu jest stale bezcenna dla szybkiej komunikacji z innymi. Wielu starszych inżynierów zarządza zespołem techników lub innych inżynierów i dlatego umiejętności zarządzania są ważne. Większość projektów inżynierskich wymaga pewnych form dokumentacji i dlatego uwydatnione umiejętności komunikacyjne są bardzo ważne.

Miejsca pracy elektrotechników są tak różnorodne jak praca, którą wykonują. Elektrotechnicy mogą się znaleźć w środowisku nieskazitelnie czystego laboratorium zakładu przemysłowego, biurach firmy konsultingowej lub na terenie kopalni. Podczas swojego okresu pracy zawodowej, elektrotechnicy mogą się odnaleźć nadzorując szeroki zakres jednostek zawierający naukowców, elektryków, programistów komputerowych i innych inżynierów.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Electrical and Electronics Engineers, except Computer. [w:] Occupational Outlook Handbook [on-line]. [dostęp 2014-10-27].

Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

 • Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków (praca zbiorowa), Warszawa 1991, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, ISBN 83-204-1117-3.
 • p
 • d
 • e

Nauki inżynieryjne i techniczne

Wizyty serwisowe

W przypadku awarii urządzenia rekomendujemy kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu weryfikacji czy problem można rozwiązać bez udziału oraz wizyty pracownika serwisu. 

Informujemy jednocześnie, iż nasze serwisy pracują w pełnym zakresie (lecz mogą występować okresowe wydłużenia terminów wizyt serwisowych), a umawianie wizyt jest możliwe za pośrednictwem naszej Infolinii.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli przebywają Państwo obecnie na kwarantannie lub w ciągu ostatnich 14 dni mieliście Państwo kontakt z osobami zakażonymi lub występują u Państwa lub u członków Państwa rodziny objawy przeziębienia lub grypy, wysoka temperatura ciała lub trudności w oddychaniu, uprzejmie prosimy o zaniechanie rezerwacji wizyty serwisowej co najmniej 7 dni od czasu ustąpienia wszystkich objawów, jak również do czasu końca kwarantanny.

Jeżeli wizyta serwisowa została już umówiona uprzejmie prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu przełożenia jej terminu.

W celu ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników, wprowadziliśmy dodatkowe środki ostrożności, których należy przestrzegać podczas wizyty zarówno u Państwa w domu, jak i w siedzibie serwisu. Pracownicy serwisu powinni unikać bezpośredniego kontaktu z klientami (np. uścisku dłoni na przywitanie), nosić maski ochronne na twarzy i mieć możliwość zadać dodatkowe pytania dotyczące zdrowia Klienta (w tym zaproponować zmianę terminu wizyty).

Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie.

Promocja!

Kup wybrany sprzęt dużego AGD,
a my zapłacimy Twoje rachunki.

Dowiedz się więcej

Zaoszczędź nawet 25% na wybranym sprzęcie AGD.

Zasady promocji

i drugi wybrany produkt.

ODBIERZ robot planetarny w prezencie.

Sprawdź szczegóły promocji

Szuflada UniversalDose

Umożliwia umieszczenie każdego rodzaju detergentu, również kapsułki.

Przełam schemat

Dowiedz się więcej

Wejdź do wirtualnej kuchni Electrolux!

Poznaj pełną gamę urządzeń do Twojej nowej kuchni.

Promocje

Weź udział w naszych promocjach

Promocje na wybrane produkty. Nasz upominek dla Ciebie. pl/mypages/register-a-product/" data-gtm-id="pap____promotions-and-offers">Zarejestruj produktOdbierz kod rabatowy

Rejestrując urządzenie Electrolux możesz otrzymać kod rabatowy. pl/vacuums-home-comfort/air-comfort/air-purifiers/? page=1" data-gtm-id="pap____the-air-purifier-pure-a9, -against-pollen">Oczyszczacze powietrza Pure A9

Uwolnij dom od smogu i zanieczyszczeń.

Szukasz części zamiennych i akcesoriów?

Sprawdż naszą ofertę. pl/support/onboarding-steam-ovens/" data-gtm-id="pap____discover-the-world-of-steam">Odkryj świat pary800 FlexiBridge® + eXTractorWolność w kuchni – uwolnij przestrzeń bez ograniczeń

Zainstaluj wyciąg w dowolnym miejscu — nie ma konieczności montowania okapu wiszącego nad płytą.

Poznaj naszą ofertę

Piekarniki

Pralki

Płyty do zabudowy

Zmywarki

Odkurzacze tradycyjne workowe

Suszarki

Okapy

Lodówki

Pralko-suszarki

Oczyszczacze powietrza

Odkurzacze bezprzewodowe

Informacje techniczne Electrolux Eeq47200l

Bezpośredni link do pobrania Informacje techniczne Electrolux Eeq47200l

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje techniczne Electrolux Eeq47200l