Dokument rozwiązania Craftsman Cmgsb26208

Craftsman Cmgsb26208 to dokument rozwiązania, który zawiera szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące montażu, naprawy i konserwacji urządzeń Craftsman. Zawiera on informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania narzędzi, dostosowania części i wymiany. Dokument zawiera także schematy części i wskazówki dotyczące użytkowania narzędzi. Dokument jest dostępny do pobrania na oficjalnej stronie Craftsman i może być przydatny dla osób, które szukają dodatkowych informacji na temat urządzeń Craftsman.

Ostatnia aktualizacja: Dokument rozwiązania Craftsman Cmgsb26208


Pismo

Wypowiedzenie umowy o telewizj� ze wzgl�du na �mier� abonenta

Wypowiedzenie umowy o telewizj� ze wzgl�du na �mier� abonenta przeznaczony jest dla bliskich osoby zmar�ej w celu wypowiedzenia umowy z dostawc� us�ugi telewizji kablowej jakim... Media » Multimedia Polska S. A. ZobaczPobierz
Pismo

Wypowiedzenie umowy o �wiadczenie us�ugi telefonu stacjonarnego z powodu �mierci abonenta

Pismo Wypowiedzenie umowy o �wiadczenie us�ugi telefonu stacjonarnego z powodu �mierci abonenta przeznaczone jest dla bliskich osoby zmar�ej na kt�r� by�a us�uga telefonu... html" title="Zobacz opis! - Wypowiedzenie umowy o �wiadczenie us�ugi telefonu stacjonarnego z powodu �mierci abonenta">Zobacz
Pobierz
Pismo

Rozwi�zanie umowy z Multimedia Polska S.

Nie masz zamiaru korzystania z us�ug oferowanych przez Multimedia Polska S. lub chcesz korzysta� tylko z jednej us�ugi np. internetu - skorzystaj z pisma Rozwi�zanie umowy z... html" title="Zobacz opis! - Rozwi�zanie umowy z Multimedia Polska S. ">Zobacz
Pobierz
Pismo

Wniosek o potwierdzenie mo�liwo�ci przeniesienia numeru abonenta do sieci

Wniosek o potwierdzenie mo�liwo�ci przeniesienia numeru abonenta do sieci przeznaczony jest dla firm posiadaj�cych telefon na abonament, kt�re chc� przenie�� sw�j nr telefonu z... pl/era, cat, 1134. html">Media » T-Mobile / ERAZobacz
Pobierz

Wniosek o potwierdzenie mo�liwo�ci przeniesienia numeru abonenta do sieci

Wniosek o potwierdzenie mo�liwo�ci przeniesienia numeru abonenta do sieci przeznaczony jest dla os�b posiadaj�cych telefon na abonament, kt�re chc� przenie�� sw�j nr telefonu z... html" title="Zobacz opis! - Wniosek o potwierdzenie mo�liwo�ci przeniesienia numeru abonenta do sieci">Zobacz
Zobacz
Pismo

Przeniesienie umowy o Neostrad� na nowego abonenta po �mierci poprzedniego

Przeniesienie umowy o Neostrad� na nowego abonenta po �mierci poprzedniego przeznaczony jest dla krewnych lub spadkobierc�w osoby zmar�ej i chc� przenie�� na siebie umow� o... pl/telekomunikacja-polska, cat, 1139. html">Media » Orange Polska - Oferta StacjonarnaZobacz
Pobierz
Pismo

Przeniesienie umowy o telefon na nowego abonenta po �mierci poprzedniego

Zobacz
Pobierz
Pismo

Wypowiedzenie umowy o Neostrad� z powodu �mierci abonenta

Wypowiedzenie umowy o Neostrad� z powodu �mierci abonenta przeznaczony jest dla krewnych lub spadkobierc�w osoby zmar�ej i chc� rozwi�za� umow� o �wiadczenie us�ugi Neostrada TP z... html" title="Zobacz opis! - Wypowiedzenie umowy o Neostrad� z powodu �mierci abonenta">Zobacz
Pobierz
Pismo

Wypowiedzenie umowy o DSL z powodu �mierci abonenta

Wypowiedzenie umowy o DSL z powodu �mierci abonenta przeznaczony jest dla krewnych lub spadkobierc�w osoby zmar�ej i chc� rozwi�za� umow� o �wiadczenie us�ugi DSL z operatorem... html" title="Zobacz opis! - Wypowiedzenie umowy o DSL z powodu �mierci abonenta">Zobacz
Pobierz
Pismo

Wypowiedzenie umowy o telefon stacjonarny z powodu �mierci abonenta

Wypowiedzenie umowy o telefon stacjonarny z powodu �mierci abonenta przeznaczony jest dla krewnych lub spadkobierc�w osoby zmar�ej i chc� rozwi�za� umow� o �wiadczenie us�ug... html" title="Zobacz opis! - Wypowiedzenie umowy o telefon stacjonarny z powodu �mierci abonenta">Zobacz
Pobierz

Wniosek o potwierdzenie mo�liwo�ci przeniesienia numeru abonenta do sieci

Media » PlusZobacz
Media » TelewizjaZobaczPobierz

Wypowiedzenie umowy o �wiadczenie us�ugi telefonu stacjonarnego z powodu �mierci abonenta

Media » VectraZobacz
Pismo

Wypowiedzenie umowy o �wiadczenie us�ugi internetu z powodu �mierci abonenta

Pismo Wypowiedzenie umowy o �wiadczenie us�ugi internetu z powodu �mierci abonenta przeznaczone jest dla bliskich osoby zmar�ej na kt�r� by�a us�uga dost�pu do internetu... pl/upc-polska, cat, 1154. html">Media » UPC PolskaZobacz
Pobierz
Pismo

Wypowiedzenie umowy o �wiadczenie wszystkich us�ug z powodu �mierci abonenta

Pismo o Wypowiedzenie umowy o �wiadczenie wszystkich us�ug z powodu �mierci abonenta przeznaczone jest dla bliskich osoby zmar�ej, w celu wypowiedzenia umowy o �wiadczenie us�ugi... html" title="Zobacz opis! - Wypowiedzenie umowy o �wiadczenie wszystkich us�ug z powodu �mierci abonenta">Zobacz
Pobierz
Pismo

Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telefonu stacjonarnego

Dokument Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telefonu stacjonarnego przeznaczony jest dla os�b prowadz�cych dzia�alno�� gospodarcz� i chc� rozwi�za� umow� o �wiadczenie us�ugi... html" title="Zobacz opis! - Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telefonu stacjonarnego">Zobacz
Pobierz

Wypowiedzenie umowy o �wiadczenie wszystkich us�ug z powodu �mierci abonenta

Pismo Wypowiedzenie umowy o �wiadczenie wszystkich us�ug z powodu �mierci abonenta przeznaczone jest dla bliskich osoby zmar�ej na kt�r� by�y us�ugi telefonu, telewizji oraz... html" title="Zobacz opis! - Wypowiedzenie umowy o �wiadczenie wszystkich us�ug z powodu �mierci abonenta">Zobacz
Pismo

Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telefonu stacjonarnego oraz internetu

Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telefonu stacjonarnego oraz internetu przeznaczone dla os�b prowadz�cych dzia�alno�� gospodarcz�, kt�rzy posiadaj� us�ug� telefonu i... html" title="Zobacz opis! - Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telefonu stacjonarnego oraz internetu">Zobacz
Pobierz
Pismo

Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telefonu stacjonarnego dla klient�w indywidualnych

Dokument Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telefonu stacjonarnego dla klient�w indywidualnych przeznaczony jest dla os�b fizycznych, kt�re chc� rozwi�za� umow� o �wiadczenie... html" title="Zobacz opis! - Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telefonu stacjonarnego dla klient�w indywidualnych">Zobacz
Pobierz
Pismo

Zmiana danych abonenta internetu z powodu �mierci poprzedniego w�a�ciciela

Pismo Zmiana danych abonenta internetu z powodu �mierci poprzedniego w�a�ciciela przeznaczone dla bliskich osoby zmar�ej i chc� przepisa� us�ug� dost�pu do sieci internet na siebie... html" title="Zobacz opis! - Zmiana danych abonenta internetu z powodu �mierci poprzedniego w�a�ciciela">Zobacz
Pobierz
Pismo

Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telewizji oraz internetu dla klienta indywidualnego

Pismo Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telewizji oraz internetu dla klienta indywidualnego przeznaczone jest dla klient�w indywidualnych operatora Multimedia Polska S. A.,... html" title="Zobacz opis! - Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telewizji oraz internetu dla klienta indywidualnego">Zobacz
Pobierz
Wniosek

Wniosek o roz�o�enie na raty nale�no�ci z tytu�u kary za zerwanie umowy

Wniosek o roz�o�enie na raty nale�no�ci z tytu�u kary za zerwanie umowy przeznaczony jest dla os�b, kt�re rozwi�za�y umow� z firm� Multimedia Polska przed terminem jej zako�czenia... html" title="Zobacz opis! - Wniosek o roz�o�enie na raty nale�no�ci z tytu�u kary za zerwanie umowy">Zobacz
Pobierz
Pismo

Wypowiedzenie umowy o �wiadczenie us�ugi telewizji z powodu �mierci abonenta

Pismo Wypowiedzenie umowy o �wiadczenie us�ugi telewizji z powodu �mierci abonenta przeznaczone jest dla bliskich osoby zmar�ej na kt�r� by�a us�uga telewizji kablowej �wiadczona... html" title="Zobacz opis! - Wypowiedzenie umowy o �wiadczenie us�ugi telewizji z powodu �mierci abonenta">Zobacz
Pobierz
Pismo

Zmiana danych abonenta telewizji kablowej z powodu �mierci poprzedniego w�a�ciciela

Pismo Zmiana danych abonenta telewizji kablowej z powodu �mierci poprzedniego w�a�ciciela przeznaczone dla bliskich osoby zmar�ej i chc� przepisa� us�ug� telewizji kablowej na... html" title="Zobacz opis! - Zmiana danych abonenta telewizji kablowej z powodu �mierci poprzedniego w�a�ciciela">Zobacz
Pobierz
Pismo

Zmiana danych abonenta telefonu stacjonarnego z powodu �mierci poprzedniego w�a�ciciela

Pismo Zmiana danych abonenta telefonu stacjonarnego z powodu �mierci poprzedniego w�a�ciciela przeznaczone dla bliskich osoby zmar�ej i chc� przepisa� us�ug� telefonu stacjonarnego... html" title="Zobacz opis! - Zmiana danych abonenta telefonu stacjonarnego z powodu �mierci poprzedniego w�a�ciciela">Zobacz
Pobierz
Pismo

Wypowiedzenie umowy o internet z powodu �mierci abonenta

Wypowiedzenie umowy o internet z powodu �mierci abonenta przeznaczony jest dla bliskich osoby zmar�ej w celu wypowiedzenia umowy z dostawc� us�ugi internetu jakim jest Multimedia... html" title="Zobacz opis! - Wypowiedzenie umowy o internet z powodu �mierci abonenta">Zobacz
Pobierz
Pismo

Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telefonu oraz telewizji

Pismo Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telefonu oraz telewizji przeznaczone jest dla os�b prowadz�cych dzia�alno�� gospodarcz�, kt�re chc� rozwi�za� umow� o �wiadczenie... html" title="Zobacz opis! - Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telefonu oraz telewizji">Zobacz
Pobierz
Pismo

Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telewizji kablowej dla klienta indywidualnego

Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telewizji kablowej dla klienta indywidualnego przeznaczony jest dla os�b fizycznych posiadaj�cych us�ug� telewizji kablowej w firmie... html" title="Zobacz opis! - Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telewizji kablowej dla klienta indywidualnego">Zobacz
Pobierz
Pismo

Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telewizji kablowej

Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telewizji kablowej przeznaczone jest dla os�b prowadz�cych dzia�alno�� gospodarcz� i chc� zako�czy� umow� o telewizj� kablow� �wiadczon�... html" title="Zobacz opis! - Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telewizji kablowej">Zobacz
Pobierz
Pismo

Klepsydra pogrzebowa

�mier� dotyka niestety wszystkich. W przypadku kiedy odchodzi od nas osoba bliska, na najbli�szej rodzinie spoczywa obowi�zek pochowania zmar�ego. Powinni�my te� poinformowa� o jego... pl/rozne, cat, 1032. html">Spo�eczno�ciowe » R�neZobacz
Pobierz
Wniosek

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu przeznaczony dla os�b, kt�re chc� zg�osi� �mier� bliskiej osoby zmar�ej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. pl/urzad-stanu-cywilnego, cat, 1108. html">Urz�d Miasta » Urz�d Stanu CywilnegoZobacz
Pobierz
Pismo

Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telewizji oraz internetu

Pismo Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telewizji oraz internetu przeznaczone dla os�b prowadz�cych dzia�alno�� gospodarcz�, kt�rzy chc� zako�czy� korzystanie z us�ugi... html" title="Zobacz opis! - Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi telewizji oraz internetu">Zobacz
Pobierz
Pismo

Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi internetu

Dokument Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi internetu przeznaczony jest dla os�b prowadz�cych dzia�alno�� gospodarcz� i chc� rozwi�za� umow� o �wiadczenie us�ugi dost�pu do... html" title="Zobacz opis! - Rozwi�zanie umowy o �wiadczenie us�ugi internetu">Zobacz
Pobierz
Pismo

Przyznanie odprawy po�miertnej

W ka�dej firmie mo�e przydarzy� si� taka sytuacja - nag�a �mier� pracownika. W takich sytuacjach mo�e przys�ugiwa� odprawa po�miertna. O tym fakcie nale�y poinformowa� rodzin� zmar�ego. pl/dokumenty-z-prawa-pracy, cat, 1076. html">Pracodawca » Dokumenty z Prawa PracyZobacz
Pobierz
Pismo

Kondolencje

Niestety �mier� dotyka wszystkich - zazwyczaj w najmniej spodziewanym momencie. Je�eli by� to jeden z wsp�pracownik�w - wypada z�o�y� kondolencje rodzinie zmar�ego - nie tylko poprzez... pl/pisma-informacyjne, cat, 1078. html">Pracodawca » Pisma InformacyjneZobacz
Pobierz
Wniosek

Wniosek o odroczenie terminu p�atno�ci podatku

Co zrobi� w sytuacji kiedy nale�y zap�aci� podatek - wynikaj�cy ze z�o�onej deklaracji podatkowej - a nie posiadasz �rodk�w do jego op�acenia? Nie pozostaje nic innego jak tylko z�o�y�... pl/pozostale, cat, 1118. html">Urz�d Skarbowy » Pozosta�eZobacz
Pobierz
Pismo

Pismo - Informacja o wyga�ni�ciu umowy z powodu �mierci pracownika

Zdarzaj� si� sytuacje kiedy nale�y u�y� powy�szego dokumentu. Ma on na celu poinformowania rodziny zmar�ego pracownika o rozwi�zaniu stosunku pracy pomi�dzy pracodawc� a pracownikiem z... html" title="Zobacz opis! - Pismo - Informacja o wyga�ni�ciu umowy z powodu �mierci pracownika">Zobacz
Pobierz
Pismo

Wypowiedzenie umowy o telefon stacjonarny po �mierci abonenta

Wypowiedzenie umowy o telefon stacjonarny po �mierci abonenta przeznaczone jest dla bliskich osoby zmar�ej, na kt�r� by�a �wiadczona us�uga telefonu stacjonarnego u operatora Netia. pl/netia, cat, 1140. html">Media » NetiaZobacz
Pobierz
Pismo

Przeniesienie umowy o DSL TP na nowego abonenta po �mierci poprzedniego

Przeniesienie umowy o DSL TP na nowego abonenta po �mierci poprzedniego przeznaczony jest dla krewnych lub spadkobierc�w osoby zmar�ej i chc� przenie�� na siebie umow� o... html" title="Zobacz opis! - Przeniesienie umowy o DSL TP na nowego abonenta po �mierci poprzedniego">Zobacz
Pobierz
Pismo

Wypowiedzenie umowy o telefon z powodu �mierci abonenta

Niestety przytrafiaj� si� sytuacje, w kt�rych zmuszeni jeste�my za�atwia� sprawy po zmar�ych. Do jednych z takich spraw nale�y zaliczy� przepisanie umowy o �wiadczenie us�ug... pl/dialog, cat, 1158. html">Media » DIALOGZobacz
Pobierz

Wypowiedzenie umowy o internet z powodu �mierci abonenta

Niestety przytrafiaj� si� sytuacje, w kt�rych zmuszeni jeste�my za�atwia� sprawy po zmar�ych. Do jednych z takich spraw nale�y zaliczy� przepisanie umowy o �wiadczenie us�ug internetowych... html" title="Zobacz opis! - Wypowiedzenie umowy o internet z powodu �mierci abonenta">Zobacz
Pismo

O�wiadczenie o realizowaniu w innych bankach dyspozycji na wypadek �mierci

Zgodnie z prawem bankowym wyp�ata z rachunku/�w oszcz�dno�ciowych ��cznie na rzecz wszystkich zapisobiorc�w nie mo�e przekroczy� kwoty przypadaj�cego na ostatni miesi�c przed �mierci�... pl/bank, cat, 1085. html">Spo�eczno�ciowe » BankZobacz
Pobierz
Pismo

Wypowiedzenie umowy o internet po �mierci abonenta

Wypowiedzenie umowy o internet po �mierci abonenta przeznaczone jest dla bliskich osoby zmar�ej, na kt�r� by�a �wiadczona us�uga dost�pu do internetu u operatora Netia. html" title="Zobacz opis! - Wypowiedzenie umowy o internet po �mierci abonenta">Zobacz
Pobierz
Pismo

O�wiadczenie o nierealizowaniu w innych bankach dyspozycji na wypadek �mierci

Je�eli chcesz otrzyma� pieni�dze, kt�re zosta�y Ci przekazane poprzez deklaracj� posiadacza rachunku na wypadek �mierci - potrzebne jest za�atwienie kilku formalno�ci. Jedn� z nich jest... html" title="Zobacz opis! - O�wiadczenie o nierealizowaniu w innych bankach dyspozycji na wypadek �mierci">Zobacz
Pobierz

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika jest to dokument pisemny, w którym pracownik wyraża chęć rozwiązania umowy o pracę, po upływie pewnego okresu oczekiwania, zwanego okresem wypowiedzenia, co skutkuje zakończeniem tej umowy. Złożenie wypowiedzenia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę po upływie okresu wypowiedzenia. W trakcie trwania okresu wypowiedzenia, pracownik zwykle nadal wykonuje pracę. Pracodawca może pracownika zwolnić z obowiązku wykonywania pracy, po wypowiedzeniu umowy o pracę. Wówczas pracownik nie wykonuje pracy, ale pracodawca nadal płaci pracownikowi wynagrodzenie, aż do zakończenia upływu okresu wypowiedzenia.

Ustalenie odpowiedniego okresu wypowiedzenia:

Długość okresów wypowiedzenia wynika z przepisów Kodeksu Pracy. Zakończenie okresu wypowiedzenia wypada w dniu ustania stosunku pracy (a nie w dniu wręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę). Aby wyliczyć okres wypowiedzenia należy zsumować okres czasu od rozpoczęcia wykonywania pracy do momentu zakończenia okresu wypowiedzenia, a więc dnia faktycznego rozwiązania umowy:

np. umowa o pracę, zawarta 1 lipca 2019 r. i wypowiedziana 27 czerwca 2022 r. ulegnie rozwiązaniu dnia 30 września 2022 r. (gdyż pracownik przepracował 2 lata, 11 miesięcy i 27 dni, a rozwiązanie umowy o pracę nastąpi po upływie okresu wypowiedzenia, który to okres wydłuża staż pracy pracownika o 3 miesiące i spowoduje, że staż pracy u pracodawcy wyniesie 3 lata i 3 miesiące).

Taki sposób wyliczenia okresu wypowiedzenia wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, który przyjął fikcyjną konstrukcję, wedle której do okresu zatrudnienia (stażu pracy), od którego uzależniona jest długość okresu wypowiedzenia, wliczony zostaje także staż pracy, przypadający po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Długość okresów wypowiedzenia:

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny, zawartej na okres:

 • co najmniej 2 tygodni wynosi 3 dni robocze;
 • dłuższy niż 2 tygodnie, ale krótszy niż 3 miesiące wynosi 1 tydzień;
 • 3 miesięcy wynosi 2 tygodnie.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony lub nieokreślony, zawartej na okres:

 • krótszy niż 6 miesięcy, wynosi 2 tygodnie;
 • co najmniej 6 miesięcy, ale krótszy niż 3 lata, wynosi 1 miesiąc;
 • co najmniej 3 lata, wynosi 3 miesiące.
 • Okres wypowiedzenia liczony w dniach, rozpoczyna się w następnym dniu, od dnia złożenia wypowiedzenia, kończąc się z upływem ostatniego dnia, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, np. umowa o pracę na okres próbny, zawarta na tydzień (dla której okres wypowiedzenia wynosi 3 dni), wypowiedziana 23 grudnia 2022 r., ulegnie rozwiązaniu z końcem 28 grudnia 2022 r., gdyż 25 i 26 grudnia to dni ustawowo wolne od pracy.

  Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach, rozpoczyna swój bieg w pierwszą niedzielę, po złożeniu wypowiedzenia i zakończy się po upływie 7 dni, zawsze w sobotę, np. umowa o pracę na czas nieokreślony, trwająca 4 miesiące, wypowiedziana 9 sierpnia 2022 r. ulegnie rozwiązaniu dwa tygodnie po pierwszej niedzieli po 9 sierpnia 2022 r., która wypada 14 sierpnia 2022 r., czyli umowa o pracę zakończy się 27 sierpnia 2022 r.

  Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach, rozpoczyna się 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie, a umowa o pracę ulega rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca np. umowa o pracę, która trwała 2 lata, wypowiedziana 11 kwietnia 2022 r. ulega rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca następnego, po 11 kwietnia 2022 r., a więc zakończy się 31 maja 2022 r.

  Strony umowy o pracę (pracownik i pracodawca) mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę, po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich. Ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę nie zmienia trybu jej rozwiązania.

  Jak korzystać z dokumentu?

  Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika powinno nastąpić w formie pisemnej.

  Pracownik może doręczyć swoje oświadczenie o wypowiedzeniu:

 • bezpośrednio do rąk przełożonego albo innej osoby, odpowiedzialnej, w zakładzie pracy, za procesy zatrudnienia i zwolnień w firmie (według zwyczaju panującego w danym zakładzie pracy). Wówczas, można uzyskać podpis przełożonego lub osoby upoważnionej, na kopii złożonego wypowiedzenia, którą pracownik powinien zachować w swojej dokumentacji;
 • pocztą, np. listem poleconym, za poświadczeniem odbioru, co stanowi dla niego dowód doręczenia dokumentu.
 • W następstwie złożonego wypowiedzenia, pracownik może skorzystać z pozostałego urlopu wypoczynkowego, jaki mu przysługuje u pracodawcy. Pracownikowi nie przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, jeśli wypowiedzenie umowy o pracę wyszło z jego inicjatywy.

  Wraz z upływem okresu wypowiedzenia, pracownik powinien rozliczyć się z pracodawcą z powierzonego mu mienia tj. zdać telefon służbowy, samochód służbowy, komputer służbowy, wszelką dokumentację, jaka należy do pracodawcy itd.

  Ponadto, wraz z upływem okresu wypowiedzenia, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Obowiązek ten wynika z mocy prawa. Pracodawca nie może uzależnić wykonania swojej powinności, od przedłożenia, przez pracownika, wniosku o jego wydanie.

  Podstawa prawna:

  Możliwość wypowiedzenia umowy o pracę jest przewidziana w art. 30 i następnych Kodeksu Pracy.

  Możliwość zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy podczas okresu wypowiedzenia wynika z art. 36[2] Kodeksu Pracy.

  Jak edytować wzór:

  Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

  Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

  Znaleziono 61 dokument�w
  Faktura VAT
  Druk Faktury VAT (arkusz excel). Faktura Orygina�/kopia. Faktura jest ze starymi stawkami VAT tj. 3, 7, 22%. Je�eli chcesz pobra� faktur� VAT stawkami obowi�zuj�cymi...
  VZM - 1/A
  Za��cznik nr 1 do VZM - 1Wykaz faktur i warto�ci poniesionych wydatk�w, nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.Dokument PDF - tylko do wydruku.... pl/vzm_1b, 124286, did. html">VZM - 1/B
  Za��cznik nr 2 do VZM - 1Wykaz faktur i warto�ci poniesionych wydatk�w, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych.
  Faktura Proforma
  Druk faktury proforma (arkusz excel). Orgina�/kopia, wpisuje si� dane do faktury orginalnej. Tre�� i warto�ci automatycznie s� przenoszone do kopii. Faktura pro... pl/dowod_wewnetrzny_dw, 124322, did. html">Dow�d Wewn�trzny (DW)
  Dowody wewn�trzne (w skr�cie DW) s�u�� do udokumentowania takich koszt�w, jak:- Przypadaj�ce na dzia�alno�� gospodarcz� wydatki zwi�zane z op�atami za czynsz,... pl/pelnomocnictwo_laczone, 123194, did. pl/images/1. html">Pe�nomocnictwo ��czone
  Pe�nomocnictwo ��czone.Dokument Word do edycji.Dokument udzielaj�cy pe�nomocnictwa w ten spos�b, �e do wa�no�ci czynno�ci zawartej w imieniu osoby upowa�niaj�cej... pl/pelnomocnictwo_do_zawarcia_umowy, 123193, did. html">Pe�nomocnictwo do zawarcia umowy
  Pe�nomocnictwo do zawarcia umowy.Dokument dotycz�cy udzielenia pe�nomocnictwa og�lnego do zawarcia umowy.... pl/odwolanie_pelnomocnictwa, 123186, did. html">Odwo�anie pe�nomocnictwa
  Odwo�anie pe�nomocnictwa.Dokument dla osoby kt�ra chce odwo�a� pe�nomocnictwo.... pl/pelnomocnictwo_procesowe_ogolne, 123198, did. html">Pe�nomocnictwo procesowe og�lne
  Pe�nomocnictwo procesowe og�lne.Dokument udzielaj�cy pe�nomocnictwa do wykonywania wszystkich czynno�ci okre�lonych w art. 91 Kodeksu... pl/pelnomocnictwo_procesowe_do_odbioru_pism, 123197, did. html">Pe�nomocnictwo procesowe do odbioru pism
  Pe�nomocnictwo procesowe do odbioru pism.Dokument udzielaj�cy pe�nomocnictwa do do odbioru pism procesowych w zwi�zku z post�powaniem... pl/pelnomocnictwo_administracyjne, 123189, did. html">Pe�nomocnictwo administracyjne
  Pe�nomocnictwo administracyjne.Dokument udzielaj�cy pe�nomocnictwa do dzia�ania przed organami administracji samorz�dowej oraz pa�stwowej,... pl/prokura_laczona, 123200, did. html">Prokura ��czona
  Prokura ��czona.Dokument w kt�rym wsp�lnicy sp�ki upowa�niaj� Prokurent�w do wykonywania w ich imieniu wszystkich czynno�ci s�dowych... pl/pelnomocnictwo_procesowe, 123196, did. html">Pe�nomocnictwo procesowe
  Pe�nomocnictwo procesowe.Dokument udzielaj�cy pe�nomocnictwa do wykonywania wszystkich czynno�ci okre�lonych w art. 91 Kodeksu cywilnego... pl/odwolanie_prokury, 123187, did. html">Odwo�anie prokury
  Odwo�anie prokury.Dokument wsp�lnik�w sp�ki odwo�uj�ce prokur�.... pl/rozwiazanie_umowy_z_vectra_sa, 124373, did. html">Rozwi�zanie umowy z VECTRA S. A.
  Wz�r dokumentu o rozwi�zanie umowy z firm� VECTRA S. A.W dokumencie mo�na wybra� us�ugi z jakich chcemy zrezygnowa�:- internet- telewizja- telefonMo�na... pl/rozwiazanie_umowy_z_cyfra, 124366, did. html">Rozwi�zanie umowy o Cyfr�+
  Wz�r dokumentu o rozwi�zanie umowy o Cyfr�+Dokument nale�y wype�ni� swoimi danymi personalnymi oraz przes�a� na wskazany adres w dokumencie.Dokument zapisany... pl/faktura-vat-mp, 124823, did. html">Faktura VAT-MP
  Faktura zaliczkowa VAT-MP. Dokument sporz�dzony w programie Excel gotowy do wydruku i edycji.Mali podatnicy rozliczaj�cy podatek VAT metod� kasow� (tzn. po otrzymaniu... pl/umowkredytu_faktoringowego, 123401, did. html">Umowa kredytu faktoringowego
  Umowa kredytu faktoringowego.Umowa pomi�dzy Kredytobiorc� a Faktorem. Faktor udziela na wniosek Kredytobiorcy na warunkach okre�lonych... pl/nota_obciazeniowa, 123413, did. html">Nota obci��eniowa
  Nota obci��eniowa.Nota obci��eniowa z tytu�u nie wywi�zania si� z umowy us�ug handlowych. Informacja o potr�ceniu kwoty z p�atno�ci... pl/rozwiazanie_umowy_z_toya_sp_z_oo, 124371, did. html">Rozwi�zanie umowy z TOYA Sp. z o. o.
  Wz�r dokumentu o rozwi�zanie umowy z firm� TOYA Sp. o.
  Rozwi�zanie umowy o Cyfrowy Polsat
  Wz�r dokumentu o rozwi�zanie umowy o Cyfrowy Polsat.Dokument... pl/pismo_do_potencjalnych_nowych_klientow, 123526, did. html">Pismo do potencjalnych nowych klient�w
  Pismo do potencjalnych nowych klient�w.Wz�r pisma do potencjalnego klienta, jak� jest nowopowsta�a firma z ofert� us�ug oraz propozycj�... pl/sprzedawca_karta_stanowiskowa, 124231, did. html">Sprzedawca - Karta stanowiskowa
  Karta stanowiskowa (zakres obowi�zk�w) dla sprzedawcy.Zakres czynno�ci dla sprzedawcy, kt�ry odpowiada m. in. za:- przyjmowanie od klient�w got�wki i wydawanie... pl/umowa_z_biurem_rachunkowym, 124209, did. html">Umowa z biurem rachunkowym
  Wz�r umowy z biurem rachunkowym (ksi�gowym, ksi�gow�) okre�laj�ca zakres czynno�ci oraz obowi�zk�w zar�wno Zleceniobiorcy jak i Zleceniodawcy.Dokument w formacie... pl/ugoda_pozasadowa, 124387, did. html">Ugoda pozas�dowa
  Wz�r ugody pozas�dowej dotycz�cej sp�aty d�ugu przez D�u�nika swojemu Wierzycielowi z tytu�u zalegania op�at za wykonanie us�ug b�d� dostarczenie towaru.
  Duplikat korekty faktury
  Duplikat korekty faktury. Dokument sporz�dzony w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym gotowy do wype�nienia i wydruku.... pl/duplikat-faktury-vat, 124826, did. html">Duplikat faktury VAT
  Duplikat faktury VAT jest wystawiany je�eli faktura VAT ulegnie zniszczeniu lub zagini�ciu. Sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia faktur�, zgodnie z danymi...

  Nie znalaz�e� dokumentu??

  Uwa�asz, �e dokument kt�rego szukasz powinien znale�� si� w naszym serwisie? Poinformuj nas o tym.
  Do��cz do os�b tworz�cych nasz serwis.

  Zaproponuj dokument

  Dokument rozwiązania Craftsman Cmgsb26208

  Bezpośredni link do pobrania Dokument rozwiązania Craftsman Cmgsb26208

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dokument rozwiązania Craftsman Cmgsb26208