Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Dell G2422hsb

Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Dell G2422HSB jest dostarczany wraz z produktem, aby ułatwić użytkownikom instalację i korzystanie z urządzenia. Dodatek zawiera informacje o sprzęcie, a także wskazówki dotyczące konfiguracji i użytkowania urządzenia. Dodatek zawiera również informacje dotyczące bezpieczeństwa, a także wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów i naprawy. Dodatek zawiera również informacje dotyczące zgodności z innymi produktami i usługami, a także wskazówki dotyczące dostępnych aktualizacji. Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Dell G2422HSB jest bardzo przydatny, szczególnie dla nowych użytkowników, ponieważ może im pomóc w konfiguracji i użytkowaniu urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Dell G2422hsb

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Microsoft System Center 2012 App Controller Service Pack 1 Microsoft System Center 2012 Data Protection Manager Service Pack 1 Microsoft System Center 2012 Operations Manager Service Pack 1 Microsoft System Center 2012 Orchestrator Service Pack 1 Microsoft System Center 2012 Service Manager Service Pack 1 System Center 2012 Virtual Machine Manager Więcej... Mniej

  Wprowadzenie

  Jest to artykuł podsumowujący, który zawiera opis składników zaktualizowanych w pakiecie zbiorczym aktualizacji 7 dla programu Microsoft System Center 2012 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Ponadto ten artykuł zawiera linki do pobierania i linki do artykułów składników, które zawierają szczegółowe informacje na temat problemów rozwiązanych w tej aktualizacji.

  Aby pobrać i zainstalować pakiety aktualizacji dla System Center 2012 z dodatkiem SP1, zobacz sekcję "Jak uzyskać i zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla dodatku Service Pack 1 dla System Center 2012".

  Składniki naprawione w tym pakiecie zbiorczym aktualizacji

  Kontroler aplikacji

  W tym pakiecie zbiorczym aktualizacji nie ma żadnych aktualizacji tego składnika.

  Menedżer ochrony danych

  Istnieje pięć problemów z menedżerem ochrony danych (DPM) rozwiązanych w pakiecie zbiorczym aktualizacji 7 dla System Center 2012 z dodatkiem SP1. Zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji na temat tych poprawek i instrukcji instalacji:

  2966012 Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla System Center 2012 Data Protection Manager z dodatkiem SP1

  Operations Manager

  Istnieje pięć problemów z programem Operations Manager, które zostały rozwiązane w pakiecie zbiorczym aktualizacji 7 dla System Center 2012 z dodatkiem SP1. Zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji na temat tych poprawek i instrukcji instalacji:

  2965420 Dodatek Service Pack 1 dla pakietu zbiorczego aktualizacji 7 dla programu System Center 2012 Operations Manager

  Orchestrator

  Istnieją cztery problemy aranżacji, które zostały rozwiązane w pakiecie zbiorczym aktualizacji 7 dla System Center 2012 z dodatkiem SP1. com/en-us/help/2965419" target="_blank">2965419 Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla programu System Center 2012 Orchestrator z dodatkiem Service Pack 1

  Service Manager

  W tym pakiecie zbiorczym aktualizacji nie ma żadnych aktualizacji tego składnika.

  ​Virtual Machine Manager

  Istnieją dwa problemy ​Virtual Machine Manager, które zostały rozwiązane w pakiecie zbiorczym aktualizacji 7 dla System Center 2012 z dodatkiem SP1. Ponadto dla ​Virtual Machine Manager serwerów jest dostępny jeden pakiet pobierania. Zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base, aby uzyskać więcej informacji na temat tych poprawek i instrukcji instalacji:

  2965410 Pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla System Center 2012 ​Virtual Machine Manager z dodatkiem SP1

  Jak uzyskać i zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 7 dla System Center 2012 z dodatkiem SP1

  Informacje dotyczące pobierania

  Pakiety aktualizacji dla System Center 2012 z dodatkiem SP1 są dostępne w usłudze Microsoft Update lub do pobrania ręcznie.

  Microsoft Update

  Aby uzyskać i zainstalować pakiet aktualizacji z usługi Microsoft Update, wykonaj następujące czynności na komputerze z zainstalowanym składnikiem System Center 2012:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  2. W Panel sterowania kliknij dwukrotnie Windows Update.

   W oknie Windows Update kliknij pozycję Sprawdź online, aby uzyskać aktualizacje z usługi Microsoft Update.

   Kliknij pozycję Dostępne są ważne aktualizacje.

   Wybierz pakiety zbiorcze aktualizacji, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk OK.

   Kliknij pozycję Zainstaluj aktualizacje, aby zainstalować wybrane pakiety aktualizacji.

  Ręczne pobieranie pakietów aktualizacji

  Przejdź do następującej witryny internetowej, aby ręcznie pobrać pakiety aktualizacji z wykazu usługi Microsoft Update:

  Data Protection Manager

  Pobierz teraz pakiet aktualizacji Menedżera ochrony danych. Operations Manager

  Pobierz teraz pakiet aktualizacji programu Operations Manager. Orchestrator

  Pobierz teraz pakiet aktualizacji aranżacji. ​Virtual Machine Manager

  msiexec. exe /update packagename

  Aby na przykład zainstalować aktualizację serwera ​Virtual Machine Manager (KB2965410), uruchom następujące polecenie z wiersza polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień:

  msiexec. exe /update KB2965410-AMD64-Server. msp

  Z postulatem umożliwienia korzystania z instrukcji obsługi maszyn w formie cyfrowej, np. w formie pliku pdf ściągniętego na telefon komórkowy, czyli dostępnego dla pracownika w formie elektronicznej, z funkcją szukania, wystąpił Czytelnik w ramach naszej akcji Poprawmy prawo. Jak napisał w zgłoszeniu, to przykład przestarzałych wymagań.

  Czytaj również: Instrukcja obsługi musi być sformułowana w sposób jasny i przejrzysty>>

  Instrukcja obsługi, ale jaka?

  Chodzi o par. 58 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1228 ze zmianą opublikowaną w Dz. 2011 nr 124 poz. 701), wdrażającego do polskiego prawa wymagania tzw. dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. A dokładnie chodzi o jego ust. 1, który stanowi, że maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje.

  Czytaj w LEX: Wymagania wobec nowych maszyn instalowanych w zakładach pracy >

  Pytanie zatem, w jakiej formie ma być instrukcja obsługi i czy jedyną dopuszczalną formą ma być wersja papierowa.

  - Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE określa, iż maszyna musi być wyposażona w instrukcję obsługi, aby operatorzy i inne osoby dokonujące jakichkolwiek czynności związanych z maszyną, podczas każdej fazy cyklu życia maszyny, mieli do niej dostęp. Przyjmuje się więc, że jest to instrukcja dostarczana w wersji papierowej, najczęściej w formie książeczki, razem z maszyną, tak aby mogła być dostępna w miejscu użytkowania maszyny. Do tej dyrektywy nawiązuje . Zgodnie z , maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi posiadać instrukcje obsługi. Obowiązek napisania takiej instrukcji spoczywa na producencie maszyny lub jego uprawomocnionym przedstawicielu – mówi Prawo. pl Paweł Piwowarczyk, właściciel firmy CERTIOS Centrum Edukacji Przedsiębiorcy.

  Zobacz procedurę w LEX: Opracowanie instrukcji bhp maszyny >

  Jak podkreśla, dyrektywa maszynowa nie podaje szczegółów dotyczących formy instrukcji. Jednak ogólnie uznaje się, że wszystkie instrukcje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa dostarcza się w formie papierowej. Przyznaje, że czasami jednak przydatne jest udostępnienie instrukcji w formie elektronicznej oraz w internecie w celu odzyskania instrukcji, gdy wersja papierowa zostanie zagubiona przez użytkownika. - Państwowa Inspekcja Pracy dopuszcza jednak także instrukcję w formie elektronicznej, pod warunkiem, że organizacja pracy w zakładzie pracy i miejsce użytkowania maszyny będzie zapewniało pracownikowi łatwy dostęp do takiej instrukcji - zaznacza Paweł Piwowarczyk. Jak twierdzi, na gruncie prawa instrukcją jest dokument papierowy.

  - To jest kwestia interpretacji tego rozporządzenia, bo w żadnym z jego przepisów nie jest wprost powiedziane, że ma to być papierowa. Znaczący producenci maszyn rolniczych dołączają instrukcję w wersji papierowej, ale na ich stronach internetowych publikowane są instrukcje w wersji elektronicznej i istnieje możliwość jej ściągnięcia czy na komórkę, czy na komputer – mówi z kolei Mariusz Leciński, radca prawny Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych.


  Forma elektroniczna i dostępna w Internecie wskazana

  Z informacji uzyskanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, odpowiedź na tę wątpliwość znajduje się w „Przewodniku dotyczącym stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn” wydanie 2. 1 z czerwca 2017 r. W par. 255 „Forma instrukcji” zalecane jest, aby instrukcja była dostępna także w formie elektronicznej, dostępnej w internecie.

  Co więcej, już w wydaniu 2 z czerwca 2010 r. Komisja Europejska w tym przewodniku napisała: - „Par. 255 Forma instrukcji. W sekcji 1. 7. 4 nie podano szczegółów dotyczących formy instrukcji. Ogólnie uznaje się, że wszystkie instrukcje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa muszą być dostarczane w formie papierowej, ponieważ nie można założyć, że użytkownik ma dostęp do środków służących odczytaniu dostarczonej instrukcji w formie elektronicznej lub udostępnionej na stronie internetowej. Często jednak przydatne jest udostępnienie instrukcji nie tylko w formie papierowej, ale również w formie elektronicznej oraz w internecie, ponieważ umożliwia to użytkownikowi pobranie pliku elektronicznego, jeżeli wyrazi taki zamiar, w celu odzyskania instrukcji, gdy wersja papierowa zostanie zagubiona. Powyższa praktyka ułatwi również aktualizowanie instrukcji w miarę potrzeb”.


  Prawny wymóg instrukcji w wersji elektronicznej

  - Prawne wprowadzenie wymogu wyposażenia każdej maszyny w instrukcję wydaną zarówno w formie pisemnej (papierowego wydruku), jak i elektronicznej uważam za racjonalny postulat części pracowników i pracodawców. W zależności od charakteru maszyny i wykonywanych z jej użyciem czynności, posługiwanie się przez pracownika instrukcją elektroniczną, zapisaną np. w telefonie służbowym i umożliwiającą wyszukiwanie odpowiednich haseł, może usprawnić pracę. Byłabym jednak przeciwna wyeliminowaniu posługiwania się instrukcjami pisemnymi i ich zastąpieniu dokumentacją sporządzoną wyłącznie elektronicznie – mówi Monika Kolasińska, radca prawny z Działu Prawa Pracy Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.

  Jak tłumaczy, z punktu widzenia sprawnego dostępu do instrukcji, co ma wpływ na efektywność pracy oraz na zapewnienie jej bezpieczeństwa, instrukcja do maszyny powinna znajdować się na stanowisku pracy, w miejscu, do którego uprawniony pracownik obsługujący maszynę będzie miał nieograniczony dostęp. pl/pytania-i-odpowiedzi/czy-pracodawca-powinien-posiadac-instrukcje-obslugi-w-jezyku-polskim-dla-maszyn-621694399" target="_blank">Czy pracodawca powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim dla maszyn i urządzeń użytkowanych na terenie zakładu? >

  - W przypadku gdyby w zakładzie pracy ograniczono się do korzystania wyłącznie z elektronicznych instrukcji, wiązałoby się to z ryzykiem faktycznego braku dostępu do dokumentacji w razie awarii nośnika, na którym instrukcja jest zapisana, czy braku dostępu do niego – podkreśla mec. Monika Kolasińska. I dodaje: - Trzeba również pamiętać, że obsługa niektórych maszyn musi się odbywać w środowisku wyizolowanym, tj. w pomieszczeniach, do których nie powinno się wnosić sprzętu elektronicznego. Z tego względu popieram wprowadzenie prawnego wymogu posiadania przez maszyny instrukcji elektronicznych, jednak jako dokumentów towarzyszących dokumentacji papierowej, a nie zastępujących ją.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny od posiadanych licencji.

  Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Dell G2422hsb

  Bezpośredni link do pobrania Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Dell G2422hsb

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi Dell G2422hsb