Cli Podręcznik Asus Internet Security Router

Asus Internet Security Router jest oprogramowaniem, które oferuje wszechstronne zabezpieczenia sieci domowej dzięki wbudowanemu firewallowi i funkcjom antywirusowym. Oprogramowanie pomaga chronić urządzenia połączone do sieci, a także chronić dane osobiste i poufne informacje przed atakami cybernetycznymi. Oprogramowanie dostarcza również narzędzie CLI (Command Line Interface), które pozwala użytkownikom konfigurować i monitorować sieć za pomocą poleceń wiersza poleceń. CLI jest szczególnie przydatne, gdy użytkownik chce dostosować ustawienia sieci do własnych potrzeb i wymagań. Oprogramowanie zawiera również podręcznik użytkownika, który zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji i używania oprogramowania.

Ostatnia aktualizacja: Cli Podręcznik Asus Internet Security Router

Adnotacja: Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji na temat IPv6 (typ połączenia, ustawienie IPv6 IP i DNS itp. ).

Krok 1. Podłącz komputer do routera za pomocą kabla lub połączenia Wi-Fi i wejdź na stronę http://www. asusrouter. com, aby uzyskać dostęp do graficznego interfejsu sieciowego.

Zapoznaj się z tematem: Jak uzyskać dostęp do strony ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny) (ASUSWRT)? , aby dowiedzieć się więcej.

Krok 2. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło na stronie logowania, a następnie kliknij [Sign In] (logowanie). com/images/2022/10/06/86b96dcf-6a49-4590-834c-b37a5c5d06f4. png"/>

Adnotacja: Jeśli zapomniałeś nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnego stanu fabrycznego.

Zapoznaj się z tematem Jak zresetować router do ustawień fabrycznych? , aby dowiedzieć się więcej.

Krok 3.  Działania konfiguracyjne IPv6 wyglądają następująco:

Adnotacja: Najpierw należy ustawić: WAN > połączenie internetowe > typ połączenia WAN. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z tematem [WAN] Jak skonfigurować połączenie internetowe? .

(1) Kliknij „IPv6” w „Advanced Settings” (ustawienia zaawansowane)
(2) Wybierz „Connection type” (typ połączenia) zgodnie z ofertą dostawcy usług internetowych.

 • Dla opcji WAN > Internet Connection (połączenie internetowe) > WAN Connection Type (typ połączenia WAN) ustaw [PPPoE]; dla opcji Connection type (typ połączenia) IPv6 ustaw [Native] (natywne).
 • Dla opcji WAN > Internet Connection (połączenie internetowe) > WAN Connection Type (typ połączenia WAN) ustaw [Static IP] (statyczny adres IP); dla opcji Connection type (typ połączenia) IPv6 ustaw [Static IPv6] (statyczne IPv6).
 • Dla opcji WAN > Internet Connection (połączenie internetowe) > WAN Connection Type (typ połączenia WAN) ustaw [Automatic IP] (automatyczny adres IP); dla opcji Connection type (typ połączenia) IPv6 ustaw [Passthrough] (przejście).

 

Dla poniższych typów IPv6, uzyskaj informacje dotyczące konfiguracji od dostawcy usług internetowych.

Usługa FLET's IPv6 to usługa IPv6 dla określonych dostawców usług internetowych w Japonii. Zapoznaj się z oficjalną witryną internetową FLET'S HIKARI (flets. com), oraz sekcją często zadawanych pytań (FAQ) o urządzenia ASUS w temacie [Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować usługę IPv6 – FLET’S IPv6? .

Tunnel 6to4 to internetowy mechanizm przejściowy służący do migracji z protokołu IPv4 do IPv6, czyli system umożliwiający przesyłanie pakietów IPv6 przez sieć IPv4 (w ogólnym ujęciu: Internet IPv4) bez konieczności konfigurowania jawnych tuneli.

Tunnel 6in4 to internetowy mechanizm przejściowy służący do migracji z protokołu internetowego w wersji 4 (IPv4) do IPv6.

Tunnel 6rd (Rapid Deployment) to technika tunelowania IPv6, podobna do tunelowania 6to4. Jest to technika bezstanowa, która zamyka pakiety IPv6 w pakietach IPv4.

Krok 4. Typ połączenia IPv6

Native (natywne)

(1) Wybierz typ połączenia IPv6: „Native” (natywne).

(2) Kliknij [Apply] (zastosuj), aby zapisać. com/images/2020/10/21/308d28f7-b644-4a13-ba37-8b434a08a86b. png"/>

(3) Zaloguj się ponownie do routera, gdy w ustawieniach IPv6 LAN wyświetlone zostaną informacje o IPv6; konfigurowanie ustawień opcji „Native” (natywne) zostało zakończone. com/images/2020/10/21/279c5856-18be-4b59-8e83-343d4d7da790. png"/>

Static IPv6 (statyczne IPv6)

(1) Wybierz typ połączenia IPv6: „Static IPv6” (statyczne IPv6).

Adnotacja: Powiązane informacje muszą zostać potwierdzone przez dostawcę usług internetowych

Na przykład: (Różni się w zależności od kraju/regionu)

2001:B030:2309:FF00::FFFF/64

2001:B030:2309:0000::/56

PozycjaIPv6
Adres WAN IPv6

2001:B030:2309:FF00::0001/64

Bramka WAN IPv6Adres LAN IPv6

Passthrough (przejście)

(1) Wybierz typ połączenia IPv6: „Passthrough” (przejście).

Krok 5. Aby sprawdzić połączenie, przejdź na witrynę internetową usługi IPv6 w następujący sposób:

Przejdź na witrynę internetową IPv6 TEST, a po kilku próbach możesz zobaczyć na stronie, czy używane przeglądarka i usługa sieciowa obsługują protokół IPv6.

 • http://test-ipv6. com/
 • https://ipv6-test. com/
 • Często zadawane pytania (FAQ)

  1. Czy bezprzewodowy router ASUS obsługuje konfigurację PPPoE w IPv6?

 • Obecnie bezprzewodowy router ASUS nie obsługuje konfiguracji PPPoE w IPV6.
 • 2. Nieudana próba uzyskania dostępu IPv6 do Internetu za pośrednictwem routera

  a. Sprawdź, czy powiązane informacje przekazane przez dostawcę usług internetowych są poprawne. Przejdź do strony ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny) i upewnij się, że ustawienia WAN są prawidłowe. Zapoznaj się z działaniami w Kroku 3.

  b. Użyj kable dostarczonego przez dostawcę usług internatowych i podłącz go bezpośrednio do komputera; sprawdź, czy komputer jest w stanie nawiązać połączenie internetowe IPv6.

  c. Sprawdź oprogramowanie układowe routera jest uaktualnione do najnowszej wersji. W poniższym temacie często zadawanych pytań (FAQ) dostępnych jest więcej informacji. [Łączność bezprzewodowa] Jak zaktualizować oprogramowanie układowe routera do najnowszej wersji?

  d. Zresetuj router do domyślnego stanu fabrycznego. W poniższym temacie często zadawanych pytań (FAQ) opisano sposób resetowania routera. com/pl/support/FAQ/1000925" target="_blank">[Router bezprzewodowy] Jak zresetować router do ustawień fabrycznych?

  Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

  Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

  Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

  Routery ASUS obsługują kilka typów połączeń z siecią WAN (sieć rozległa). Typy są wybierane z rozwijanego menu obok Typu połączenia WAN. Pola ustawień różnią się w zależności od wybranego typu.

  Zapoznaj się z filmem powyżej lub wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować połączenie internetowe dla routera.

  Krok 1: Podłącz komputer do routera bezprzewodowego za pomocą kabla sieciowego.

  W tym przykładzie wykorzystano urządzenie [RT-AC66U B1].

  1. Podłącz adapter AC modemu do portu DC-IN i podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
  2. Podłącz adapter AC routera bezprzewodowego do portu DC-IN i podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
  3. Użyj innego kabla sieciowego, aby podłączyć modem do portu WAN routera bezprzewodowego.
  4. Użyć kolejnego kabla sieciowego, aby podłączyć komputer do portu LAN routera bezprzewodowego.

  Krok 2: Uruchom przeglądarkę internetową i przejdź na stronę http://router. com/pl, to aby przejść do strony logowania routera (sieciowy interfejs graficzny).

  Bezprzewodowe routery ASUS wykorzystują interfejs konfiguracyjny oparty o stronę internetową, który pozwala na skonfigurowanie urządzenia za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari lub Google Chrome.

  Adnotacja: Zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak uzyskać dostęp do interfejsu graficznego routera (ASUSWRT), aby dowiedzieć się więcej.

  Krok 3: Na stronie logowania wprowadź swoją nazwę użytkownika do logowania oraz hasło i kliknij [Sign In] (zaloguj).. com/images/2020/10/15/e2ba31b6-1449-4950-81ba-b73ec2b9f76c. png"/>

  Adnotacja: Jeżeli zapomniałeś nazwy użytkownika i/lub hasła, przywróć router do domyślnych ustawień fabrycznych. Zapoznaj się z tematem Jak zresetować router do ustawień fabrycznych? , aby dowiedzieć się więcej.

  Krok 4: Podczas logowania się do sieciowego interfejsu graficznego po raz pierwszy, nastąpi automatyczne przekierowanie do strony szybkiej konfiguracji internetowej (QIS).

  Adnotacja: Powiązne informacje należy potwierdzić u dostawcy usług internetowych (ISP)

  Krok 5: Jeżeli potrzebujesz szczegółowych informaqcji na temat konfiguracji, przejdź do [WAN] > [Internet Connection] (połączenie internetowe).

  Lista typów połączenia WAN:

  • Automatyczne IP
  • Statyczne IP
  • PPPoE
  • PPTP
  • L2TP

  Automatyczne IP

  Uruchom WAN: włącza lub wyłącza WAN. Przy domyślnym typie połączenia, możesz uzyskać nowy adres IP poprzez włączenie i wyłączenie WAN.

  Uruchom NAT: NAT (Tłumaczenie adresów sieciowych) jest techniką używaną w routerach służącą do zmiany adresów IP lub portów zródłowych lub końcowych na nowe. Typowym zastosowaniem dla NAT jest router podłączony do siecie LAN i uzyskujący IP z sieci WAN. W sieci LAN, każde urządzenie sieciowe ma prywatny adres IP (LAN IP), ale tylko jeden z adresów IP jest adresem publicznym (WAN IP). Aby udzielić urządzeniom sieciowym dostępu do Internetu, router zmienia prywatny adres IP na własny, publiczny adres IP dla wszystkich pakietów wychodzących. Router zapisuje wszystkie wymagane informacje w tableli (Tabela NAT), aby przychodzące pakiety danych zostały przypisane do odpowiedniego urządzenia sieciowego.

  Uruchom UPnP: UPnP (Uniwersalne Plug and Play) zezwala poszczególnym urządzeniom (routery, telewizory, systemy stereo, konsole do gier, telefony komórkowe) na kontrolowanie ich poprzez sieć opartą na protokole IP z lub bez centralnego sterowania poprzez brame.

  Połącz z serwerem DNS automatycznie: pozwala routerowi uzyskać adres IP automatycznie poprzez serwer DNS od dostawcy usług internetowych.

  Uwierzytelnienie: to pole może być zależne od dostawcy usług internetowych. Upewnij się u dostawcy usług internetowych, czy to pole jest wymagane, jeśli tak - wypełnij je.

  Nazwa hosta: Możesz ustawić nazwę hosta dla swojego routera. Jest to czasami wymagane przez dostawce usług internetowych.

  Adres MAC: Adres MAC (Media Access Control) jest unikalnym identyfikatorem komputera lub urządzenia w sieci. Dostawcy usług internetowych monitorują adresy MAC urządzeń podłączonych do ich usług i mogą zablokować podłączenie nowego urządzenia do sieci Internet. Aby rozwiązać ten problem, możesz postąpić jak powyżej:
  * Skontaktuj się z dotawcą usług internetowych i poproś o dodanie adresu MAC do listy akceptowalnych adresów.
  * Sklonuj lub zmień adres MAC nowego urządzenia na adres urządzenia pierwotnie podłaczonego do sieci.

  Częstotliwość odpytywania DHCP: Niektórzy dostawcy usług internetowych blokują adres MAC, jeśli urządzenie wysyła zapytania DHCP zbyt często. Aby temu zapobiegać zmień częstotliwość odpytywania DHCP.
  W domyślnym trybie agresywnym, jeżeli router nie otrzyma odpowiedzi od dostawcy usług wysyła ponowne żądanie w ciągu 20 sekund i podejmie trzy kolejne próby.
  W trybie normalnym, jeżeli router nie otrzyma odpowiedzi od dostawcy usług wysyła ponowne żądanie w ciągu 120 sekund i podejmie dwie kolejne próby.

  Statyczne IP

  Uruchom NAT: NAT (Tłumaczenie adresów sieciowych) jest techniką używaną w routerach służącą do zmiany adresów IP lub portów źródłowych lub końcowych na nowe.

  Uruchom UPnP: UPnP (Uniwersalne Plug and Play) zezwala poszczególnym urządzeniom (routery, telewizory, systemy stereo, konsole do gier, telefony komórkowe) na kontrolowanie ich poprzez sieć opartą na protokole IP z lub bez centralnego sterowania poprzez bramę.

  Adres IP: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz go wpisać w tym polu.

  Maska podsieci: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz wpisać maske podsieci w tym polu.

  Brama domyślna: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz podać bramę domyślną w tym polu.

  Serwer DNS: to pole pozwala podać adres serwera DNS, z którym kontaktuje się router.

  Uwierzytelnienie: Niektórzy dostawcy usług internetowych blokują adres MAC, jeśli urządzenie wysyła zapytania DHCP zbyt często.
  * Sklonuj lub zmień adres MAC nowego urządzenia na adres urządzenia pierwotnie podłączonego do sieci.

  PPPoE

  Uruchom NAT: NAT (Tłumaczenie adresów sieciowych) jest techniką używaną w routerach służącą do zmiany adresów IP lub portów zródłowych lub końcowych na nowe.

  Uzyskaj WAN IP automatycznie: Pozwala routerowi uzyskać automatycznie adres IP od dostawcy usług internetowych.

  Połącz z serwerem DNS automatycznie: Pozwala routerowi uzyskać automatycznie połączenie z sererem DNS dostawcy usług internetowych.

  Nazwa użytkownika: wpisz dane uzyskane od dostawcy usług internetowych.

  Hasło: wpisz dane uzyskane od dostawcy usług internetowych.

  Rozłączanie połączenia WAN po określonym czasie: Rozłącza po określonym czasie braku aktywności wyrażonym w sekundach. To pole jest opcjonalne i pozwala skonfigurować rozłączanie połączeń z dostawcą internetowym po określonym czasie. Wartość zero wyłącza tę funcję.

  MTU: Rozmiar największego datagramu dla pakietów PPPoE. Dymyślną wartością jest 1492. Zmień tę wartość, tylko gdy dostawca łącza internetowego tego wymaga.

  MRU: Rozmiar największego pakietu danych PPPoE.

  Nazwa usługi: możesz ustawić nazwę usługi w tym polu. Czasami dostawca łącza tego wymaga.

  Nazwa Koncentratora PPPoE: To pole jest opcjonalne i może być wymagane przez dostawcę uslugi internetowej. Ustal to z dostawcą usługi i wypełnij, jeśli jest wymagane.

  Dodatkowe ustawienia pppd: To pole jest opcjonalne i może być wymagane przez dostawcę uslugi internetowej.

  Uruchom połączenie VPN + DHCP: Możesz zdecydować, czy włączyć połączenie VPN i DHCP, czy też nie.

  Adres MAC: Adres MAC(Media Access Control) jest unikalnym identyfikatorem komputera lub urządzenia w sieci. Aby rozwiązać ten problem, możesz postąpić jak powyżej:
  * Sklonuj lub zmień adres MAC nowego urządzenia na adres urządzenia pierotnie podłaczonego do sieci.

  PPTP

  Uruchom UPnP: UPnP (Uniwersalne Plug and Play) zezwala poszczególnym urządzeniom (routery, telewizory, systemy stereo, konsole do gier, telefony komórkowe) na kontrolowanie ich poprzez sieć opartą na protokole IP z lub bez centralnego sterowania poprzez brame.

  Maska podsieci: Jeżeli sieć WAN wymaga statycznego adresu IP, możesz wpisać maskę podsieci w tym polu. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy ustawiony typ połączenia WAN to Modem USB, PPPoE, PPTP lub L2TP. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy ustawiony typ połączenia WAN to PPPoE.

  Rozłączanie połączenia WAN po określonym czasie: Rozłącza po określonym czasie braku aktywności wyrażonym w sekundach.

  Ustawienia PPTP: To pole jest opcjonalne i może być wymagane przez dostawcę uslugi internetowej.

  Serwer VPN: jeśli Twoje połączenie WAN jest typu PPTP lub L2TP, podaj nazwe lub adres IP serwera VPN.

  L2TP

  Serwer VPN: jeśli Twoje połączenie WAN jest typu PPTP lub L2TP, podaj nazwę lub adres IP serwera VPN.

  Często zadawane pytania (FAQ)

  Przekierowanie portów działa tylko z sieciami wewnętrznymi/intranetowymi (LAN), ale nie można uzyskać do nich dostępu przez Internet (WAN).

 • Najpierw upewnij się, że funkcja przekierowywania portów jest poprawnie skonfigurowana. Odnieś się do powiązanej sekcji często zadawanych pytań (FAQ): Jak skonfigurować serwer wirtualny/zasady przekierowywania portów?
 • Pamiętaj, że jeżeli router wykorzystuje adres IP prywatnej sieci WAN (takiej, jak podłączona przez inny router/switch/modem z wbudowaną funkcją routera/Wi-Fi), może potencjalnie dojść do umieszczenia routera w obrębie wielowarstwowej sieci NAT. Usługa DDNS i przekierowywanie portów nie będą funkcjonowały poprawnie w takim środowisku. Powiązana sekcja często zadawanych pytań (FAQ): [Router bezprzewodowy] Wprowadzenie i konfiguracja DDNS
 • Zakresy prywatnych sieci IPv4:
  Klasa A: 10. 0. 0 – 10. 255. 255
  Klasa B: 172. 16. 0 – 172. 31. 255
  Klasa C: 192. 168. 0 – 192. 255

  Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

  Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

  Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

  Funkcja QIS (szybka konfiguracja Internetu) prowadzi użytkownika przez podstawowe ustawienia routera, w tym ustawienia dostępu do Internetu, hasło do konta logowania na stronie sieciowego interfejsu graficznego routera oraz ustawienie identyfikatora SSID i hasła sieci bezprzewodowej, dzięki czemu można szybko i łatwo uzupełnić i włączyć podstawowe funkcje routera.

  Router bezprzewodowy możesz skonfigurować przewodowo lub bezprzewodowo.

  W tym artykule opisany został sposób nawiązywania połączenia z routerem ASUS za pośrednictwem przeglądarki (sieciowy interfejs graficzny).

  Odp. 1: Urządzenie łączy się z routerem bezprzewodowo — patrz tutaj.
  Odp. 2: Urządzenie łączy się z routerem przewodowo — patrz tutaj.

  Jeżeli chcesz skonfigurować router z poziomu aplikacji ASUS Router, zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować router Wi-Fi ASUS za pomocą aplikacji ASUS Router? . (QIS, szybka konfiguracja Internetu)

  Odp. 1: Urządzenie łączy się z routerem bezprzewodowo.

  Aby sprawdzić, czy wszystkie urządzenia (modem i router) są połączone za pomocą kabla RJ-45, zapoznaj się z poniższą ilustracją.

   Adnotacja: Modele różnią się specyfikacjami technicznymi; odwiedź centrum pobierania ASUS, aby pobrać instrukcję użytkowania produktu celem zweryfikowania jego specyfikacji technicznych.

  • Podłącz kabel RJ45 do portu WAN routera. 
  • Podłącz zasilacz sieciowy routera bezprzewodowego do portu DC-IN i podłącz go do gniazda zasilania.

 • Po podłączeniu do zasilania pamiętaj o naciśnięciu przycisku zasilania, aby włączyć router.
 • Połącz się z domyślną nazwą sieciową routera (SSID): ASUS_XX
 • Domyśla nazwa sieci (SSID) zamieszczona jest na etykiecie produktu, która umieszczona jest z tyłu routera.

  Adnotacja: Lokalizacja etykiet na konkretnych modelach może być różna.

  Przykład 1: Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi 2. 4G: ASUS. Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi 5G: ASUS_5G. Możesz ją odnaleźć na etykiecie z tyłu routera.

  Przykład 2: Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi: ASUS_XX. XX odnosi się do dwóch ostatnich cyfr w adresie MAC urządzenia 2, 4 GHz. com/images/2021/06/18/fe98f84b-2373-490f-8b26-8a2d861ccc29. png"/>

  Przejdź, aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny).

  Odp. 2: Urządzenie łączy się z routerem przewodowo.

  Aby sprawdzić, czy wszystkie urządzenia (modem, router i komputer) są połączone za pomocą kabla RJ-45, zapoznaj się z poniższą ilustracją.

 • Połącz port LAN i komputer innym kablem sieciowym RJ45.
 • Upewnij się, że dioda LED zasilania z przodu routera jest włączona. Wskaźniki LED WiFi 2. 4G/5G migają i wskazują, że router jest włączony.
 • Dodatkowo, dla dwóch kabli sieciowych, które właśnie zostały podłączone do portów WAN i LAN będą paliły się odpowiednie diody LED. (Skonsultuj instrukcję użytkownika, aby potwierdzić instrukcje dotyczące diod LED routera bezprzewodowego). com/images/2020/11/10/706b26ea-0cff-4533-98e6-bff70745d19f. png"/>

  Strona ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny)

  Krok 1. Uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź http://router. com. com/images/2020/09/30/9d65812c-a3d9-44ba-8a0f-fe5f79b9965f. png"/>

  Krok 2. Po pierwszym zalogowaniu się do sieciowego interfejsu graficznego nastąpi automatyczne przekierowanie do strony QIS (Quick Internet Setup — szybka konfiguracja Internetu).

  Kliknij [Create A New Network] (utwórz nową sieć). com/images/2020/11/10/56fb5083-5e75-44b8-bfe7-5855476b2cb1. png"/>

  Krok 3. Typ połączenia internetowego zostanie automatycznie wykryty. Możesz także wybrać „Manual Setting” (ustawienie ręczne), aby pominąć automatyczne wykrywanie. com/images/2020/11/10/dfb0bbfb-18a4-4071-a091-832f64af1e81. png"/>

  Krok 4. Postępuj zgodnie z wynikami automatycznego wykrywania jak poniżej:

  Istnieją trzy rodzaje połączeń

  (1). Automatyczny adres IP (DHCP)

  (2). Knowledge%22, %22addToLastOpen%22:false%7d#PPPoE"> PPPoE

  (3). Knowledge%22, %22addToLastOpen%22:false%7d#Static%20IP"> Statyczny adres IP

  (1). Automatyczny adres IP: W tym przypadku nie trzeba uzupełniać żadnych informacji; przejdź bezpośrednio do Krok 5.

  (2). PPPoE : Wprowadź nazwę konta PPPoE oraz hasło dostarczone przez dostawcę usług internetowych.

    Na przykład: (Różni się w zależności od kraju/regionu)

  Kraj: Tajwan

  Typ połączenia WAN: PPPoE

  Nazwa użytkownika: 87875692@hinet. net

  Hasło: xxxxxxx

  Adnotacja: Powyższe informacje muszą zostać potwierdzone przez dostawcę usług internetowych.

  Następnie przejdź do

  (3). Statyczny adres IP: Wprowadź następujące informacje.

  Potwierdź u dostawcy usług internetowych następujące informacje.

 • Adres IP
 • Maska podsieci
 • Bramka domyślna
 • Serwer DNS
 • Wprowadź wymagane informacje, a następnie przejdź do

   Krok 5

  Nadaj unikatową nazwę sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID) oraz hasło do niej. Kliknij Apply (zastosuj), aby zakończyć konfigurację.

  Jeśli chcesz skonfigurować sieci 2, 4 GHz i 5 GHz oddzielnie, zaznacz pole wyboru dla konfiguracji każdego pasma.

  Adnotacja: Hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków i musi być kombinacją liter alfabetu łacińskiego (bez znaków diakrytycznych) oraz cyfr arabskich. com/images/2020/11/10/dae97bff-3816-4148-b3a5-9726ee5ed954. png"/>

  Krok 6. Skonfiguruj login i hasło do swojego routera i kliknij "Next" (dalej).

  Nazwa loginu i hasło są wymagane na stronie za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony konfiguracyjnej routera. Jeśli zapomnisz loginu i hasła, konieczne może być zresetowanie routera do ustawień domyślnych i jego ponowna konfiguracja, aby zresetować login i hasło. com/images/2020/11/10/c38b18b6-a020-4d46-a070-c9ef89e38b24. png"/>

  Krok 7. Po zakończeniu procesu szybkiej konfiguracji Internetu (QIS) nastąpi przekierowanie na stronę zarządzania routerem.

  W sekcji „Internet Status” (status połączenia z Internetem) można potwierdzić, że status łączności routera z Internetem to Connected (połączono). com/images/2020/11/10/b3cb9612-20f9-4b3e-8001-a16971e99a6b. png"/>

  Krok 8. Teraz Twoje urządzenia mogą łączyć się z siecią po ich uprzednim połączeniu z routerem ASUS. com/images/2020/11/10/d649e72e-551c-4d77-8ffe-f71d96acb6ea. png"/>

  Często zadawane pytania (FAQ)

  1. Co zrobić, jeśli nie znam typu połączenia internetowego dla konfiguracji routera? (PPPoE, Statyczny adres IP lub Automatyczny adres IP)

 • Zalecamy zwrócić się do dostawcy usług internetowych o potwierdzenie typu połączenia internetowego i informacji wymaganych do konfiguracji Internetu.
 • 2. Jak mogę uzyskać dostęp do kreatora QIS (Quick Internet Setup — szybka konfiguracja Internetu) z poziomu sieciowego interfejsu graficznego routera ASUS?

 • Jeśli chcesz ponownie uruchomić szybką konfigurację Internetu po zakończeniu konfiguracji QIS, kreatora QIS dostępny jest z lewej górnej strony sieciowego interfejsu graficznego routera. Aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do sieciowego interfejsu graficznego routera zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] jak uzyskać dostęp do strony ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny)? .
 •  
 • 3. Co zrobić, jeśli zapomnę loginu i hasła do routera?

 • Zresetuj router bezprzewodowy do ustawień domyślnych i ponownie skonfiguruj router od podstaw za pomocą kreatora QIS. W trakcie szybkiej konfiguracji Internetu powinna być dostępna opcja zresetowana loginu i hasła.
 • Sposób resetowania routera można znaleźć na stronie https://www. com/pl/support/FAQ/1000925#Method2

  4. Czy mogę przypisać taki sam identyfikator SSID sieci Wi-Fi i hasło zarówno dla sieci 2, 4 GHz jak i 5 GHz?

  Tak, można przypisać taki sam identyfikator SSID sieci Wi-Fi i hasło dla sieci 2, 4 GHz i 5 GHz. Zaleca się jednak, aby skonfigurować różne identyfikatory SSID sieci Wi-Fi i hasła w celu łatwego zarządzania oraz aby urządzenia wybierały, z którym pasem Wi-Fi łączność ma zostać nawiązana.

  Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować identyfikator SSID sieci Wi-Fi i hasło, zapoznaj się z poniższą sekcją często zadawanych pytań (FAQ).

 • [Łączność bezprzewodowa] Jak zmodyfikować identyfikator SSID (Service Set Identifier)?
 • [Łączność bezprzewodowa] Jak zmienić hasło do sieci bezprzewodowej?
 • 5. Co zrobić, jeśli kreator QIS nadal nie może automatycznie wykryć typu połączenia i utknął na tej stronie po podłączeniu kabla Ethernet do routera?

  (1) Wybierz „Manual Setting” (ustawienie ręczne)

  (2) Kreator QIS wyświetli zapytanie, czy połączenie internetowe wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.

 • Jeśli typem połączenia internetowego jest PPPoE, wybierz [Yes] (tak), a następnie przejdź do Krok 4.
 • Jeśli typem połączenia internetowego jest Automatyczny adres IP, nie trzeba wprowadzać żadnych informacji, a kreator przejdzie do Krok 5.
 • Jeśli typem połączenia internetowego jest Statyczny adres IP, wybierz [No] (nie), tak jak na poniższym zdjęciu. com/images/2020/11/10/4cb2d9f8-9cee-454a-97f8-8d1910616080. png"/>

  (3) Następnie wybierz [Static IP] (statyczny adres IP) i wprowadzić adres IP, maskę podsieci, bramkę domyślną i serwer DNS. Szczegółowe informacje — patrz Krok 4.

  Po uzupełnieniu wymaganych informacji, powtórz kroki 5–7, aby uzupełnić ustawienia internetowe.

  Jeśli nadal nie jesteś w stanie dokończyć procesu konfigurowania Internetu, zwróć się do dostawcy usług internetowych, aby sprawdzić czy typ połączenia internetowego, nazwa użytkownika i hasło do Internetu są poprawne. Ponadto sprawdź, czy urządzenia dostarczone przez dostawcę usług internetowych, takie jak modem, działają normalnie. Sprawdzić także, czy kabel Ethernet działa normalnie i jest dobrze podłączony.

  Więcej szczegółów można znaleźć w artykule: [Rozwiązywanie problemów] Nieudana próba uzyskania dostępu do Internetu za pośrednictwem routera

  Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

  Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

  Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

 • Cli Podręcznik Asus Internet Security Router

  Bezpośredni link do pobrania Cli Podręcznik Asus Internet Security Router

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Cli Podręcznik Asus Internet Security Router