Aktualizacja oprogramowania Emerson 943 0012 00

Aktualizacja oprogramowania Emerson 943 0012 00 jest procesem aktualizowania systemu operacyjnego, który wykorzystuje produkty Emerson 943 0012 00. Aktualizacja oprogramowania może poprawić wydajność i stabilność urządzenia, a także zwiększyć jego funkcjonalność poprzez dodanie nowych funkcji i aplikacji. Aby zapewnić, że urządzenie będzie działać prawidłowo i wydajnie, konieczne jest regularne aktualizowanie oprogramowania Emerson 943 0012 00. Aktualizacja może odbywać się za pośrednictwem sieci lub pobrania pliku instalacyjnego z oficjalnej witryny firmy Emerson.

Ostatnia aktualizacja: Aktualizacja oprogramowania Emerson 943 0012 00

Jedno z najlepszych tego typu rozwiązań w branży pozwala za pomocą jednego kliknięcia uzyskać niezbędne informacje. Program ten, szybki i przyjazny dla użytkownika, umożliwia albo dokonanie szybkiego wyboru, albo przejście do bardziej zaawansowanych obliczeń systemu. 

Główne zalety oprogramowania Selection Software:

 • Obsługuje sprężarki i urządzenia chłodnicze
 • Łatwość obsługi
 • Obsługa wielu języków
 • Możliwość dostosowania i zachowania ustawień
 • Ograniczenie/eliminacja konieczności stosowania drukowanych specyfikacji.
 • Wielokrotny wybór urządzeń chłodniczych w pełni zintegrowany z interfejsem użytkownika
 • Automatyczna aktualizacja oprogramowania i bazy danych
 • Modułowy i w pełni spersonalizowany interfejs użytkownika
 • Bezpośredni odnośnik do części zamiennych produktu

Użytkownik może wybierać sprężarki i agregaty skraplające w wybranym przez siebie języku (dostępnych jest 5 języków). Ustawienia użytkownika pozwalają szybko przywołać najczęściej stosowane opcje i dodawać dane kontaktowe klienta. 

Najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb

Wystarczy kliknąć odpowiednią kartę, aby znaleźć sprężarki lub agregaty skraplające, wybrać rodziny produktów lub dobrać czynnik chłodniczy i wymaganą wydajność. Aby wyszukać model, który najlepiej spełni dane wymagania, należy wstawić warunki eksploatacji. 

Przyciski skrótów (odsyłacze) pozwalają ustawić standardowe warunki eksploatacji; po zmianie warunków wszystkie pozostałe dane techniczne są natychmiast aktualizowane. 

CZYTAJ WIĘCEJ...

Najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb

Pobierz oprogramowanie Select 8

Select 8 firmy Emerson to oprogramowanie nowej generacji europejskiego oddziału Emerson Commercial & Residential Solutions, które przy odświeżonym wyglądzie i funkcjonalności, zachowało swoje najlepsze cechy.

Nowe dodatki:

Sprężarki Copeland™ scroll dla chłodnictwa

 • Dodano dane dla 60Hz dla modeli ZO18/25/38/45AG-TFD

Sprężarki Copeland™ scroll do aplikacji komfortu

 • Dodano czynniki chłodnicze R452B dla modelu YH09K1P-TFM

Alco Controls

 • Dodano brakujące warianty czynników zaworów wtrysku cieczy ( serii 935)

Pobierz i uruchom oprogramowanie Selection Software, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do całej oferty srężarek i urządzeń chłodniczych. 

Aktualna wersja programu:   v. 8. 15. 1 (12/01/2023) 

Aktualna wersja bazy danych: v. 44938 (12/01/2023) 

 • Pobierz pełną wersję

  (Rozmiar: 203 MB / Data: 12/01/2023) 

W zakładce „Pliki do pobrania” można pobrać najnowszą pełną wersję oprogramowania Select Software. 

Instalacja: 

 1. Kliknij łącze pobierania i zapisz plik instalacyjny jako plik tymczasowy na twardym dysku. Od tej pory możliwa jest praca w trybie offline. 

 2. Instrukcje. Uwaga – oprogramowanie Select 8 wymaga zainstalowania platformy. NET Framework w wersji 4. 6 lub nowszej.

Informacje o definicjach i narzędziach użytkownika oprogramowania Select znajdują się w systemie pomocy. Pytania dotyczące oprogramowania Select należy kierować na adres e-mail [email protected]. Twoja opinia jest zawsze mile widziana. Prosimy o przesłanie uwag lub sugestii zmian na powyższy adres e-mail. 

Select online

Wersji online oprogramowania Select 8 można używać także bezpośrednio ze strony internetowej. Dostęp internetowy oznacza, że udostępniane dane są zawsze aktualne.

Select online

Ulepszone działanie inteligentnego sterowania zdalnego oraz aktualizacja elementów i ustawień menu.

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • HDR-AS15

Informacja o tym pliku do pobrania

 • Nazwa:Aktualizacja oprogramowania wbudowanego: wersja 3. 00 dla modelu HDR-AS15 (Windows)
 • Data wydania:24/06/2013
 • Korzyści i udoskonalenia
  • W przypadku korzystania z inteligentnego zdalnego sterowania do trybu kopiowania/zdalnego sterowania można przejść za pomocą smartfona.
  • Zmieniono następujące opcje menu i ustawienia domyślne:
   • Usunięto opcję SEND [Wyślij]. Kamerę można podłączyć za pomocą połączenia Wi-Fi wyłącznie w trybie nagrywania.
   • Domyślne ustawienie opcji A. OFF [Automatyczne wyłączanie] zmieniono z 10sec [10 s] na 60sec [60 s].
   • Domyślne ustawienie opcji RMOTE (Zdalne sterowanie) zmieniono z OFF [Wył. ] na ON [Wł. ].

  Wyświetl Podręcznik użytkowania, aby się dowiedzieć, jak korzystać z nowych funkcji.

  Uwaga: Przed użyciem funkcji inteligentnego zdalnego sterowania zaktualizuj aplikację PlayMemories Mobile do najnowszej wersji (wersja 3. 00 lub nowsza).

  Wersja 3. 00 zawiera również wszystkie udoskonalenia i poprawki wprowadzone w poprzedniej aktualizacji (wersja 2. 00).

  • Tryb nagrywania Progressive Scan (PS) (1920 × 1080/60p)
   Możliwość nagrywania szybko poruszających się obiektów za pomocą rejestrowania obrazów z dużą szybkością klatek
  • Tryb nagrywania podwodnego
   Opcja Water mode [Tryb podwodny] oferuje ustawienia balansu bieli odpowiednie do nagrywania pod wodą
  • Ustawienie sygnału dźwiękowego
   • Włączony dźwięk dla nagrywania i ustawień
   • Dźwięk nagrywania włączony, dźwięk ustawień wyłączony
   • Wyłączony dźwięk dla nagrywania i ustawień

  Wyświetl Podręcznik użytkowania, aby się dowiedzieć, jak korzystać z tych funkcji.

  Wyświetl listę licencji.

Wymagania systemowe

Systemy operacyjne

Najnowsza wersja aktualizacji oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z najczęściej stosowanymi wersjami systemu Windows:

 • Windows® Vista* z dodatkiem SP2
 • Windows® 7 z dodatkiem SP1
 • Windows® 8
  Uwagi:
  * Wersja Starter nie jest obsługiwana.

Sprzęt komputerowy

Najnowsza aktualizacja oprogramowania wbudowanego jest kompatybilna z następującym sprzętem:

 • Wolne miejsce na dysku: co najmniej 200 MB
 • Pamięć RAM: co najmniej 512 MB
  Uwaga: Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.
 • Źródło zasilania kamery
  • W pełni naładowany akumulator serii NP-BX1 lub NP-FG1
   Uwaga: Aktualizację można przeprowadzić jedynie wtedy, gdy ikona poziomu naładowania akumulatora zawiera co najmniej 3 paski (). Zalecamy użycie całkowicie naładowanego akumulatora.
 • Kabel USB dostarczony wraz z kamerą

  Uwaga: Nie gwarantuje się możliwości przeprowadzenia aktualizacji w przypadku użycia innego kabla.

Pobieranie

Ważne uwagi:

 • Podczas aktualizacji oprogramowania wbudowanego należy używać całkowicie naładowanego akumulatora NP-BX1 lub NP-FG1.
 • W trakcie aktualizacji nie można wyjmować akumulatora, ponieważ z powodu utraty zasilania kamera może przestać działać.
 • Wyjąć kartę pamięci z urządzenia przed rozpoczęciem procedury.

Sposób pobierania aktualizacji oprogramowania wbudowanego:

 1. Zalogować się jako administrator.
 2. Na dole strony znajduje się oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności, należy je przeczytać i zaakceptować warunki tam zawarte, klikając pole wyboru. Następnie kliknąć przycisk Download [Pobierz].
 3. Rozpocznie się pobieranie pliku Update_CAMAS15V300. exe.
 4. Zapisać plik na pulpicie komputera (zalecane).

  Użytkownicy systemu Windows 8:

  W przypadku ustawień początkowych przeglądarki Internet Explorer plik aktualizacyjny zostanie zapisany w folderze Downloads [Pobrane]. Kliknąć kafelek Desktop [Pulpit] na ekranie startowym i za pomocą programu Explorer [Eksplorator] odszukać pobrany plik w folderze Downloads [Pobrane].

Instalacja

Po zakończeniu pobierania pliku można zainstalować aktualizację oprogramowania wbudowanego modelu HDR-AS15 do wersji 3. 00.

Krok 1: Uruchamianie narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]

 1. Zamknąć wszystkie programy uruchomione na komputerze.
 2. Kliknąć dwukrotnie pobrany uprzednio plik Update_CAMAS15V300. exe, aby uruchomić narzędzie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].


  Wyświetli się okno narzędzia Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego].

 3. Wyjąć kartę pamięci z urządzenia przed rozpoczęciem procedury. Podłączyć kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
  Uwaga: Na wyświetlaczu LCD kamery pojawia się komunikat USB Mode [Tryb USB].

  Jeśli komputer nie znajdzie kamery, na monitorze wyświetli się komunikat "Could not find the camera for this update" [Nie można znaleźć kamery przeznaczonej do aktualizacji]. W takim przypadku należy wykonać następujące czynności:
  - Odłączyć kabel USB, a następnie podłączyć go ponownie.
  - Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, podłączyć urządzenie do innych portów. Niektóre porty USB mogą znajdować się z tyłu komputera.


  W niektórych przypadkach po podłączeniu kamery do komputera za pomocą kabla USB na ekranie komputera może się wyświetlić monit o jego ponowne uruchomienie. W takim przypadku należy wyjąć akumulator z kamery, uruchomić ponownie komputer, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami, zaczynając od punktu 2. "Uruchomienie narzędzia aktualizacyjnego".

 4. Sprawdzić, czy na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera wyświetla się ikona "Safely Remove Hardware" [Bezpieczne usuwanie sprzętu] .
 5. Po sprawdzeniu powyższego kliknąć przycisk Next [Dalej] w oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego]. Następnie w oknie narzędzia wyświetli się obraz jak na rysunku 1, a na ekranie LCD kamery jak na rysunku 2.

  Uwaga: Od tego momentu nie można wyłączać kamery aż do zakończenia procedury aktualizacji oprogramowania wbudowanego.


 6. Po wyświetleniu się ekranów jak na rysunkach 1 i 2 kliknąć przycisk Next [Dalej]. W lewej dolnej części ekranu wyświetli się numer bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego oraz numer wersji po aktualizacji. (Rysunek 3).
 7. Po upewnieniu się, że w polu Current Version [Bieżąca wersja] wyświetlana jest wersja 2. 00 lub niższa kliknąć przycisk Next [Dalej].
  Jeśli na ekranie wyświetli się obraz jak na rysunku 4, aktualizacja nie jest wymagana. Zgodnie z komunikatem należy przerwać połączenie USB i kliknąć przycisk Finish [Zakończ]. Wyłączyć kamerę, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć kamerę.

  Rysunek 3: Aktualizacja jest konieczna.

  Rysunek 4: Aktualizacja nie jest konieczna. uk/electronics/support/res/downloads/images/eu/hdr-as15/win/figure_6_e. png"/>

 8. Zgodnie z instrukcją na rysunku 5 należy kliknąć ikonę Safely Remove Hardware [Bezpieczne usuwanie sprzętu] na pasku zadań w prawej dolnej części ekranu komputera i przerwać połączenie USB.
  Uwaga: Nie odłączać kabla USB nawet wtedy, gdy po wykonaniu powyższej czynności połączenie z komputerem zostanie przerwane.
  Rysunek 5

 9. Aby zresetować kamerę, należy nacisnąć przycisk [ENTER].

  Uwaga: Po naciśnięciu przycisku [ENTER] wyświetlacz kamery się wyłącza. Należy przejść do następnego kroku.
 10. W oknie Firmware Updater [Aktualizacja oprogramowania wbudowanego] kliknąć przycisk Next [Dalej] (rysunek 5).
 11. Po zresetowaniu następuje weryfikacja połączenia z kamerą, a następnie wyświetla się ekran jak na rysunku 6.
 12. Kliknąć przycisk Run [Uruchom] i rozpocząć aktualizację. Podczas aktualizacji (przez około 10 minut) wyświetla się pasek postępu.
  Uwaga: Podczas trwania procesu aktualizacji nie wolno wyłączać kamery ani odłączać kabla USB.
  Rysunek 6

 13. Po zakończeniu aktualizacji wyświetli się ekran jak na rysunku 7. Kliknąć przycisk Finish [Zakończ] i odłączyć kabel USB.
  Rysunek 7

 14. Wyłączyć kamerę, wyjąć akumulator, ponownie włożyć akumulator i włączyć kamerę.

Krok 2: potwierdzenie wersji oprogramowania wbudowanego kamery (wersja 3. 00)

 1. Nacisnąć przycisk NEXT [Dalej], aby wyświetlić obszar SETUP [Ustawienia], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 2. Nacisnąć przycisk NEXT [Dalej], aby wyświetlić opcję PLAY. Jeśli wyświetli się opcja PLAY, oznacza to że wersja oprogramowania wbudowanego to 3. uk/electronics/support/res/downloads/images/eu/hdr-as15/win/set_ver300. png"/>

 • Społeczność Sony

  Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

 • Zarejestruj się
 • Naprawa i gwarancja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Udoskonalone opakowania naszych produktów z zakresu konektyki RTV dzięki dofinansowaniu z funduszy UE. Wszystkie nasze przewody i akcesoria są pakowane w mocne, trwałe i elastyczne opakowania z dwustronnego blistra. Opakowania są w całości wykonywane w naszej firmie z wykorzystaniem nowoczesnej linii produkcyji. Usługa kompleksowego wykończenia opakowań: usługę uruchomiono w wyniku dotacji z WRPO działanie 1. 2.

Osoby i firmy zainteresowane wykonaniem opakowań zapraszamy do współpracy.

Aktualizacja oprogramowania Emerson 943 0012 00

Bezpośredni link do pobrania Aktualizacja oprogramowania Emerson 943 0012 00

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Aktualizacja oprogramowania Emerson 943 0012 00