Regulamin sklepu 2smoki.pl

 Postanowienia ogólne

1.       Właścicielem sklepu internetowego 2smoki.pl (zwanego dalej Sklepem) jest PM Broker Sp. z o.o. (zwana dalej Sprzedającym), z siedzibą w Łodzi, przy ul. Romanowskiej 55H/49, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000595201, NIP 9471986206, REGON: 363391752.

2.       Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

3.       Sklep realizuje zamówienia na terenie Unii Europejskiej.

4.       Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia tygodnia, przez cały rok, na stronie internetowej Sklepu.

5.       Zakupów w Sklepie mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne.

6.       Zamówienie musi zawierać wszelkie niezbędne dane Klienta. Dane te muszą być prawdziwe. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku umieszczenia w formularzu danych niekompletnych, błędnych lub nieprawdziwych.

7.       Osoba fizyczna składająca zamówienie powinna mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

8.       Wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie wprowadzonych danych dla celów realizacji zamówienia. Dane te są poufne, chronione i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do usunięcia ich z bazy danych. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r., Dz.U. nr 133, poz.883).

9.       Oferta Sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

10.    Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są zwolnione z padatku VAT i wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

11.    Na życzenie Klienta do wysyłanego towaru dołączana jest faktura zakupu.

 

Realizacja zamówienia

1.       Zamówienie przyjęte do realizacji potwierdzane jest pocztą e-mail na adres podany w zamówieniu.

2.       Zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta po uprzednim potwierdzeniu zamówienia.

3.       Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej, telefonicznej weryfikacji zamówienia złożonego przez Klienta.

4.       Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1 do 5 dni roboczych i oznaczają czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do przekazania przesyłki firmie kurierskiej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w określonym czasie, Klient zostanie o tym poinformowany i podejmie decyzję o dalszym postępowaniu (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie całości zamówienia).

5.       W przypadku braku zamówionego artykułu, który jest oznaczony jako "dostępny", Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

6.       Zamówione produkty wysyłane są za pośrednictwem serwisu Paczkomaty InPost lub firmy kurierskiej UPS pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Czas dostawy wynosi zazwyczaj od 1 do 2 dni roboczych w przypadku firmy kurierskiej lub od 2 do 5 dni roboczych w przypadku serwisu Paczkomaty InPost.

7.       Zamówione towary dostarczane są na koszt Klienta. Wysokość opłaty zależy od zawartości zamówienia, wybranego dostawcy oraz metody płatności. Opłata jest podana w odpowiednim miejscu formularza zamówienia i dotyczy wysyłki na terytorium Polski. Koszt wysyłki za granicę jest liczony indywidualnie dla każdego zamówienia.

8.       Należność za zamówiony towar Klient płaci przy odbiorze przesyłki, przedpłatą na konto bankowe Sprzedającego lub za pomocą systemu płatności elektronicznych. Nieuregulowanie płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia jest jednoznaczne z rezygnacją z tego zamówienia.

9.       Wysyłane artykuły są zabezpieczone przez Sprzedającego przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu. W chwili odbioru Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki i w przypadku zauważenia uszkodzeń sporządzić protokół w obecności osoby dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze Sprzedającym.

10.    W przypadku zakupu towaru, który występuje w różnych wzorach lub kolorach, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swoim wyborze podczas składania zamówienia lub niezwłocznie po jego złożeniu. Brak informacji od Kupującego oznacza zgodę na wysłanie towaru o dowolnym wzorze lub kolorze z dostępnych w ofercie.

 

Zwroty i reklamacje

1.       Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827, Kupujący może odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.  Sprzedający w Sklepie umożliwia odstąpienie od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

2.       W przypadku odstąpienia od umowy Klient dostarcza towar na własny koszt do Sprzedającego. Towar nie może posiadać uszkodzeń, widocznych śladów użytkowania oraz powinien być kompletny. Do przesyłki należy dołączyć kopię dowodu zakupu, podpisane przez klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz podać sposób zwrotu należności i wszystkie niezbędne do tego dane (jak np. numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana należność). Zwrot sumy zamówienia (ceny towaru i kosztów przesyłki do Kupującego) nastąpi w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru do Sprzedającego.

3.       W przypadku reklamacji towaru z powodu wad fabrycznych, niezgodności towaru z umową lub uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie towaru do Sprzedającego z załączonym opisem wady i kopią dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej, jeśli została wydana.

4.       Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym produktem.

5.       Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

6.       W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), Sprzedający zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

 

Postanowienia końcowe

1.       Sprzedawca dopuszcza możliwość odmiennego uregulowania wzajemnych stosunków prawnych Stron każdej umowy sprzedaży pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Klienta.

2.       Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty, wprowadzania nowych towarów do oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

3.       Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 4.01.2016 r.

4.       Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana do zarejestrowanych klientów na podane adresy e-mail z 14-dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie 2smoki.pl. Zamówienia złożone przed zmianą niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

5.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

block cart image Koszyk  

produkt (pusty)
Advertising
Advertising

Reklama

24inks.com

eBiuletyn-Newsletter